Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

The Influence of The Environmental Management System on The Environmental Impact of Airports

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 4, 162 - 169, 02.09.2018

ÖzToday’s communication and transportation networks
develop together with technology. Transportation is an important and
indispensable part of modern life that determines the quality of life of modern
people. In addition to the social changes brought about by the development of
transport, there are also significant environmental impacts. One of the
important elements of the transportation that causes these effects is transportation
by air.The air transportation, as one of the most important
sectors, is showing an increasing trend globally. The airports, which are
considered as the connection points of the air transportation, open new doors
into the economic, social and cultural development of the regions. On the
contrary, they have negative effects on the environment.In this research, the importance of continuity of the
environmental management system and environmental protection measures is
addressed in order to ensure that the damage caused by airports is minimized.
As a result, proposals on this issue have been put forward.Kaynakça

 • [1] Anonim, 2004. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 2004, “Altyapı, Ulaşım ve Çevre, Türkiye Çevre Atlası”, s.381-382.
 • [2] Erişim 1: https://aygulviptransfer.com/blog/474/katik-atik-transfer-istasyonlari-artiyor.html Erişim tarihi; 12.04.2018
 • [3] Alosman, M., Çolak, İ., 2004, ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemleri İle İlgili Örnek Araştırma Ve Uygulama SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8.Cilt, l.Sayı (Mart 2004)
 • [4] Korul, Vildan., 2001, “Havaalanlarının çevre ile ilişkilerinin yönetimi ve Türkiye’de uluslararası trafiğe açık havaalanlarında çevre kirliliği uygulamalarının analizi”, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 13-25, 81-113.
 • [5] Anonim, 2010 a. Ulaştırma Bakanlığı “Havalimanlarında çevresel etkiler” Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları, 15-27 (2010).
 • [6] IPCC., 2006, Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, IPCC.
 • [7] Danışman A., 2010, Havalimanı Kaynaklı Çevresel Etkiler: Ankara Esenboğa Havalimanı Örneği Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek lisans Tezi.
 • [8] Erişim 2:http://www.ekoyapidergisi.org/1494-cevresel-biyoetik-acisindan-surdurulebilir hava alanları html Erişim tarihi; 12.04.2018
 • [9] Erişim 3: http://www.milliyet.com.tr/denize ikinci havalimanı için ekonomi-2337436/ Erişim tarihi; 12.04.2018
 • [10] Erişim 4 https://aygulviptransfer.com/blog/474/katik-atik- transfer-istasyonlari-artiyor.html
 • [11] Korul, V., 2004, “Havaalanı çevre yönetim sistemi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 99-120 .
 • [12] T.C Ulaştırma Bakanlığı “Demiryollar, Limanlar ve Hava MeydanlarıİnşaatıGenel Müdürlüğü http://www.dlh.gov.tr/dlh/dlh-anasayfa1 (2010).
 • [13] Anonim, 2008, Antalya’da Uçakların Yarattığı Gürültü Kirliliği Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli Kitabı ISBN 978-9944-89-667-2.
 • [14] Güngör S., 2013, Havacılık Yer Hizmetleri Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Yeri Ve Önemi: Konya Havalimanı Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi
 • [15] Caves E.Robert ,1999, Goslıng D.Geoffrey, Strategic Airport Planning, Pergamon, Amsterdam
 • [16] Anonim, 2010b, Çevre Ve Orman Bakanlığı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi, Ve Yönetimi Yönetmenliği”, Resmi Gazete (Ekler,Tablo:3),Sayı 27601, 4 Haziran 2010.

Havaalanlarının Çevreye Olan Etkilerinde Çevre Yönetim Sisteminin Önemi

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 4, 162 - 169, 02.09.2018

ÖzGünümüz
dünyasında iletişim ve ulaşım teknolojiyle birlikte gelişerek artmaktadır.
Ulaşım; çağdaş insanın yaşam kalitesini belirleyen, modern yaşamın önemli ve
vazgeçilemeyen bir parçasıdır. Ulaşımın gelişmesinin getirdiği toplumsal
değişmelerin yansıra, önemli çevresel etkilenmeler de yaşanmaktadır. Bu
etkilenmelere sebep olan ulaşımın önemli unsurlarından birisi ise havayoluyla
ulaşımdır.Günümüzde
önemli bir konuma sahip hava taşımacılığı sektörü giderek artan bir gelişme
göstermektedir. Hava taşımacılığının bağlantı noktaları olarak kabul edilen
havaalanları, bir yandan bulunduğu bölgelere ekonomik, sosyal ve kültürel
bakımdan gelişmenin yolunu açarken aynı zamanda da çevreye olumsuz etkiler
vermektedir.Bu
çalışmada; hava alanlarının çevreye verdiği zararlar, bu zararların en aza
indirgenebilmesini sağlamak için çevre yönetim sisteminin ve çevre koruma
önlemlerinin sürekliliğinin önemine değinilmiş; bu konu ile ilgili öneriler
ortaya konmuştur.Kaynakça

 • [1] Anonim, 2004. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 2004, “Altyapı, Ulaşım ve Çevre, Türkiye Çevre Atlası”, s.381-382.
 • [2] Erişim 1: https://aygulviptransfer.com/blog/474/katik-atik-transfer-istasyonlari-artiyor.html Erişim tarihi; 12.04.2018
 • [3] Alosman, M., Çolak, İ., 2004, ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemleri İle İlgili Örnek Araştırma Ve Uygulama SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8.Cilt, l.Sayı (Mart 2004)
 • [4] Korul, Vildan., 2001, “Havaalanlarının çevre ile ilişkilerinin yönetimi ve Türkiye’de uluslararası trafiğe açık havaalanlarında çevre kirliliği uygulamalarının analizi”, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 13-25, 81-113.
 • [5] Anonim, 2010 a. Ulaştırma Bakanlığı “Havalimanlarında çevresel etkiler” Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları, 15-27 (2010).
 • [6] IPCC., 2006, Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, IPCC.
 • [7] Danışman A., 2010, Havalimanı Kaynaklı Çevresel Etkiler: Ankara Esenboğa Havalimanı Örneği Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek lisans Tezi.
 • [8] Erişim 2:http://www.ekoyapidergisi.org/1494-cevresel-biyoetik-acisindan-surdurulebilir hava alanları html Erişim tarihi; 12.04.2018
 • [9] Erişim 3: http://www.milliyet.com.tr/denize ikinci havalimanı için ekonomi-2337436/ Erişim tarihi; 12.04.2018
 • [10] Erişim 4 https://aygulviptransfer.com/blog/474/katik-atik- transfer-istasyonlari-artiyor.html
 • [11] Korul, V., 2004, “Havaalanı çevre yönetim sistemi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 99-120 .
 • [12] T.C Ulaştırma Bakanlığı “Demiryollar, Limanlar ve Hava MeydanlarıİnşaatıGenel Müdürlüğü http://www.dlh.gov.tr/dlh/dlh-anasayfa1 (2010).
 • [13] Anonim, 2008, Antalya’da Uçakların Yarattığı Gürültü Kirliliği Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli Kitabı ISBN 978-9944-89-667-2.
 • [14] Güngör S., 2013, Havacılık Yer Hizmetleri Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Yeri Ve Önemi: Konya Havalimanı Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi
 • [15] Caves E.Robert ,1999, Goslıng D.Geoffrey, Strategic Airport Planning, Pergamon, Amsterdam
 • [16] Anonim, 2010b, Çevre Ve Orman Bakanlığı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi, Ve Yönetimi Yönetmenliği”, Resmi Gazete (Ekler,Tablo:3),Sayı 27601, 4 Haziran 2010.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Çevre Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Funda Ünal ANKAYA Bu kişi benim


Kübra YAZICI


Bahriye Gülgün ASLAN

Yayımlanma Tarihi 2 Eylül 2018
Gönderilme Tarihi 29 Eylül 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
ANKAYA, F. Ü., YAZICI, K., & ASLAN, B. G. (2018). Havaalanlarının Çevreye Olan Etkilerinde Çevre Yönetim Sisteminin Önemi. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 1(4), 162-169.
MLA
ANKAYA, Funda Ünal vd. “Havaalanlarının Çevreye Olan Etkilerinde Çevre Yönetim Sisteminin Önemi”. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, c. 1, sy. 4, 2018, ss. 162-9.
Chicago
ANKAYA, Funda Ünal, Kübra YAZICI, ve Bahriye Gülgün ASLAN. “Havaalanlarının Çevreye Olan Etkilerinde Çevre Yönetim Sisteminin Önemi”. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1, sy. 4 (Eylül 2018): 162-69.
EndNote
ANKAYA FÜ, YAZICI K, ASLAN BG (01 Eylül 2018) Havaalanlarının Çevreye Olan Etkilerinde Çevre Yönetim Sisteminin Önemi. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 4 162–169.
ISNAD
ANKAYA, Funda Ünal vd. “Havaalanlarının Çevreye Olan Etkilerinde Çevre Yönetim Sisteminin Önemi”. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1/4 (Eylül 2018), 162-169.
AMA
ANKAYA FÜ, YAZICI K, ASLAN BG. Havaalanlarının Çevreye Olan Etkilerinde Çevre Yönetim Sisteminin Önemi. UCBAD. Eylül 2018;1(4):162-169.
Vancouver
ANKAYA FÜ, YAZICI K, ASLAN BG. Havaalanlarının Çevreye Olan Etkilerinde Çevre Yönetim Sisteminin Önemi. UCBAD. 2018;1(4):162-9.
IEEE
F. Ü. ANKAYA, K. YAZICI, ve B. G. ASLAN, “Havaalanlarının Çevreye Olan Etkilerinde Çevre Yönetim Sisteminin Önemi”, UCBAD, c. 1, sy. 4, ss. 162–169, 2018.
JAMA
ANKAYA FÜ, YAZICI K, ASLAN BG. Havaalanlarının Çevreye Olan Etkilerinde Çevre Yönetim Sisteminin Önemi. UCBAD. 2018;1:162–169.
 ❤ UCBAD