İletişim Bilgileri

Başeditör

Dr. Durmuş BURAK
KILIS 7 ARALIK UNIVERSITY
dburak@kilis.edu.tr
5303436767

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 

MR Eğitim Fakültesi 

1. Kat Oda 112/B 

Kilis/TURKEY 79000


Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Zeynel AMAÇ
KILIS 7 ARALIK UNIVERSITY
zamac@kilis.edu.tr

Kilis 7 Aralık University  

Muallim Rıfat Faculty of Education   

1. Kat Oda 112/B  

Kilis/TURKEY 79000

Teknik İletişim

Arş. Gör. Sadık DURAN
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
duransadik@gmail.com

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi 

Türkçe Eğitim Ana Bilim Dalı   

Oda Nu: 112/B 

Kilis/TURKEY 79000