Hakkında

Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi (UEADER), eğitim bilimleri alanında yapılan özgün çalışmaların yayımlandığı uluslararası statüde ücretsiz bilimsel bir dergidir. UEADER'in yayım hayatında olmasında iki amacımız bulunmaktadır. İlk amacımız; alanda çalışan bilim insanlarının özgün çalışmaları doğrultusunda alana katkı sunmaktır. İkinci amacımız ise sahada çalışan paydaşlarların özgün uygulama ve uyarlamaları doğrultusunda sahaya katkı sağlamaktır. UEADER, haziran ve aralık ayında olmak üzere yılda iki kez yayım yapmaktadır. Tüm çalışmaların değerlendirilmesi hakemler tarafından yapılmaktadır. Gönderilen veya basılan makaleler için hiç bir şekilde hiç bir ad altında ücret talep edilmemektedir.

Haziran 2021 sayısından itibaren her yeni makaleye DOI numarası verilecektir.
Haziran 2021 sayısından itibaren UEADER  İngilizce olarak yayımlanacaktır. Yazarlar, hakem süreci öncesinde çalışmalarını sadece Türkçe veya İngilizce olarak yükleyebilirler. Ancak makalesi kabul edilen yazarların çalışmaları Türkçe ise çalışmaların birebir İngilizce çevirisi de istenecektir.  Konuyla ilgili daha fazla bilgi için iletişim adresi: ueadergisi@gmail.com