PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Bursa Anadolu Arabaları Müzesinde Bir Araştırma:Müzede Sanat Eğitimi

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 2, 299 - 307, 01.08.2005

Öz

Kaynakça

 • BARRETT, T., Critical Inquiry, The Ohio Partnership for the Visual arts: Regional Institute for Educators. Sponsored by the Getty Center for Education in the Arts and Ohio State University. Columbus, OH, 1990.
 • Brochure of Museum of Anatolian Carriages-Tofaş. Bursa.
 • Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 2, Yem Yay., İst., 1997.
 • ERİM, Gonca., Bazaar Bridge Drafting And The Irgandi Bridge An Art Criticism Study On The Irgandı Bridge., The 31st InSEA World Cogress, New York, 2002.
 • FELDMAN, E., Becoming human through art: Aesthetic experiences in the schools., Englewood Cliffs., Prentice Hall, 1970.
 • FILIPPONİ, Stefano- Annalisa Fineschi, Florence for Kids, Lapis, Roma, 1998.
 • KIRIŞOĞLU, Olcay, Sanatta Eğitim. Görmek, Öğrenmek, Yaratmak, Pegema yay., 2. Baskı 2002.
 • KIRIŞOĞLU, Olcay, The cultural Effect on Afghani Children’s Art., The 31st InSEA World Cogress., New York, 2002
 • KIRIŞOĞLU, Olcay, Mary Stokrocki, Ortaöğretim Sanat Öğretimi, (Secondary Art Education) YÖK/Dünya Bankası (World Bank), M.E.G.P., Ankara, 1997.
 • MITTLER., G., Art in Focus.(Integration criticism, history and studio). Peoria, IL: Glencce, 1986.
 • STOKROCKİ, M., “Qualitative Forms of Research Methods” Reseach Metods and Methodologies for Art Education., NAEA Publication., 1997
 • Temel Britannica Ansiklopedisi, Cilt 11, Ana Yay. A.Ş., Hürriyet Ofset, İst., 1993
 • http://otomobilkulubu.sitemynet.com/tarih.htm., Otomobil tarihi.

Bursa Anadolu Arabaları Müzesinde Bir Araştırma: Müzede Sanat Eğitimi

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 2, 299 - 307, 01.08.2005

Öz

Türkiye’nin Marmara bölgesinde yer alan Bursa, tekstil ve otomobil endüstrisi ile ünlüdür. Bursa’nın büyük otomobil fabrikalarından biri olan Tofaş, Umurbey mahallesinde yer alan parkta Anadolu Arabaları Müzesini kurmuştur. Müzenin yapımına 1998 yılının Nisan ayında başlanmış olup 2002 yılında faaliyete geçmiştir. Müzede, bir kral mezarında bulunmuş olan 2000 yıl öncesine ait bir araba tekerleği, çeşitli paytonlar, at arabaları, iki tekerlekli öküz arabaları, top arabaları, Tofaş’ın ilk üretimi olan Murat 124, Murat 131, Kartal ve geçmişten günümüze birçok taşıma aracı bulunmaktadır. Bu çalışma İlköğretim 7. sınıf öğrencileri ile yapılan bir araştırmanın sonuçlarını içermektedir. Disiplinlerarası sanat eğitimi yöntemi ile çalışılmıştır. Çalışma, özellikle 11-12 yaş erkek öğrencilerin ilgi alanı olan arabaları, müze eğitimini esas alarak incelemektedir. Çalışmanın amacı, yaşamış oldukları şehirde var olan arkeoloji müzelerinden farklı bir müzeyi sanat eleştirisi ile incelemek ve uygulamalarda cins farklılıklarının araba tasarımlarında etkisi olup olmadığını araştırmaktır. Öğrenciler, 2000 yıl öncesinin araba tekerleğini ve ilk arabaları gördükten ve sanat eleştirisi yaptıktan sonra, 2000 yıl sonrasının arabalarını tasarlamışlardır. Sonuç olarak, öğrencilerin yaratıcılıkları gözlemlenmiş ve kız-erkek öğrencilerin tasarımlarında farklılıklar bulunmuştur

Kaynakça

 • BARRETT, T., Critical Inquiry, The Ohio Partnership for the Visual arts: Regional Institute for Educators. Sponsored by the Getty Center for Education in the Arts and Ohio State University. Columbus, OH, 1990.
 • Brochure of Museum of Anatolian Carriages-Tofaş. Bursa.
 • Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 2, Yem Yay., İst., 1997.
 • ERİM, Gonca., Bazaar Bridge Drafting And The Irgandi Bridge An Art Criticism Study On The Irgandı Bridge., The 31st InSEA World Cogress, New York, 2002.
 • FELDMAN, E., Becoming human through art: Aesthetic experiences in the schools., Englewood Cliffs., Prentice Hall, 1970.
 • FILIPPONİ, Stefano- Annalisa Fineschi, Florence for Kids, Lapis, Roma, 1998.
 • KIRIŞOĞLU, Olcay, Sanatta Eğitim. Görmek, Öğrenmek, Yaratmak, Pegema yay., 2. Baskı 2002.
 • KIRIŞOĞLU, Olcay, The cultural Effect on Afghani Children’s Art., The 31st InSEA World Cogress., New York, 2002
 • KIRIŞOĞLU, Olcay, Mary Stokrocki, Ortaöğretim Sanat Öğretimi, (Secondary Art Education) YÖK/Dünya Bankası (World Bank), M.E.G.P., Ankara, 1997.
 • MITTLER., G., Art in Focus.(Integration criticism, history and studio). Peoria, IL: Glencce, 1986.
 • STOKROCKİ, M., “Qualitative Forms of Research Methods” Reseach Metods and Methodologies for Art Education., NAEA Publication., 1997
 • Temel Britannica Ansiklopedisi, Cilt 11, Ana Yay. A.Ş., Hürriyet Ofset, İst., 1993
 • http://otomobilkulubu.sitemynet.com/tarih.htm., Otomobil tarihi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gonca Erim Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2005
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Erim, G. (2005). Bursa Anadolu Arabaları Müzesinde Bir Araştırma: Müzede Sanat Eğitimi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 299-307 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16682/173349