BibTex RIS Kaynak Göster

ABD Okullarında Sözde Ermeni Soykırımının Öğretilmesi ve Bu Konuda Yapılmış Bir Doktora Tezinin Analizi

Yıl 2008, Cilt: 21 Sayı: 1, 193 - 208, 01.04.2008

Öz

Kaynakça

 • Bu aşamalara bakıldığında Ermeni diasporası şu an dördüncü aşamadadır.
 • Ermeniler iddialarına ilişkin ders kitapları ve yayınların diğer eyaletlerde de
 • yaygınlaşması için uğraş vermektedirler. Sonraki aşamada öğretmen eğitimi
 • veren kurumların programlarına sözde Ermeni soykırımı konularının yer
 • almasının sağlanmasına çalışılmaktadır. Bunun olması durumunda
 • öğretmenler artık Ermeni diasporasının birer propaganda makinesi haline
 • dönüşeceklerdir. Gelişme çağındaki öğrencilerin sağlam bir Ermeni hakları
 • savunucusu ve Türk düşmanı olarak yetiştirilmeleri sağlanacaktır.
 • Tüm bu gelişmeler ve açıklamalar ışığında Türkiye neler yapabilir? Her
 • şeyden önce Türk kamuoyunun eğitimle ilgili bu gelişmeleri bilmesi ve
 • önemsemesi gerekir. Zaten bu çalışmanın esas amacı da budur. Ülke
 • meclislerinde Ermeni tasarılarının geçmesi tabi ki hoş bir olay değildir ve
 • tepki gösterilmelidir. Ancak asıl tehlike okullarda sözde soykırım
 • konularının öğrencilere öğretiliyor olmasıdır. Burada Türk Hükümeti eğitim
 • programlarından bu konunun kaldırılması için uğraşılarına devam etmelidir.
 • Ancak bu konuların programlardan kaldırılması sağlansa da meselenin
 • çözümü için bu yeterli değildir. Çünkü güçlü Ermeni örgütleri öğretmenlere
 • hizmet içi eğitim vererek öğretmenleri en azından duygusal olarak
 • kendilerine sempati duymalarını sağlayacaklardır. Bu şekilde öğretmenler
 • okulun örtük programını da etkileyeceklerdir. Yani resmi programda sözde
 • soykırım konuları olmasa bile özellikle sosyal bilgiler ve tarih derslerinde bir
 • şekilde bağlantı kurarak bu konuları Ermeni iddiaları doğrultusunda
 • öğrencilerine anlatacaklardır. Bu nedenlerle sözde Ermeni soykırımı konusu
 • nun kökten çözülmesi gereklidir. Bu da sadece bilimsel yöntemlerle çözüle
 • bilir. Zamanın Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün “soykırım iddialarını ulus
 • lar arası yargıya taşıyabilecekleri” şeklindeki beyanının uygulama geçirilme
 • sinin uygun olduğu düşünülmektedir. Her iki tarafın ellerindeki belgeleri
 • sunarak uluslar arası mahkemenin hakemliği altında bu meselenin çözülmesi
 • gerekmektedir. Ancak uluslar arası bir mahkemede haklılığımız ortaya
 • çıkarsa Ermenilerin iddiaları yok edebilir ve tüm Ermeni faaliyetlerinin
 • sonlandırılması sağlanabilir. Böylece bu mesele sonsuza kadar kapatılabilir. Kaynaklar
 • Alatlı, A. İsveç: İmaj her şeydir. Zaman, 29.12.2006.
 • Apple, M. W. The hidden curriculum and the nature of conflict. Interchange, 2,4, 27-40, 1971.
 • Apple, M. W. Ideology and Curriculum. Boston: Routledge and Kegan Paul, 1979.
 • Apple, M. W. Analyzing determinations: Understanding and evaluating the production of social outcomes in schools. Curriculum Inquiry 10, 1, 55- 76, 1980.
 • Apple, M. W. The Other side of the hidden curriculum: Correspondence theories and the labor process. Interchange on Educational Policy. 11, 3, 5-22, 1980/81.
 • Apple, M. W. Education and Power. Boston: Routledge and Kegan Paul, 1982.
 • Apple, M. W. Teacher and Text: A Political Economy of Class and Gender Relations in Education. Second Edition. New York: Routledge, 1989.
 • Bowles, S. and Gintis, H. Schooling in Capitalist America. New York: Basic Book, 1976.
 • Boyacıoğlu, Z. Ermeni Diasporasının Türk Dış Politikasına Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 • Columbia University Columbia University Teachers College letter from the president, http://www.tc.columbia.edu/abouttc/index.htm, 2006.
 • Ergan, U. Ankara’dan sözde soykırımda ‘hodri meydan’ hazırlığı. Hürriyet, 25.01.2007.
 • Gıroux, H. A. The politics of the hidden curriculum Independent School. 37, 1, 42- 43, 1977.
 • Gıroux, H. A. Hegemony, resistance and the paradox of educational reform. Interchange. 12, 2-3, 3-26, 1981.
 • Glastris, P. Ermenistan'ın tarihi, Türkiye'nin ikilemi. Washington Post, http://www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/DISBASIN/2001/03/14x03x 01.HTM, 11.03.2001. Carthy, www.eraren.org/.../tr/ErmeniSorunuBilgiBelgelerCD/dosyalar/5/Tr/JUST IN_McCARTHY_BIRAKIN_TARIHCILER_TR.doc, 2001. versin,
 • Newman, F. M. Can depth replace coverage in the high school curriculum. Phi Delta Kappan. 69, 5, 345-348, 1988.
 • New York Times. Algeria asks France to admit Violence, 9 May 2005.
 • Parsons, W. S. and Totten, S. Teaching and learning about genocide: Questions of content, rationale, and Methodology. Social Education. 55, 2, 84- 90, 1991.
 • Vartanian, N. E. When history hurts: An analysis of the influences upon the teaching of genocide in U.S. public school. Unpublished phd thesis. Teachers College, Columbia University, 2000.
 • Yüksel, S. Örtük Program- Eğitimde Saklı Uygulamalar, Ankara: Nobel Yay., 2004.
 • Teaching So-called Armenian Genocide in the USA Schools and an
 • Analysis of a Ed.D Thesis about This Issue

ABD Okullarında Sözde Ermeni Soykırımının Öğretilmesi ve Bu Konuda Yapılmış Bir Doktora Tezinin Analizi

Yıl 2008, Cilt: 21 Sayı: 1, 193 - 208, 01.04.2008

Öz

Son yıllara Ermeni diasporası sözde Ermeni soykırımı konusundaki faaliyetlerini bilimsel bir görüntü altına yapmaktadırlar. Görünüşte bilimsel ve akademik gibi görünen kitap ve dergiler yayınlatılmakta, tezler yaptırıl- maktadırlar. Ayrıca Ermeni diasporasının yoğun çabaları sonucunda ABD’deki bazı eyaletlerde sözde soykırım konularının eğitim programla- rında yer alması sağlanmıştır. Böylece sözde Ermeni soykırımı Ermeni iddiaları doğrultusunda öğrencilere verilmektedir. Bu çalışmada Ermeni faaliyetlerinin yoğun olduğu ülkelerden birisi olan ABD’de sözde soykırım öğretimi konusuna dikkat çekilerek, Ermeni iddialarını bilimsel bir görüntüye sokma çabalarından bir örnek olarak yapılmış olan bir doktora tezi analiz edilmektedir

Kaynakça

 • Bu aşamalara bakıldığında Ermeni diasporası şu an dördüncü aşamadadır.
 • Ermeniler iddialarına ilişkin ders kitapları ve yayınların diğer eyaletlerde de
 • yaygınlaşması için uğraş vermektedirler. Sonraki aşamada öğretmen eğitimi
 • veren kurumların programlarına sözde Ermeni soykırımı konularının yer
 • almasının sağlanmasına çalışılmaktadır. Bunun olması durumunda
 • öğretmenler artık Ermeni diasporasının birer propaganda makinesi haline
 • dönüşeceklerdir. Gelişme çağındaki öğrencilerin sağlam bir Ermeni hakları
 • savunucusu ve Türk düşmanı olarak yetiştirilmeleri sağlanacaktır.
 • Tüm bu gelişmeler ve açıklamalar ışığında Türkiye neler yapabilir? Her
 • şeyden önce Türk kamuoyunun eğitimle ilgili bu gelişmeleri bilmesi ve
 • önemsemesi gerekir. Zaten bu çalışmanın esas amacı da budur. Ülke
 • meclislerinde Ermeni tasarılarının geçmesi tabi ki hoş bir olay değildir ve
 • tepki gösterilmelidir. Ancak asıl tehlike okullarda sözde soykırım
 • konularının öğrencilere öğretiliyor olmasıdır. Burada Türk Hükümeti eğitim
 • programlarından bu konunun kaldırılması için uğraşılarına devam etmelidir.
 • Ancak bu konuların programlardan kaldırılması sağlansa da meselenin
 • çözümü için bu yeterli değildir. Çünkü güçlü Ermeni örgütleri öğretmenlere
 • hizmet içi eğitim vererek öğretmenleri en azından duygusal olarak
 • kendilerine sempati duymalarını sağlayacaklardır. Bu şekilde öğretmenler
 • okulun örtük programını da etkileyeceklerdir. Yani resmi programda sözde
 • soykırım konuları olmasa bile özellikle sosyal bilgiler ve tarih derslerinde bir
 • şekilde bağlantı kurarak bu konuları Ermeni iddiaları doğrultusunda
 • öğrencilerine anlatacaklardır. Bu nedenlerle sözde Ermeni soykırımı konusu
 • nun kökten çözülmesi gereklidir. Bu da sadece bilimsel yöntemlerle çözüle
 • bilir. Zamanın Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün “soykırım iddialarını ulus
 • lar arası yargıya taşıyabilecekleri” şeklindeki beyanının uygulama geçirilme
 • sinin uygun olduğu düşünülmektedir. Her iki tarafın ellerindeki belgeleri
 • sunarak uluslar arası mahkemenin hakemliği altında bu meselenin çözülmesi
 • gerekmektedir. Ancak uluslar arası bir mahkemede haklılığımız ortaya
 • çıkarsa Ermenilerin iddiaları yok edebilir ve tüm Ermeni faaliyetlerinin
 • sonlandırılması sağlanabilir. Böylece bu mesele sonsuza kadar kapatılabilir. Kaynaklar
 • Alatlı, A. İsveç: İmaj her şeydir. Zaman, 29.12.2006.
 • Apple, M. W. The hidden curriculum and the nature of conflict. Interchange, 2,4, 27-40, 1971.
 • Apple, M. W. Ideology and Curriculum. Boston: Routledge and Kegan Paul, 1979.
 • Apple, M. W. Analyzing determinations: Understanding and evaluating the production of social outcomes in schools. Curriculum Inquiry 10, 1, 55- 76, 1980.
 • Apple, M. W. The Other side of the hidden curriculum: Correspondence theories and the labor process. Interchange on Educational Policy. 11, 3, 5-22, 1980/81.
 • Apple, M. W. Education and Power. Boston: Routledge and Kegan Paul, 1982.
 • Apple, M. W. Teacher and Text: A Political Economy of Class and Gender Relations in Education. Second Edition. New York: Routledge, 1989.
 • Bowles, S. and Gintis, H. Schooling in Capitalist America. New York: Basic Book, 1976.
 • Boyacıoğlu, Z. Ermeni Diasporasının Türk Dış Politikasına Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 • Columbia University Columbia University Teachers College letter from the president, http://www.tc.columbia.edu/abouttc/index.htm, 2006.
 • Ergan, U. Ankara’dan sözde soykırımda ‘hodri meydan’ hazırlığı. Hürriyet, 25.01.2007.
 • Gıroux, H. A. The politics of the hidden curriculum Independent School. 37, 1, 42- 43, 1977.
 • Gıroux, H. A. Hegemony, resistance and the paradox of educational reform. Interchange. 12, 2-3, 3-26, 1981.
 • Glastris, P. Ermenistan'ın tarihi, Türkiye'nin ikilemi. Washington Post, http://www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/DISBASIN/2001/03/14x03x 01.HTM, 11.03.2001. Carthy, www.eraren.org/.../tr/ErmeniSorunuBilgiBelgelerCD/dosyalar/5/Tr/JUST IN_McCARTHY_BIRAKIN_TARIHCILER_TR.doc, 2001. versin,
 • Newman, F. M. Can depth replace coverage in the high school curriculum. Phi Delta Kappan. 69, 5, 345-348, 1988.
 • New York Times. Algeria asks France to admit Violence, 9 May 2005.
 • Parsons, W. S. and Totten, S. Teaching and learning about genocide: Questions of content, rationale, and Methodology. Social Education. 55, 2, 84- 90, 1991.
 • Vartanian, N. E. When history hurts: An analysis of the influences upon the teaching of genocide in U.S. public school. Unpublished phd thesis. Teachers College, Columbia University, 2000.
 • Yüksel, S. Örtük Program- Eğitimde Saklı Uygulamalar, Ankara: Nobel Yay., 2004.
 • Teaching So-called Armenian Genocide in the USA Schools and an
 • Analysis of a Ed.D Thesis about This Issue
Toplam 52 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sedat Yüksel Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2008
Gönderilme Tarihi 14 Kasım 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008 Cilt: 21 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yüksel, S. (2008). ABD Okullarında Sözde Ermeni Soykırımının Öğretilmesi ve Bu Konuda Yapılmış Bir Doktora Tezinin Analizi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 193-208.