Amaç ve Kapsam

Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi (UEADER), eğitim bilimleri alanında yapılan özgün çalışmaların yayımlandığı uluslararası statüde ücretsiz bilimsel bir dergidir. UEADER'in yayım hayatında olmasında iki amacımız bulunmaktadır. İlk amacımız; alanda çalışan bilim insanlarının özgün çalışmaları doğrultusunda alana katkı sunmaktır. İkinci amacımız ise sahada çalışan paydaşların özgün uygulama ve uyarlamaları doğrultusunda sahaya katkı sağlamaktır. UEADER, haziran ve aralık ayında olmak üzere yılda iki kez yayın yapmaktadır. Tüm çalışmaların değerlendirilmesi kör hakemler tarafından yapılmaktadır ki bu sistemle yazarlar ve hakemler birbirleri hakkında hiç bir bilgiye ulaşamamaktadırlar. Bu şekilde, makale değerlendirmelerinin daha objektif olması sağlanmaktadır.Eğitimin her alanında yapılmış çalışmalar Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi (UEADER) kapsamındadır.