UEADER Hakkında

Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi (UEADER), eğitim bilimleri alanında yapılan özgün çalışmaların yayımlandığı ücretsiz bilimsel bir dergidir. UEADER'in yayın hayatında olmasında iki amacımız bulunmaktadır. İlk amacımız; alanda çalışan bilim insanlarının özgün çalışmaları doğrultusunda alana katkı sunmaktır. İkinci amacımız ise sahada çalışan paydaşların özgün uygulama ve uyarlamaları doğrultusunda sahaya katkı sağlamaktır. UEADER, Haziran ve Aralık ayında olmak üzere yılda iki kez yayım yapmaktadır. Tüm çalışmaların değerlendirilmesi kör hakemler tarafından yapılmaktadır. Gönderilen veya basılan makaleler için hiç bir şekilde hiç bir ad altında ücret talep edilmemektedir.

Hakem Süreci

-UEADER kör hakemi sistemini uygulamaktadır.

-Editör kararından sonra makaleler iki kör hakeme gönderilmektedir.

-Bu nedenle yazarlardan kimliklerini açık edecek kaynakça, ibare ve benzerlerini makalerinden çıkarmaları veya gizlemeleri beklenmektedir.

Haziran 2021 sayısından itibaren UEADER Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanacaktır. Yazarlar, hakem süreci öncesinde çalışmalarını sadece Türkçe veya İngilizce olarak yükleyebilirler. Ancak makalesi kabul edilen yazarların çalışmaları Türkçe ise çalışmaların birebir İngilizce çevirisi de istenecektir. Böylece aynı çalışmanın hem Türkçesi hem de İngilizcesi yayımlanmış olacaktır. Konuyla ilgili daha fazla bilgi için iletişim adresi: ueadergisi@gmail.com

Açık Erişim Politikası

Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi (UADER) bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.  UADER Budapeşte Açık Erişim (BAE) Deklarasyonunu tamamen katılmaktadır.  BAE hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.

Yayın Hakkı


https://dergipark.org.tr/journal/2231/file-manager/12523/download

Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eserinizi dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir. Bu sunulan en kullanışlı lisanstır. Bu lisans eserin mümkün olduğu kadar çok kullanılması ve yayılması için önerilir.

Arşivleme

UADER, DergiPark tarafından sunulan LOCKSS sistemini kullanmaktadır. Böylece dergi ve içeriklerinin (Makaleler vb.) ömür boyu arşivlenmesi mümkün olmaktadır.


https://dergipark.org.tr/journal/2231/file-manager/12534/download

Lockss arşivleme sistemi hakkında daha fazla bilgi için lütfen LOCKSS web sitesini ziyaret ediniz.