Yazarlar İçin Yönergeler

YAZAR/YAZARLARIN SORUMLULUKLARI

Etik Sorumluluk

Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (yazar ekleme-çıkarma yapılması, yazar sırası değiştirme vb. ) teklif edilemez.

Yazar/yazarlar araştırmalarını oluşturan verilerin kullanım haklarına, kurumsal izinlere veya katılımcıların bilinçli katılımlarını içeren sözlü veya yazılı izin belgelerine sahip olması beklenir.

Yazarın/yazarların gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar/yazarların başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir. Ayrıca çalışmanın intihal raporu yazarın sorumluluğundadır.

YAZAR/YAZARLARIN HAKLARI

Belli Hakemleri Değerlendirme Süreci Dışında Tutma

Yazar/yazarlar çıkar çatışması gerekçesiyle veya etik gerekçelerle çalışmasının gönderilmemesini istediği hakemleri belirleyebilir/belirleyebilirler.

Çalışmayı Geri Çekme

Yazar/yazarlar henüz yayımlanmamış olan çalışmalarını değerlendirme sürecindeyken geri çekebilir/çekebilirler.

Hakem Raporlarına ve Yayın Kurulu Kararlarına İtiraz

Yazar/yazarlar her zaman ve durumda hakem raporlarına ve editöryal kararlara itiraz etme hakkına sahiptir/sahiptirler. Bu ve benzeri durumlarda yazardan/yazarlardan itirazlarını gerekçeleri ile bildirmeleri talep edilmektedir. Editörler, itiraz durumlarında gerekli görürse yeni bir değerlendirme süreci başlatabilir. 


Makale Gönderimi

UADER'e araştırma, derleme, uygulama örneklerinden oluşan güncel ve özgün çalışmalarınızı gönderebilirsiniz.

Makale gönderimi için derginin belirlemiş olduğu şablon kullanılmalıdır Örnek Şablon.

Makalelerin yazımında APA 6 sistemi kullanılmalıdır APA6.

Makaleniz ile birlikte Telif Hakkı Devri Formunu da doldurup sorumlu yazar imzasıyla göndermeyi unutmayınız.

Yazarlar sisteme örnek şablon doğrultusunda oluşturduğu biri isimli, diğeri isimsiz iki ayrı dosya halinde çalışmalarını yüklemelidirler.

Makalelerde 750-1000 sözcükten oluşan İngilizce uzun özet yazarın isteğine bağlı olarak çalışmalara eklenebilir.

UEADER'e makale göndermek için tıklayınız

Makale Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen makalelerin, yayınlanmasına editör, alan editörü ve iki hakem incelemesi sonrasında karar verilir. İnceleme sonrasında makalenin yayınlanmasına, düzeltme sonrası yayınlamasına yada reddedilmesine karar verilir. Değerlendirme süreci 30 iş günüdür.