BibTex RIS Kaynak Göster

İlköğretim İkinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Güçlüklerini Gidermede Okumayı Geliştirici Duyuşsal Yaklaşımın Etkisi

Yıl 2008, Cilt: 21 Sayı: 1, 1 - 18, 01.04.2008

Öz

Kaynakça

 • Akçamete, G.,&Firdevs, G. Üniversite Öğrencilerinde Etkili ve Hızlı Okumanın Geliştirilmesi. Ankara Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 25(2), 1992: 463–471.
 • Aktaş, U., Diplomanın Yerine Alfabe. Radikal Gazetesi. 2004, Aralık 12.
 • Demirel, Ö., Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık. 1999.
 • Erden, M., Eğitimde Program Değerlendirme (3. Baskı). Ankara: Anı Yay. 1998.
 • Erdoğan, F., Sihirli Kaykay (3. Basım). İstanbul: Mavibulut Yay. 2003.
 • Güleryüz, H., Türkçe Programlanmış İlkokuma Yazma Öğretimi (5.Baskı). Ankara: Pegem. 2001.
 • Güneş, F., Okuma-Yazma Öğretimi Ve Beyin Teknolojisi (3.Baskı). Ankara: Ocak Y. 2004.
 • Hecht, S A., Burgess, S. R., Torgesen, J. K.,Wagner, R.K.,&Rashotte, C.A., Explaining Social Class Diffrences in Growth of Reading Skills From Beginning Kindergarten Through Fourth Grade: The Rol of Phonological Awareness, Rate of Access, and Print Knowledge. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 12, 2000. 99–127.
 • Heilman, A.W., Principles and Practices of Teaching Reading (2. Basım). Ohio: Charles E. Merrill Books. 1967.
 • Kılıç, A., İlkokuma Yazma Öğretiminde Programlandırılmış Öğretime Göre Metin Yönteminin Etkililiği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 2000.
 • Morgan, A., Wilcox, R. B., & Eldredge, J. L., Effect of Difficulty Levels On Second –Grade Delayed Readers Using Dyad Reading. The Journal Of Educational Research, 94 (2), 2000.113–119.
 • Özyürek, M., Özsoy, Y., & Eripek, S., Özel Eğitime Giriş (8. Baskı). Ankara: Karatepe Yayınları. 1997.
 • Schatschneider, C., Fletcher, J. M., Carlson, D., Carlson, C. D., & Foorman, B., Kindergarten Prediction of Reading Skills: A Longitudinal Comperative Analysis. Journal of Educational Psychology, 96 (2), 2004. 265–282.
 • Schwartz, R. M., Literacy Learning At - Risk First - Grade Students in the Reading Recovery Early Intervention. Journal of Educational Psychology, 97 (2), 2005. 257–267.
 • Torgesen, J., Catch Them Before They Fall Identification and Assesment to Prevent Reading Failure in Young Children. American Educator, Spring/ Summer. 1998.
 • “The Effect of Affective Approach on Second Class Students’ Reading Difficulties”

İlköğretim İkinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Güçlüklerini Gidermede Okumayı Geliştirici Duyuşsal Yaklaşımın Etkisi

Yıl 2008, Cilt: 21 Sayı: 1, 1 - 18, 01.04.2008

Öz

Problem Durumu: İlköğretim birinci sınıfta ve ilerleyen sınıflarda en
önemli problemlerden biri de okuma güçlükleridir. Öğretmenler,
öğrenenlerle dolu bir sınıfta zayıf okurlara nasıl yardımcı olacaklarını
bilememektedir. Öğrenciler eğer metni okuma güçlüklerinden dolayı
anlayamazlarsa, okumayı sevmeyecekler ve okumak istemeyeceklerdir. Bu
nedenle okuma güçlükleri ile ilgili yöntem çalışmalarının gerekli olduğu fark
edilmiştir. Bu çalışmada zayıf okurları geliştirmek için Duyuşsal Yaklaşım
destekli okuma öğretimi kullanılmıştır.
Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı birinci sınıfta okuma
öğretiminde karşılaşılan okuma güçlüklerini bulmak ve duyuşsal yaklaşım
destekli okuma öğretiminin etkililiğini araştırmaktır.
Araştırmanın Yöntemi: Çalışmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Bir okul
alt sosyoekonomik (SED), bir okul orta SED ve bir okul da üst SED
gruplarından tesadüfî olarak seçilmiştir. Her okuldan birer deney grubu ve
kontrol grubu sınıf tesadüfi olarak seçilmiştir. Çalışma 2002–2003 eğitim
öğretim yılı birinci döneminde, birinci sınıfta ve 2003–2004 eğitim öğretim
yılı birinci döneminde, ikinci sınıfta uygulanmıştır. Veriler sesli okuma
metinleri ve gözlem formları ile toplanmıştır. Deney ve kontrol grubunda
toplam 170 öğrenci bulunmaktadır. Gruplara öğrenciler eşit olarak
dağılmaktadır. Duyuşsal yaklaşım destekli okuma öğretimi deneysel
gruptaki 85 öğrenciye uygulanırken, kontrol grubu öğrencilerine
uygulanmamıştır.
Bulguları ve Sonuçları: Bu araştırmada duyuşsal yaklaşımın, okuma
güçlüklerini azaltmada anlamlı etkisi olduğu ancak okuma hızı gelişimini
etkilemediği görülmüştür.
Öneriler: Duyuşsal yaklaşım, küçük gruplarda ve uygulama süresi de
arttırılarak araştırılabilir.

Kaynakça

 • Akçamete, G.,&Firdevs, G. Üniversite Öğrencilerinde Etkili ve Hızlı Okumanın Geliştirilmesi. Ankara Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 25(2), 1992: 463–471.
 • Aktaş, U., Diplomanın Yerine Alfabe. Radikal Gazetesi. 2004, Aralık 12.
 • Demirel, Ö., Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık. 1999.
 • Erden, M., Eğitimde Program Değerlendirme (3. Baskı). Ankara: Anı Yay. 1998.
 • Erdoğan, F., Sihirli Kaykay (3. Basım). İstanbul: Mavibulut Yay. 2003.
 • Güleryüz, H., Türkçe Programlanmış İlkokuma Yazma Öğretimi (5.Baskı). Ankara: Pegem. 2001.
 • Güneş, F., Okuma-Yazma Öğretimi Ve Beyin Teknolojisi (3.Baskı). Ankara: Ocak Y. 2004.
 • Hecht, S A., Burgess, S. R., Torgesen, J. K.,Wagner, R.K.,&Rashotte, C.A., Explaining Social Class Diffrences in Growth of Reading Skills From Beginning Kindergarten Through Fourth Grade: The Rol of Phonological Awareness, Rate of Access, and Print Knowledge. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 12, 2000. 99–127.
 • Heilman, A.W., Principles and Practices of Teaching Reading (2. Basım). Ohio: Charles E. Merrill Books. 1967.
 • Kılıç, A., İlkokuma Yazma Öğretiminde Programlandırılmış Öğretime Göre Metin Yönteminin Etkililiği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 2000.
 • Morgan, A., Wilcox, R. B., & Eldredge, J. L., Effect of Difficulty Levels On Second –Grade Delayed Readers Using Dyad Reading. The Journal Of Educational Research, 94 (2), 2000.113–119.
 • Özyürek, M., Özsoy, Y., & Eripek, S., Özel Eğitime Giriş (8. Baskı). Ankara: Karatepe Yayınları. 1997.
 • Schatschneider, C., Fletcher, J. M., Carlson, D., Carlson, C. D., & Foorman, B., Kindergarten Prediction of Reading Skills: A Longitudinal Comperative Analysis. Journal of Educational Psychology, 96 (2), 2004. 265–282.
 • Schwartz, R. M., Literacy Learning At - Risk First - Grade Students in the Reading Recovery Early Intervention. Journal of Educational Psychology, 97 (2), 2005. 257–267.
 • Torgesen, J., Catch Them Before They Fall Identification and Assesment to Prevent Reading Failure in Young Children. American Educator, Spring/ Summer. 1998.
 • “The Effect of Affective Approach on Second Class Students’ Reading Difficulties”
Toplam 16 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Derya Arslan Bu kişi benim

M. Zahit Dirik Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2008
Gönderilme Tarihi 14 Kasım 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008 Cilt: 21 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Arslan, D., & Dirik, M. Z. (2008). İlköğretim İkinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Güçlüklerini Gidermede Okumayı Geliştirici Duyuşsal Yaklaşımın Etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 1-18.