PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

19. Yüzyıl Avrupa Resminde Zaman Kavramının Anlamsal Değişimi

Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 1, 17 - 33, 01.04.2007

Öz

Kaynakça

 • Aktan, Ç C. Modernite’den Postmodernite’ye Değişim, 1. Basım, Konya: Çizgi Kitapevi, 2003.
 • Baudelaire, C. Modern Hayatın Ressamı, Sanathayat Dizisi, Çev, Ali Berktay, İstanbul: İletişimYayınları, 2003.
 • Borst, A. Computus: Avrupa Tarihinde Zaman ve Sayı, Çev. Zehra Aksu Yılmazer, Ankara: Dost Kitapevi, 1997.
 • Burgin, V. The End of Art Theory (Criticism and Postmodernity) Modernism in the Work of Art 1, Macmillan, London, 1986.
 • Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, 3. Cilt, Yem Yayın, İstanbul, 1997.
 • Fleming, W. Art and Ideas (The Revolutionary Period), Holt, Rine Hort and Winston, New York, 1980.
 • Charensol, G. Picasso: ”Çağdaş Servet” 20 Yüzyıl Fransız Resmi: Bir Kesit. Sanat Dünyamız Güz, 1994: 57.
 • Hançerlioğlu, O. Felsefe Sözlüğü, İstanbul, 1989.
 • Habermas, J. Modernlik Eksik Kalmış Bir Proje, Plastik Sanatlar Dergisi, Sonbahar 2, İstanbul, 1991.
 • Karl, F. R. Modern and Modernizm: The Sovereignty of the Artist, New York, 1985.
 • Kumar, K. Sanayi Sonrası Toplumdan Post-Modern Topluma-Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, Çev. Mehmet Küçük, Ankara: Dost Kitabevi, 1999.
 • Maxwell, E. Schrödinger, B. Uzay, Zaman, Özdek I, Çev. Aziz Yardımlı, İdeal Gençlik Arşivi 9, Eskişehir: 1998.
 • Ruhberg, Karl. Schneckenburger, Manfred. Cjristiane, Fricke. Honnef, Klause. Art of the 20th Century, Taschen Verlag, Spain, 2000.
 • Turner, J. The Dictionary of Art. (Wolume Twenty One). New York:1996.
 • Bal, Çetin. 2005 http://www.zamandayolculuk.com/cetinbal/isigindalgaozelligi.htm
 • Jones, R. Grant. 2000 http://www.geocities.com/Heartland/Pines/7224/Rick/chron6.htm?20072
 • Knight, Kevin. New Advent. Catholic Encyclopedia: St. Benedict of Nursia
 • http://www.newadvent.org/cathen/02467b.htm
 • Semantic Change of The Concept of Time in 19th Century European Art

19. Yüzyıl Avrupa Resminde Zaman Kavramının Anlamsal Değişimi

Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 1, 17 - 33, 01.04.2007

Öz

Doğanın döngüsel zamanı ve dinsel inancın metafizik, mutlak zamanı insanı uzun süre meşgul etmiştir. 18. yüzyılda Avrupa’da tüm toplumsal hareketliliklerin sonucunda oluşan rasyonalist, pozitivist ve laik yaklaşımlar insanların nesnel, ölçülebilir zaman kavramına yönelik algılama sürecini hızlandırmıştır. 19. yüzyıl Avrupa resminde zaman kavramının nasıl bir anlama ulaştığının belirlenmesine çalışılması, bu araştırmanın amacını oluşturmuştur. 19. yüzyıl Avrupa sanatında, modernizmin kültürel bir olgu olarak; aydınların ürettikleri üzerinde görünür hale gelmesiyle, zaman kavramının nesnel ve öznel olarak değerlendirilmiş olduğu görülür. Realizm anlayışı zamanın nesnelliğini vurgularken, empresyonizm “an” zamanına ulaşmak için bilimsel verilerden yararlanarak duyumsal algılama zamanına yönelmiştir.

Kaynakça

 • Aktan, Ç C. Modernite’den Postmodernite’ye Değişim, 1. Basım, Konya: Çizgi Kitapevi, 2003.
 • Baudelaire, C. Modern Hayatın Ressamı, Sanathayat Dizisi, Çev, Ali Berktay, İstanbul: İletişimYayınları, 2003.
 • Borst, A. Computus: Avrupa Tarihinde Zaman ve Sayı, Çev. Zehra Aksu Yılmazer, Ankara: Dost Kitapevi, 1997.
 • Burgin, V. The End of Art Theory (Criticism and Postmodernity) Modernism in the Work of Art 1, Macmillan, London, 1986.
 • Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, 3. Cilt, Yem Yayın, İstanbul, 1997.
 • Fleming, W. Art and Ideas (The Revolutionary Period), Holt, Rine Hort and Winston, New York, 1980.
 • Charensol, G. Picasso: ”Çağdaş Servet” 20 Yüzyıl Fransız Resmi: Bir Kesit. Sanat Dünyamız Güz, 1994: 57.
 • Hançerlioğlu, O. Felsefe Sözlüğü, İstanbul, 1989.
 • Habermas, J. Modernlik Eksik Kalmış Bir Proje, Plastik Sanatlar Dergisi, Sonbahar 2, İstanbul, 1991.
 • Karl, F. R. Modern and Modernizm: The Sovereignty of the Artist, New York, 1985.
 • Kumar, K. Sanayi Sonrası Toplumdan Post-Modern Topluma-Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, Çev. Mehmet Küçük, Ankara: Dost Kitabevi, 1999.
 • Maxwell, E. Schrödinger, B. Uzay, Zaman, Özdek I, Çev. Aziz Yardımlı, İdeal Gençlik Arşivi 9, Eskişehir: 1998.
 • Ruhberg, Karl. Schneckenburger, Manfred. Cjristiane, Fricke. Honnef, Klause. Art of the 20th Century, Taschen Verlag, Spain, 2000.
 • Turner, J. The Dictionary of Art. (Wolume Twenty One). New York:1996.
 • Bal, Çetin. 2005 http://www.zamandayolculuk.com/cetinbal/isigindalgaozelligi.htm
 • Jones, R. Grant. 2000 http://www.geocities.com/Heartland/Pines/7224/Rick/chron6.htm?20072
 • Knight, Kevin. New Advent. Catholic Encyclopedia: St. Benedict of Nursia
 • http://www.newadvent.org/cathen/02467b.htm
 • Semantic Change of The Concept of Time in 19th Century European Art

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dilek Şahiner BİLHAN>

0000-0001-8801-0251

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2007
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Bilhan, D. Ş. (2007). 19. Yüzyıl Avrupa Resminde Zaman Kavramının Anlamsal Değişimi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 17-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16685/173381