Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Change of Domestic Food Waste and Packages in COVID-19 Process in Istanbul

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 4, 175 - 180, 31.12.2020

Öz

Parallel to the developing World, fast-food consumption, that is a result of urbanization, and the characterization of food packaging wastes rising day by day. In this study, it is aimed to determine the amount of food and food packaging waste that changes with the COVID-19 outbreak with an online or face-to-face survey in Istanbul City. In this context, questions were asked to the people living in the middle-income regions. Because of study, while 47.8% of the increasing domestic food wastes constituted vegetables/fruits, spoiled food wastes decreased compared to before COVID-19. In addition, the increase in food packaging waste is observed to increase in expenditures made for food.
This survey study conducted before the start of COVID-19 pandemic and was repeated online for comparison the influence of pandemic changes were reported. Prior to the pandemic process, this study was carried out with 320 adult participants, presenting an idea on food waste amount behaviour, waste amount change in the pandemic duration and a situation assessment.

Kaynakça

 • [1] Yıldırım, H., Capone, R., Karanlık, A., Bottalico, F., Debs, P., El Bilali, H., 2016, Food Wastage in Turkey: An Exploratory Survey on Household Food Waste, J. Food Nutr. Res., Vol. 4, 483 – 489.
 • [2] Parfitt, J., Barthel, M., Macnaughton, S., 2010, Food waste within food supply chains: quantification and potential for change to 2050. Philos. Trans. R. Soc. London, Ser. B, Vol. 365, 3065 – 3081.
 • [3] Gustavsson, J., Cederberg, C., 2020, Food and Agriculture Organization of Nations, web sayfası: http://www.fao.org/3/a-i2697e.pdf, erişim tarihi: 15.05.2020.
 • [4] Anonim, 2020. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, web sayfası: https://covid19.who.int, erişim tarihi: 30.07.2020.
 • [5] Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 2020, Türkiye’deki Güncel Durum, web sayfası: https://covid19.saglik.gov.tr, erişim tarihi: 27.10.2020.
 • [6] İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 2020, Su Kalite Raporları, web sayfası: https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/su-kalite-raporlari, erişim tarihi: 10.06.2020.
 • [7] İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020, Hava Kalitesi Raporları, web sayfası: https://havakalitesi.ibb.gov.tr/Pages/Reports, erişim tarihi: 10.06.2020.
 • [8] Jiribi, S., Ismail. H.B., Doggul, D., Debbabi, H., 2020, COVID-19 virus outbreak lockdown: What Impacts on household food wastage?. Environ Dev Sustain, Vol. 22, 3939 – 3955.
 • [9] Mahallem İstanbul Projesi, 2020, web sayfası: http://www.istka.org.tr/media/131804/mahallem-%C4%B0stanbul.pdf, erişim tarihi: 27.10.2020.
 • [10] Türkiye İstatistik Kurumu, 2019, Ulusal Eğitim İstatistikleri, web sayfası: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=130&locale=tr, erişim tarihi: 10.06.2020.
 • [11] Kemirtlek, A., 2019, Entegre katı atık yönetimi. İstaç A.Ş.

İstanbul’da Evsel Atık Gıda ve Ambalajlarının COVID-19 Sürecindeki Değişimi

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 4, 175 - 180, 31.12.2020

Öz

Gelişen dünyaya paralel olarak şehirleşmenin bir sonucu olan hazır gıda tüketimi ve buna bağlı olarak ambalaj atıklarının karakterizasyonu gün geçtikçe değişmektedir. Bu çalışmada, İstanbul’ da uzaktan ve/veya yüz yüze yapılan anket çalışmasıyla COVID-19 salgınıyla birlikte değişen gıda ve gıda ambalajı atık miktarlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda belirlenen orta gelirli bölgelerde yaşayan halka yönetilen sorulara cevap aranmıştır. Çalışmanın sonucu olarak artan evsel gıda atıklarının %47.8’ i ile sebze/meyve oluştururken, bozulmuş/bayatlamış gıda atıkları COVID-19 öncesine göre azalmıştır. Bunun yanı sıra, evsel ambalaj atıklarındaki artış, gıda için yapılan harcamalara paralel olarak arttığı göze çarpmaktadır.
COVID-19 başlamadan yürütülen bu anket çalışması, pandeminin etkisiyle çevrimiçi olarak tekrar edilmiş ve değişimler rapor edilmiştir. 320 katılımcıyla gerçekleştirilen bu çalışma pandemi süreci öncesinde gıda atık miktarı davranışları, pandemi sürecindeki değişen atık miktarı değişimi üzerine bir fikir sunma ve durum değerlendirmesi ortaya konulmuştur.

Kaynakça

 • [1] Yıldırım, H., Capone, R., Karanlık, A., Bottalico, F., Debs, P., El Bilali, H., 2016, Food Wastage in Turkey: An Exploratory Survey on Household Food Waste, J. Food Nutr. Res., Vol. 4, 483 – 489.
 • [2] Parfitt, J., Barthel, M., Macnaughton, S., 2010, Food waste within food supply chains: quantification and potential for change to 2050. Philos. Trans. R. Soc. London, Ser. B, Vol. 365, 3065 – 3081.
 • [3] Gustavsson, J., Cederberg, C., 2020, Food and Agriculture Organization of Nations, web sayfası: http://www.fao.org/3/a-i2697e.pdf, erişim tarihi: 15.05.2020.
 • [4] Anonim, 2020. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, web sayfası: https://covid19.who.int, erişim tarihi: 30.07.2020.
 • [5] Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 2020, Türkiye’deki Güncel Durum, web sayfası: https://covid19.saglik.gov.tr, erişim tarihi: 27.10.2020.
 • [6] İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 2020, Su Kalite Raporları, web sayfası: https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/su-kalite-raporlari, erişim tarihi: 10.06.2020.
 • [7] İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020, Hava Kalitesi Raporları, web sayfası: https://havakalitesi.ibb.gov.tr/Pages/Reports, erişim tarihi: 10.06.2020.
 • [8] Jiribi, S., Ismail. H.B., Doggul, D., Debbabi, H., 2020, COVID-19 virus outbreak lockdown: What Impacts on household food wastage?. Environ Dev Sustain, Vol. 22, 3939 – 3955.
 • [9] Mahallem İstanbul Projesi, 2020, web sayfası: http://www.istka.org.tr/media/131804/mahallem-%C4%B0stanbul.pdf, erişim tarihi: 27.10.2020.
 • [10] Türkiye İstatistik Kurumu, 2019, Ulusal Eğitim İstatistikleri, web sayfası: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=130&locale=tr, erişim tarihi: 10.06.2020.
 • [11] Kemirtlek, A., 2019, Entegre katı atık yönetimi. İstaç A.Ş.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Çevre Mühendisliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sinan GÜNEYSU
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
0000-0002-4875-101X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 15 Eylül 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
GÜNEYSU, S. (2020). İstanbul’da Evsel Atık Gıda ve Ambalajlarının COVID-19 Sürecindeki Değişimi. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(4), 175-180.
MLA
GÜNEYSU, Sinan. “İstanbul’da Evsel Atık Gıda Ve Ambalajlarının COVID-19 Sürecindeki Değişimi”. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, c. 3, sy. 4, 2020, ss. 175-80.
Chicago
GÜNEYSU, Sinan. “İstanbul’da Evsel Atık Gıda Ve Ambalajlarının COVID-19 Sürecindeki Değişimi”. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 3, sy. 4 (Aralık 2020): 175-80.
EndNote
GÜNEYSU S (01 Aralık 2020) İstanbul’da Evsel Atık Gıda ve Ambalajlarının COVID-19 Sürecindeki Değişimi. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 3 4 175–180.
ISNAD
GÜNEYSU, Sinan. “İstanbul’da Evsel Atık Gıda Ve Ambalajlarının COVID-19 Sürecindeki Değişimi”. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 3/4 (Aralık 2020), 175-180.
AMA
GÜNEYSU S. İstanbul’da Evsel Atık Gıda ve Ambalajlarının COVID-19 Sürecindeki Değişimi. UCBAD. Aralık 2020;3(4):175-180.
Vancouver
GÜNEYSU S. İstanbul’da Evsel Atık Gıda ve Ambalajlarının COVID-19 Sürecindeki Değişimi. UCBAD. 2020;3(4):175-80.
IEEE
S. GÜNEYSU, “İstanbul’da Evsel Atık Gıda ve Ambalajlarının COVID-19 Sürecindeki Değişimi”, UCBAD, c. 3, sy. 4, ss. 175–180, 2020.
JAMA
GÜNEYSU S. İstanbul’da Evsel Atık Gıda ve Ambalajlarının COVID-19 Sürecindeki Değişimi. UCBAD. 2020;3:175–180.
 ❤ UCBAD