PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Dilbilim Dersinin İçerik, Amaç ve Kazanımlarına Yönelik Öğrenci Tutumları

Yıl 2006, Cilt 19, Sayı 1, 23 - 44, 01.04.2006

Öz

Kaynakça

 • Bickel, B. ve Cysouw, M.: Phonologie Haziran 2005.
 • Bünting, K.-D., Einführung in die Linguistik, 14. Auflage. Frankfurt (M): Anton Hain, 1993.
 • Crystal, D., Die Cambridge Enzyklopädie der Sprache, Übers. und Bearb. S. Röhrich, Frankfurt (M): Campus, 1995.
 • Geier, M., Orientierung Linguistik, Reinbek: rororo, 1998.
 • GER (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, Lehren, Beurteilen) übers. v. J. Quetz, R. Schieß und U. Sköries, Berlin & München: Langenscheidt, 1996.
 • Lyons, J., Einführung in die moderne Linguistik. München: C.H. Beck, 1984.
 • Lewandowski, T. Linguistisches Wörterbuch (3 Bde.), 4., neu bearrb. Auflahe, Heidelberg, Wiesbaden: Quelle & Meyer, 1985.
 • Linke, A., Nussbaumer, M., Portmann, P. R., Studienbuch Linguistik, 3. unveränderte Auflage, Tübingen: Niemeyer, 1996.
 • Pelz, H., Linguistik Eine Einführung, 1. Auflage, Hamburg: Campe, 1996.
 • Schneider, M., Einführung in die Linguistik des Deutschen (2003), <www.schneid9.de/linguistik.html> Eylül 2005.
 • Universität Bielefeld: Einführung in die germanistische Linguistik, <www.uni- bielefeld.de/lili/projekte/el- ermling/veranstaltungen/einfuehrung_germ_ling/index.html> Ekim 2005.
 • Universität Bonn: Allgemeine Sprachwissenschaft, Kurzinformation der Zentralen Studienberatung www.unibonn.de/Studium/Studiengaenge_und_Abschluesse/Sprachwisse nschaft.html Haziran 2005.
 • Universität Bremen: Einführung in die Sprachwissenschaft, Grundkurs Sprachwissenschaft, bremen.de/linguistik/khwagner/grundkurs1> Ekim 2005. Universität Freiburg: Einführung in die Lİnguistik des Deutschen <http://fips.igl.uni-freiburg.de/einfuehrung> Ekim 2005.
 • Universität Heidelberg: Neuere Deutsche Sprache (Grundstudium), <www.gs.uni- heidelberg.de/abteilungen/sprawi/studium/allgemeines/neuere_dt_sprache .php> Ekim 2005.
 • Universität Klagenfurt: Grundkurs germanistische Linguistik, <www.uni- klu.ac.at/uniklu/studien/lvkarte.jsp?rlvkey=41891> Ekim 2005. Universität Mainz: Einführung mainz.de/inst/iaspk/Linguistik> Ekim 2005. in die Linguistik, Universität Stuttgart: Grundkurs Linguistik, stuttgart.de/~carola/gkws0304.html> Ekim 2005. Universität Zürich: Studienaufbau Afrikanistik: <www.unizh.ch/spw/afrling/#Aufbau> Kasım 2005.
 • Vater, H. Einführung in die Sprachwissenschaft, 2. Auflage, München: W. Fink, 1996.
 • Volmert, J., Grundkurs Sprachwissenschaft: Eine Einführung in die Sprachwissenschaft für Lehramtstudiengänge, 2. korr. und erg. Auflage, München: W. Fink, 1997.
 • Weidert, A., Tonologie, Tübingen: Niemeyer, 1981. YÖK: Almanca Öğretmenliği Lisans Programı Eylül 2006.
 • Opinions of Students About the Contents, Purposes and
 • Contributions of the Linguistics Lesson to the Students

Dilbilim Dersinin İçerik, Amaç ve Kazanımlarına Yönelik Öğrenci Tutumları

Yıl 2006, Cilt 19, Sayı 1, 23 - 44, 01.04.2006

Öz

Bu çalışmada dilbilim dersinin Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin gelişimlerine katkısı ele alınmaktadır. Öğrencilerin dilbilimin içeriğini nasıl algıladıkları/öğrendikleri ve öğrenilenlerin kalıcı olup olmadığı, içeriğin ve uygulamaların dersin amaç ve hedefleriyle ne denli örtüştüğü ortaya konmaya çalışılacaktır. Bu amaçla öncelikle dilbilim dersinin içeriği, amaç ve hedefleri, uygulamalar ve öğrencilerin gelişimine yapacağı olası katkılar belirlenmiştir ve daha sonra 3. ve 4. sınıftan öğrencilerle 19 sorudan oluşan bir anket yapılmıştır. Anket sonuçları dilbilim dersinin içeriğinin öğrenciler tarafından öğrenilmesindeki zorlukları, dersin öğrencilerin bireysel, dilsel ve mesleki gelişmelerine katkısı öğrenci perspektifinden ortaya koymaktadır.

Kaynakça

 • Bickel, B. ve Cysouw, M.: Phonologie Haziran 2005.
 • Bünting, K.-D., Einführung in die Linguistik, 14. Auflage. Frankfurt (M): Anton Hain, 1993.
 • Crystal, D., Die Cambridge Enzyklopädie der Sprache, Übers. und Bearb. S. Röhrich, Frankfurt (M): Campus, 1995.
 • Geier, M., Orientierung Linguistik, Reinbek: rororo, 1998.
 • GER (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, Lehren, Beurteilen) übers. v. J. Quetz, R. Schieß und U. Sköries, Berlin & München: Langenscheidt, 1996.
 • Lyons, J., Einführung in die moderne Linguistik. München: C.H. Beck, 1984.
 • Lewandowski, T. Linguistisches Wörterbuch (3 Bde.), 4., neu bearrb. Auflahe, Heidelberg, Wiesbaden: Quelle & Meyer, 1985.
 • Linke, A., Nussbaumer, M., Portmann, P. R., Studienbuch Linguistik, 3. unveränderte Auflage, Tübingen: Niemeyer, 1996.
 • Pelz, H., Linguistik Eine Einführung, 1. Auflage, Hamburg: Campe, 1996.
 • Schneider, M., Einführung in die Linguistik des Deutschen (2003), <www.schneid9.de/linguistik.html> Eylül 2005.
 • Universität Bielefeld: Einführung in die germanistische Linguistik, <www.uni- bielefeld.de/lili/projekte/el- ermling/veranstaltungen/einfuehrung_germ_ling/index.html> Ekim 2005.
 • Universität Bonn: Allgemeine Sprachwissenschaft, Kurzinformation der Zentralen Studienberatung www.unibonn.de/Studium/Studiengaenge_und_Abschluesse/Sprachwisse nschaft.html Haziran 2005.
 • Universität Bremen: Einführung in die Sprachwissenschaft, Grundkurs Sprachwissenschaft, bremen.de/linguistik/khwagner/grundkurs1> Ekim 2005. Universität Freiburg: Einführung in die Lİnguistik des Deutschen <http://fips.igl.uni-freiburg.de/einfuehrung> Ekim 2005.
 • Universität Heidelberg: Neuere Deutsche Sprache (Grundstudium), <www.gs.uni- heidelberg.de/abteilungen/sprawi/studium/allgemeines/neuere_dt_sprache .php> Ekim 2005.
 • Universität Klagenfurt: Grundkurs germanistische Linguistik, <www.uni- klu.ac.at/uniklu/studien/lvkarte.jsp?rlvkey=41891> Ekim 2005. Universität Mainz: Einführung mainz.de/inst/iaspk/Linguistik> Ekim 2005. in die Linguistik, Universität Stuttgart: Grundkurs Linguistik, stuttgart.de/~carola/gkws0304.html> Ekim 2005. Universität Zürich: Studienaufbau Afrikanistik: <www.unizh.ch/spw/afrling/#Aufbau> Kasım 2005.
 • Vater, H. Einführung in die Sprachwissenschaft, 2. Auflage, München: W. Fink, 1996.
 • Volmert, J., Grundkurs Sprachwissenschaft: Eine Einführung in die Sprachwissenschaft für Lehramtstudiengänge, 2. korr. und erg. Auflage, München: W. Fink, 1997.
 • Weidert, A., Tonologie, Tübingen: Niemeyer, 1981. YÖK: Almanca Öğretmenliği Lisans Programı Eylül 2006.
 • Opinions of Students About the Contents, Purposes and
 • Contributions of the Linguistics Lesson to the Students

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yunus ALYAZ>

0000-0002-9121-042X

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2006
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006, Cilt 19, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Alyaz, Y. (2006). Dilbilim Dersinin İçerik, Amaç ve Kazanımlarına Yönelik Öğrenci Tutumları . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 23-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16683/173357