PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Tilki İle Yılan Metninin Göstergebilimsel Çözümlemesi

Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 2, 221 - 245, 01.08.2008

Öz

Kaynakça

 • Barthes, R. (Çev.) Rifat, M-Rifat, S. Göstergebilimsel Serüven, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Mart 1997.
 • Eziler Kıran, A. Yazınsal Okuma Süreçleri, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2000.
 • Eziler Kıran, A. Dilbilim Araştırmaları, Ben ve Ötekiler, Hitit Yayınevi, Ankara, 1999.
 • Eziler Kıran, A. Méthodes d’Analyse de Textes, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, 1993.
 • Greimas, A.J., Maupassant. La sémiotique du texte: exercices pratiques, Seuil Yay., Paris, 1976.
 • Özdemir, E. Eleştirel Okuma, Ümit Yayıncılık, Ankara, 1995.
 • Özdemir, E Yazın Türleri, Ümit Yayıncılık, Ankara, 1994.
 • Rifat, M.. Homo Semioticus, YKY, İstanbul, 1993, 1996.
 • Rifat, M. XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları, 1. Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler, YKY, İstanbul, 1998.
 • Türkçe Sözlük 1, Dil Derneği, Dil Derneği Yayınları, Ankara, 1998.
 • Yücel, T. Söylemlerin İçinden, Yapı Kredi Yayınları, Ankara, 1998.
 • A Semiotic Analysis of The Story ‘The Fox and The Snake’

Tilki İle Yılan Metninin Göstergebilimsel Çözümlemesi

Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 2, 221 - 245, 01.08.2008

Öz

Bu çalışmada, masal türlerinden hayvan masallarına örnek oluşturan “Tilki ile Yılan” adlı metnin dilsel içeriği, göstergebilimsel okuma yöntemiyle söylemsel, anlatısal ve mantıksal-anlamsal düzeylerde çözümlenmiştir.

Kaynakça

 • Barthes, R. (Çev.) Rifat, M-Rifat, S. Göstergebilimsel Serüven, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Mart 1997.
 • Eziler Kıran, A. Yazınsal Okuma Süreçleri, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2000.
 • Eziler Kıran, A. Dilbilim Araştırmaları, Ben ve Ötekiler, Hitit Yayınevi, Ankara, 1999.
 • Eziler Kıran, A. Méthodes d’Analyse de Textes, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, 1993.
 • Greimas, A.J., Maupassant. La sémiotique du texte: exercices pratiques, Seuil Yay., Paris, 1976.
 • Özdemir, E. Eleştirel Okuma, Ümit Yayıncılık, Ankara, 1995.
 • Özdemir, E Yazın Türleri, Ümit Yayıncılık, Ankara, 1994.
 • Rifat, M.. Homo Semioticus, YKY, İstanbul, 1993, 1996.
 • Rifat, M. XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları, 1. Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler, YKY, İstanbul, 1998.
 • Türkçe Sözlük 1, Dil Derneği, Dil Derneği Yayınları, Ankara, 1998.
 • Yücel, T. Söylemlerin İçinden, Yapı Kredi Yayınları, Ankara, 1998.
 • A Semiotic Analysis of The Story ‘The Fox and The Snake’

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nurhayat ATAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2008
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Atan, N. (2008). Tilki İle Yılan Metninin Göstergebilimsel Çözümlemesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 221-245 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16688/173415