PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Çoklu-Ortamlı Yazılımların Fransızcanın Yabancı Dil Olarak Öğretimindeki Yeri ve İşlevleri

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 2, 231 - 244, 01.08.2005

Öz

Kaynakça

 • a) CD-Romlar Canier, Y., Lavenne, Ch., & Vetter, A. (2000). Tempo. Paris: Didier.
 • Chevalier, Y., Derville, B. & Perin, D. (1996). Je vous ai compris 1, 2 et 3. Paris: Neuro-Concept.
 • Deparis, F., & Thibeault, M. (1997). Pour tout dire 1 et 2. Paris: Neuro-Concept.
 • Muller, B., & al. (1998). Tell me more 2. Paris, Auralog.
 • Soulard, F., & Anhoury, D. (2000). Funambule: Le Français en action. Paris: Didier (FIPF et TV5). b) İnternet Siteleri Accord: Bonjour de France:
 • Civilisation Française: http://www.cortland.edu/flteach/Index.html, 18.01.2002 Funambule en Ligne: http://www.funambule.com, 18.01.2002 c) Eserler
 • Ataseven, F. (1988). Değişen sınıf içi öğretim ortamları ve şarkıların yabancı dil öğretiminde araç olarak kullanılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
 • Fakültesi Dergisi, 3: 198–198. Baron, G-L., & Bruillard, E. (1996). L’informatique et ses usages dans l'éducation. Paris: PUF.
 • Cembalo, S. M. (2001). Les TIC et l’orale. Le Français Dans le Monde (Numéro spécial) Recherches et applications: Oral: Variabilité et apprentissage
 • (pp. 143-152). Paris : Clé International. Lancien, T. (1998). Le multimédia. Paris : Clé International.
 • Mangenot, F. (1998). Classification des apports d’Internet à l’apprentissage des langues. Apprentissage des Langues et Systèmes d'Information et de Communication , 1(2) : 133-146.
 • Chomsky, N. (1959). A review of B. F. Skinner's verbal behavior. Language, 35(1): 58.

Çoklu-Ortamlı Yazılımların Fransızcanın Yabancı Dil Olarak Öğretimindeki Yeri ve İşlevleri

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 2, 231 - 244, 01.08.2005

Öz

Bu çalışmada, günümüzde hemen hemen her alanda kullanılan bilişim- iletişim teknolojileri ve onların bir uzantısı olarak kabul edilen çoklu-ortamlı yazılımların; dil öğretimi için tasarlanmış CD-Rom ve İnternet sitelerinin, Fransızcanın yabancı dil olarak öğretimindeki yeri ve işlevleri ele alınmıştır

Kaynakça

 • a) CD-Romlar Canier, Y., Lavenne, Ch., & Vetter, A. (2000). Tempo. Paris: Didier.
 • Chevalier, Y., Derville, B. & Perin, D. (1996). Je vous ai compris 1, 2 et 3. Paris: Neuro-Concept.
 • Deparis, F., & Thibeault, M. (1997). Pour tout dire 1 et 2. Paris: Neuro-Concept.
 • Muller, B., & al. (1998). Tell me more 2. Paris, Auralog.
 • Soulard, F., & Anhoury, D. (2000). Funambule: Le Français en action. Paris: Didier (FIPF et TV5). b) İnternet Siteleri Accord: Bonjour de France:
 • Civilisation Française: http://www.cortland.edu/flteach/Index.html, 18.01.2002 Funambule en Ligne: http://www.funambule.com, 18.01.2002 c) Eserler
 • Ataseven, F. (1988). Değişen sınıf içi öğretim ortamları ve şarkıların yabancı dil öğretiminde araç olarak kullanılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
 • Fakültesi Dergisi, 3: 198–198. Baron, G-L., & Bruillard, E. (1996). L’informatique et ses usages dans l'éducation. Paris: PUF.
 • Cembalo, S. M. (2001). Les TIC et l’orale. Le Français Dans le Monde (Numéro spécial) Recherches et applications: Oral: Variabilité et apprentissage
 • (pp. 143-152). Paris : Clé International. Lancien, T. (1998). Le multimédia. Paris : Clé International.
 • Mangenot, F. (1998). Classification des apports d’Internet à l’apprentissage des langues. Apprentissage des Langues et Systèmes d'Information et de Communication , 1(2) : 133-146.
 • Chomsky, N. (1959). A review of B. F. Skinner's verbal behavior. Language, 35(1): 58.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erdoğan Kartal Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2005
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kartal, E. (2005). Çoklu-Ortamlı Yazılımların Fransızcanın Yabancı Dil Olarak Öğretimindeki Yeri ve İşlevleri . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 231-244 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16682/173346