PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Spor Basınında Futbol Anlatım Dili: Manşet ve Başlıklar

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1, 93 - 106, 01.04.2005

Öz

Kaynakça

  • Büyükbaykal, Güven (2004). Geçmişten Günümüze Türkiye’deki Yazılı Spor Bası- nında Futbolun Yeri ve Önemi, İÜ İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul.
  • Cengiz, Recep & Güngörmüş, A. (2003) “Spor Haberleri ve Köşe Yazılarının Okuyucuya Yansıttığı Görüşler Üzerine Bir Araştırma”, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi (10-11 Ekim 2003)Gazi Üniversitesi, Ankara.
  • Kaya, A. Yalçın (1996). “Dünya’da ve Türkiye’de Basının Gelişimi ile Basında Sporun Haber Öğeleri Açısından İncelenmesi”, (yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Kaya, A. Yalçın (1999). “Spor basınında dil kullanımı”. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 6
  • Gürcan, H. İbrahim, Tözelik, Ufuk. inet-tr.org.tr/inetconf6/tammetin/spor-basını- tam.doc www.fotomac.com.tr. www.fanatik.com.tr.

Spor Basınında Futbol Anlatım Dili: Manşet ve Başlıklar

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1, 93 - 106, 01.04.2005

Öz

Kitleleri peşinden koşturan sporu konu ve içerik olarak işleyen spor basını, haber dili ve dilini oluşturan öğeler açısından önemlidir. Bu çalışmada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük yeri olan spor basını, futbol haberlerinde kullanılan manşetler ve başlıklar temel alınarak deyişbilimsel açıdan incelenmiştir. Çalışmada Türkiye’de yayımlanan iki spor gazetesi olan FOTOMAÇ ve FANATİK gazetelerinin rast gele belirlenmiş 15 günlük sayılarının futbolla ilgili sayfaları incelemeye alınmış, bu sayfalardaki futbol yazılarının manşetleri ve başlıkları incelenerek elde edilen veriler doğrultusunda deyişbilimsel açıdan bir değerlendirme yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda Türkiye’deki yazılı spor basınında futbol anlatım dili ele alındığında; sapmalar, deyimler, öncelemeler, benzetme ve kişileştirme gibi söz sanatlarının spor sayfalarındaki futbol manşet ve başlıklarında büyük oranda kullanılmakta olduğu saptanmıştır.

Kaynakça

  • Büyükbaykal, Güven (2004). Geçmişten Günümüze Türkiye’deki Yazılı Spor Bası- nında Futbolun Yeri ve Önemi, İÜ İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul.
  • Cengiz, Recep & Güngörmüş, A. (2003) “Spor Haberleri ve Köşe Yazılarının Okuyucuya Yansıttığı Görüşler Üzerine Bir Araştırma”, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi (10-11 Ekim 2003)Gazi Üniversitesi, Ankara.
  • Kaya, A. Yalçın (1996). “Dünya’da ve Türkiye’de Basının Gelişimi ile Basında Sporun Haber Öğeleri Açısından İncelenmesi”, (yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Kaya, A. Yalçın (1999). “Spor basınında dil kullanımı”. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 6
  • Gürcan, H. İbrahim, Tözelik, Ufuk. inet-tr.org.tr/inetconf6/tammetin/spor-basını- tam.doc www.fotomac.com.tr. www.fanatik.com.tr.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bu kişi benim


M. Tuğba YILDIZ-EKİN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2005
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1

Kaynak Göster

APA , & Yıldız-ekin, M. T. (2005). Spor Basınında Futbol Anlatım Dili: Manşet ve Başlıklar . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 93-106 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16681/173337