Makaleler


M. ÇETİNER, S. EKE, A. PEKER
İHRACAT KREDİ SİGORTASI, İHRACAT ARTIŞI VE İKTİSADİ BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, Journal of Life Economics, (2019)
E. ÖZEN, E. ÇETİNER
SAĞLIK KURULUŞLARININ KARŞILAŞTIĞI FİNANSAL SORUNLARIN TESPİTİ VE SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2019)
M. ÇETİNER, A. ÇİLİNGİRTÜRK
Sosyal Ağların Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkisi, Sosyoekonomi, (2019)
M. ÇETİNER, H. AYHAN GÖKCEK, B. TURP GÖLBAŞI
Davranışsal Finans Perspektifinden Yatırımcı Davranışları Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, (2019)
E. ÇETİNER, M. GÜNEŞ, A. PEKER
Havayolu Şirketlerinde Yan Gelir: Havayolu Yöneticilerinin ve Yolcu Tercihlerinin Karşılaştırılması, Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, (2019)
M. ÇETİNER, S. EKE, F. KUTLU GÜNDOĞDU
Kredili Satışlarda Kredi Riskinin Transferi Kredi Sigortasının Ekonomik Büyümeye Etkisinin İrdelenmesi Türkiye Örneği, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2018)
D. KAYALIDEREDEN, M. ÇETİNER
Monitoring National Payment Schemes: Some Global Practices and Turkish Payment Scheme – Troy, Dijital Çağda İşletmecilik Dergisi, (2018)
M. CETİNER, S. EKE
İHRACATIN DESTEKLENMESİNDE İHRACAT KREDİ SİGORTASININ ROL VE ÖNEMİ, EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKISI, PressAcademia Procedia, (2018)
M. CETİNER, S. EKE
İHRACAT ARTIŞININ VE EKONOMİK BÜYÜMENİN SAĞLANMASINA YÖNELİK OLARAK İHRACATTA TEDARİKÇİ KREDİ RİSKİNİN SİGORTALANMASI, Journal of Economics Finance and Accounting, (2018)
M. ÇETİNER, A. ÇİLİNGİRTÜRK, E. ZEHİR
EMPIRICAL ANALYSIS OF FOREIGN EXCHANGE RATE AND STOCK PRICE INDICES: EVIDENCE FROM EMERGING COUNTRIES, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2018)
M. ÇETİNER, A. ÖZÖĞÜT
İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMLARI YÖNTEMİ İLE ŞİRKET DEĞERLEME ve BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ, Journal of Institute of Economic Development and Social Researches, (2018)