PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye'de Askeri Bandoculuk Eğitimi

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1, 67 - 81, 01.04.2005

Öz

Kaynakça

  • GAZİMİHAL, Mahmut Ragıp. Türk Askeri Mızıkaları Tarihi, Maarif Basımevi, İstanbul, 1955.
  • GAZİMİHAL, Mahmut Ragıp. Musıki Sözlüğü, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1961.
  • SAY, Ahmet. Müzik Sözlüğü, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 2002.
  • SANAL, Haydar. Mehter Musıkisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1964.
  • UÇAN, Ali. Geçmişten Günümüze Günümüzden Geleceğe Türk Müzik Kültürü, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 2000.

Türkiye'de Askeri Bandoculuk Eğitimi

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1, 67 - 81, 01.04.2005

Öz

Türk müzik kültürünün tarihten gelen en önemli öğelerinden biri olan askeri müzik geleneğinin günümüzdeki temsilcisi; askeri bandolara eleman yetiştiren ve mesleki müzik eğitimi veren Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı Bando Astsubay Hazırlama ve Meslek Yüksek Okulu 177 yıllık geçmişiyle ülkemizin en köklü kurumlarından biridir. Bu çalışmada, ülkemiz müzik eğitiminde önemli bir yeri olan ve bir çok özelliğiyle örnek teşkil eden Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı Bando Astsubay Hazırlama ve Meslek Yüksek Okulu; eğitim sistemi, programlar ve uygulamalar yönünden incelenerek, diğer müzik eğitimi kurumlarına örnek olabilecek özellikler ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Kaynakça

  • GAZİMİHAL, Mahmut Ragıp. Türk Askeri Mızıkaları Tarihi, Maarif Basımevi, İstanbul, 1955.
  • GAZİMİHAL, Mahmut Ragıp. Musıki Sözlüğü, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1961.
  • SAY, Ahmet. Müzik Sözlüğü, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 2002.
  • SANAL, Haydar. Mehter Musıkisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1964.
  • UÇAN, Ali. Geçmişten Günümüze Günümüzden Geleceğe Türk Müzik Kültürü, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 2000.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bu kişi benim


Erol DEMİRBATIR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2005
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1

Kaynak Göster

APA , & Demirbatır, E. (2005). Türkiye'de Askeri Bandoculuk Eğitimi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 67-81 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16681/173335