Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Suitability Analysis Parameters for Site-selection in Water-Basin Ecosystems

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 4, 170 - 184, 02.09.2018

ÖzThis study focuses on
water basin ecosystems, as an ecologically important ecological unit, where
natural resources are rapidly being destroyed by human beings. Each watershed
is unique as a result of a complex relationship between the ecosystem elements
it hosts. Physiographic, climatic, edaphic, aquatic and biotic elements
interact in the watersheds. The sustainability of the basin also depends on the
determination of protection and land use decisions that respect the ecological
vulnerabilities of these elements. Therefore, land use decisions to be taken
for these areas should be based on land suitability assessments according to
the sensitivity of basin ecosystems. In this context, within this article it is
aimed to clarify the parameters that can be used in the Land Suitability
Analysis while seeking the answer to the suitability problematic (for
agriculture and residential uses) in basin ecosystems
.Kaynakça

 • [1]http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5be867ac969de3.42568280, erişim tarihi: 12.11.2018.
 • [2] UN, 1977, Report of the United Nations Water Conference, Mar del Plata, 14-25 March 1977, New York.
 • [3] Çepel, N., 1995, Orman Ekolojisi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayını, İstanbul.
 • [4] Park, C., 2003, The Environment, Principles and Applications, 2nd Edition, Routledge Press, London and New York.
 • [5] Odum, E. P., 1971, Fundamentals of Ecology, W.B. Saunders Company, 3rd Edition, Philadelphia, London, Toronto.
 • [6] https://water.usgs.gov/edu/watershed.html, erişim tarihi: 12.11.2018.
 • [7] Tunçdilek, N., 1985, Türkiye’de Relief Şekilleri ve Arazi Kullanımı, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Yayınları, No: 3, İstanbul.
 • [8] Zeren, L., 1978, Kuramsal bir Arazi Kesitinde Termal Kuşak, Güneş Enerjisi ve Çevre Dizaynı Ulusal Sempozyumu, İstanbul.
 • [9] Ersoy, M., 1994, Kentsel Alan Kullanım Normları, O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Basım İşliği, Ankara.
 • [10] Gassner, E., 1970, Meyilli Arazilerde Planlama, Mimarlık Dergisi, Orhan GÖÇER tarafından tercüme edilmiştir, 8: 27, Ankara.
 • [11] Çepel, N., 1988, Peyzaj Ekolojisi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İÜ yayın no: 3510, OF yayın no: 391, İstanbul.
 • [12] http://esl.jrc.it/, erişim tarihi: 16.3.2003.
 • [13] WHO, 2000, Air Quality Guidelines for Europe, 2nd edition.
 • [14] http://ceroi.net/ind/matrix.asp, City Environmental Indicators Encyclopedia, erişim tarihi: 16.3.2003.
 • [15] Atabay, S., 1989, Peyzaj Planlama, YTÜ Matbaası, SP-372.18.89, İstanbul.
 • [16] Kaule G., 1995, Ecological Orientated Planning, Institut für Landschaftsplanung und Ökologie Universitat, Stutgart.
 • [17] http://esl.jrc.it/envind/hm_me_en.htm, Water Quality Indicators Reference: Directive 80/778/EEC, erişim tarihi: 16.03.2003.
 • [18] http://esl.jrc.it/diversityesl.htm, erişim tarihi: 16.03.2003.
 • [19] McHarg, I. 1969, Design With Nature, Doubleday/Natural History Press, Doubleday&Company Inc., New York.
 • [20] Steiner, F., 1999, The Living Landscape – An Ecological Approach to Landscape Planning, McGraw-Hill, New York.
 • [21] Saaty, T. L., 1980, The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York.
 • [22] Klosterman, R. E., Brail, R. K., and Bossard, E,G., 1993, Spreadsheet Models for Urban and Regional Analysis, New Jersey.
 • [23] Gholamnezhad, A. H. and Xia, S. R., 1984, Formulating Energy Startegies and Policies for China; A Systematic Approach, Environment and Planning B, 11:213-228.
 • [24] Golden, B. L., Wasil, E. A. and Harker, P. T., 1989, The Analytic Hierarchy Process: Applications and Studies, Springer-Verlag, Berlin.
 • [25] Hamalainen, R. P. and Seppalainen, T. O., 1986, The Analytic Network Process in Energy Policy Planning, Socio-Economic Planning Sciences, 13:399-405.
 • [26] Rahman, S. and Frair, L. C., 1984, A Hierarchical Approach to Electricity Utility Planning, International Journal of Energy Research, 8:185-196.
 • [27] Barzilai, J. and Golany, B.,1990. Deriving weights from pairwise comparison matrices: The additivecase, Operations Research Letters, 9; 6: 407–410.

Havza Ekosistemleri için Yerleşilebilirlik Sınamasında Uygunluk Analizi Parametreleri

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 4, 170 - 184, 02.09.2018

ÖzBu çalışma, doğal kaynakların insanoğlu tarafından hızla tahrip
edilmekte olduğu yeryüzünde, giderek önem kazanan bir ekolojik birim olan su
havza ekosistemlerine odaklanmaktadır. Her su havzası barındırdığı ekosistem öğeleri
arasındaki kompleks bir ilişkiselliğin sonucu olarak özgünleşmektedir. Su
havzalarında fizyografik, iklimsel, edafik, aquatik ve biyotik öğeler etkileşim
içerisinde bulunan unsurlardır. Havzanın sürdürülebilirliği de bu öğelerin
ekolojik hassasiyetlerini gözetecek koruma ve kullanma kararlarının
geliştirilmesine bağlıdır. Dolayısıyla bu alanlar için üretilecek olan arazi
kullanım kararları havza ekosistemlerinin hassasiyetlerine göre kurgulanmış
yerleşilebilirlik tespitlerine temellenmelidir. Bu bağlamda makalede, havza
ekosistemlerinde yerleşilebilirlik sorunsalına (tarım ve konut kullanımlarına
yönelik olarak) yanıt aranırken uygunluk analizinde kullanılabilecek
parametreleri netleştirmek amaçlanmaktadır. Kaynakça

 • [1]http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5be867ac969de3.42568280, erişim tarihi: 12.11.2018.
 • [2] UN, 1977, Report of the United Nations Water Conference, Mar del Plata, 14-25 March 1977, New York.
 • [3] Çepel, N., 1995, Orman Ekolojisi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayını, İstanbul.
 • [4] Park, C., 2003, The Environment, Principles and Applications, 2nd Edition, Routledge Press, London and New York.
 • [5] Odum, E. P., 1971, Fundamentals of Ecology, W.B. Saunders Company, 3rd Edition, Philadelphia, London, Toronto.
 • [6] https://water.usgs.gov/edu/watershed.html, erişim tarihi: 12.11.2018.
 • [7] Tunçdilek, N., 1985, Türkiye’de Relief Şekilleri ve Arazi Kullanımı, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Yayınları, No: 3, İstanbul.
 • [8] Zeren, L., 1978, Kuramsal bir Arazi Kesitinde Termal Kuşak, Güneş Enerjisi ve Çevre Dizaynı Ulusal Sempozyumu, İstanbul.
 • [9] Ersoy, M., 1994, Kentsel Alan Kullanım Normları, O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Basım İşliği, Ankara.
 • [10] Gassner, E., 1970, Meyilli Arazilerde Planlama, Mimarlık Dergisi, Orhan GÖÇER tarafından tercüme edilmiştir, 8: 27, Ankara.
 • [11] Çepel, N., 1988, Peyzaj Ekolojisi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İÜ yayın no: 3510, OF yayın no: 391, İstanbul.
 • [12] http://esl.jrc.it/, erişim tarihi: 16.3.2003.
 • [13] WHO, 2000, Air Quality Guidelines for Europe, 2nd edition.
 • [14] http://ceroi.net/ind/matrix.asp, City Environmental Indicators Encyclopedia, erişim tarihi: 16.3.2003.
 • [15] Atabay, S., 1989, Peyzaj Planlama, YTÜ Matbaası, SP-372.18.89, İstanbul.
 • [16] Kaule G., 1995, Ecological Orientated Planning, Institut für Landschaftsplanung und Ökologie Universitat, Stutgart.
 • [17] http://esl.jrc.it/envind/hm_me_en.htm, Water Quality Indicators Reference: Directive 80/778/EEC, erişim tarihi: 16.03.2003.
 • [18] http://esl.jrc.it/diversityesl.htm, erişim tarihi: 16.03.2003.
 • [19] McHarg, I. 1969, Design With Nature, Doubleday/Natural History Press, Doubleday&Company Inc., New York.
 • [20] Steiner, F., 1999, The Living Landscape – An Ecological Approach to Landscape Planning, McGraw-Hill, New York.
 • [21] Saaty, T. L., 1980, The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York.
 • [22] Klosterman, R. E., Brail, R. K., and Bossard, E,G., 1993, Spreadsheet Models for Urban and Regional Analysis, New Jersey.
 • [23] Gholamnezhad, A. H. and Xia, S. R., 1984, Formulating Energy Startegies and Policies for China; A Systematic Approach, Environment and Planning B, 11:213-228.
 • [24] Golden, B. L., Wasil, E. A. and Harker, P. T., 1989, The Analytic Hierarchy Process: Applications and Studies, Springer-Verlag, Berlin.
 • [25] Hamalainen, R. P. and Seppalainen, T. O., 1986, The Analytic Network Process in Energy Policy Planning, Socio-Economic Planning Sciences, 13:399-405.
 • [26] Rahman, S. and Frair, L. C., 1984, A Hierarchical Approach to Electricity Utility Planning, International Journal of Energy Research, 8:185-196.
 • [27] Barzilai, J. and Golany, B.,1990. Deriving weights from pairwise comparison matrices: The additivecase, Operations Research Letters, 9; 6: 407–410.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Çevre Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Doruk ÖZÜGÜL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 2 Eylül 2018
Gönderilme Tarihi 5 Ekim 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
ÖZÜGÜL, M. D. (2018). Havza Ekosistemleri için Yerleşilebilirlik Sınamasında Uygunluk Analizi Parametreleri. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 1(4), 170-184.
MLA
ÖZÜGÜL, Mehmet Doruk. “Havza Ekosistemleri için Yerleşilebilirlik Sınamasında Uygunluk Analizi Parametreleri”. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, c. 1, sy. 4, 2018, ss. 170-84.
Chicago
ÖZÜGÜL, Mehmet Doruk. “Havza Ekosistemleri için Yerleşilebilirlik Sınamasında Uygunluk Analizi Parametreleri”. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1, sy. 4 (Eylül 2018): 170-84.
EndNote
ÖZÜGÜL MD (01 Eylül 2018) Havza Ekosistemleri için Yerleşilebilirlik Sınamasında Uygunluk Analizi Parametreleri. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 4 170–184.
ISNAD
ÖZÜGÜL, Mehmet Doruk. “Havza Ekosistemleri için Yerleşilebilirlik Sınamasında Uygunluk Analizi Parametreleri”. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1/4 (Eylül 2018), 170-184.
AMA
ÖZÜGÜL MD. Havza Ekosistemleri için Yerleşilebilirlik Sınamasında Uygunluk Analizi Parametreleri. UCBAD. Eylül 2018;1(4):170-184.
Vancouver
ÖZÜGÜL MD. Havza Ekosistemleri için Yerleşilebilirlik Sınamasında Uygunluk Analizi Parametreleri. UCBAD. 2018;1(4):170-84.
IEEE
M. D. ÖZÜGÜL, “Havza Ekosistemleri için Yerleşilebilirlik Sınamasında Uygunluk Analizi Parametreleri”, UCBAD, c. 1, sy. 4, ss. 170–184, 2018.
JAMA
ÖZÜGÜL MD. Havza Ekosistemleri için Yerleşilebilirlik Sınamasında Uygunluk Analizi Parametreleri. UCBAD. 2018;1:170–184.
 ❤ UCBAD