PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Merkezden Uzak Bir İlköğretim Okulunda Sanat Eğitimi Sorunsalına Uygulamalı Bir Yaklaşım

Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 2, 247 - 270, 01.08.2008

Öz

Kaynakça

 • Bilhan, D. Ş., Okul Öncesi Çocuklara Sanat Okulunun Tanıtılması, Resim Eğitimi Verilerek Ön Görgülerin Oluşturulması, Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat ”Geleceğe Bakış” Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara: Morpa Yayın. 2004
 • Bilhan, D. Ş., Creativity and Change in Early Childhood, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt XX, Sayı 2, Bursa: Uludağ Ü. Yayını. 2007
 • Cemiloğlu, Mustafa, Bursa Dağ Köylerinde Türkmen Kültürü, Bursa: Uludağ Ü. Yayını, 2002
 • Demirel, Özcan, Öğretim İlke ve Yöntemleri-Öğretme Sanatı, Ankara: Pegem Yayıncılık, Geliştirilmiş 12. Baskı, Temmuz, 2007
 • Dinçel, Ömer Faruk, Yörük ve Türkmen Diyarı Bursa Dağ Yöresi, Orhaneli, Harmancık, Keles, Büyükorhan, Bursa: Dağ-Der, I. Baskı, Mayıs, 2003
 • Erdoğan, İrfan, Çağdaş Eğitim Sistemleri, 5. Baskı, İstanbul: Sistem Yayıncılık, 2003
 • Kirişoğlu, Olcay Tekin, Sanatta Eğitim: Görmek-Anlamak-Yaratmak, Ankara: Demircioğlu Matbaacılık, 1999
 • Saban, Ahmet, Çoklu Zekâ Teorisi ve Eğitim, , 4. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2004
 • San, İnci, Görsel Etken Olarak Güzel Sanatlar, Sanat Eğitiminin Geleceği, Seminer 20–22 Ekim 1994 Ankara: Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu Yayın Dizisi, Haziran 1995
 • San, İnci, Anadolu Üniversitesi, 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri 3, Eğitim Yönetimi-Eğitim Sosyolojisi-Sanat Eğitimi-Araştırma Yöntemleri, Eskişehir: Anadolu Ü., Basımevi. 1999
 • Gardner, Howard. Kişisel Web Sayfası: Temmuz 2007 http://www.howardgardner.com/index.html
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, (T. C. M E B), Temmuz 2007 http://iogm.meb.gov.tr/pages.php?page=mesleki_yonlendirme
 • T.C Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, (TUİK), Temmuz 2007 http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitimapp/adnks.zul
 • An Applied Approach to the Problem of Art Education in a School
 • Away From the City Centre

Merkezden Uzak Bir İlköğretim Okulunda Sanat Eğitimi Sorunsalına Uygulamalı Bir Yaklaşım

Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 2, 247 - 270, 01.08.2008

Öz

Türkiye’de, merkezden uzak okullarda altyapı ve donanım eksikliği sanat eğitiminde daha belirgin sorunlara neden olmaktadır. Bu okullarda sanat eğitimi öğretmenlerinin olmadığı ve sanat atölyelerinin oluşturul- madığı görülmektedir. Bir toplumun ilerlemeci ve yenilikçi bir bakış açısına sahip olabilmesi için, sanatın geliştirici ve dönüştürücü gücüyle eğitim süreci içinde daha belirgin kazanımlar oluşturulabileceği kabul edilmektedir. Bir grup sanat eğitimi öğretmen adayı ve eğitimcisiyle birlikte, yeterli donanıma sahip olmayan; merkezden uzak bulunan Mazlumlar İlköğretim Okulu’nda, bir dizi sanat eğitimi etkinliğinin gerçekleştirilmesi, bu araştırmanın içeriğini oluşturmaktadır. İlköğretim öğrencilerine etkinlik süresince sanatın dallarını öğretmenin yanı sıra, sanatın gerekliliği üzerine düşüncelerinin geliştirilmesi istenmiştir. Sanat eğitimi öğretmen adaylarının ve ilköğretim öğrencilerinin görüşleri ortaya konularak bir değerlendirmenin yapılması bu çalışmanın amacını oluşturmuştur

Kaynakça

 • Bilhan, D. Ş., Okul Öncesi Çocuklara Sanat Okulunun Tanıtılması, Resim Eğitimi Verilerek Ön Görgülerin Oluşturulması, Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat ”Geleceğe Bakış” Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara: Morpa Yayın. 2004
 • Bilhan, D. Ş., Creativity and Change in Early Childhood, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt XX, Sayı 2, Bursa: Uludağ Ü. Yayını. 2007
 • Cemiloğlu, Mustafa, Bursa Dağ Köylerinde Türkmen Kültürü, Bursa: Uludağ Ü. Yayını, 2002
 • Demirel, Özcan, Öğretim İlke ve Yöntemleri-Öğretme Sanatı, Ankara: Pegem Yayıncılık, Geliştirilmiş 12. Baskı, Temmuz, 2007
 • Dinçel, Ömer Faruk, Yörük ve Türkmen Diyarı Bursa Dağ Yöresi, Orhaneli, Harmancık, Keles, Büyükorhan, Bursa: Dağ-Der, I. Baskı, Mayıs, 2003
 • Erdoğan, İrfan, Çağdaş Eğitim Sistemleri, 5. Baskı, İstanbul: Sistem Yayıncılık, 2003
 • Kirişoğlu, Olcay Tekin, Sanatta Eğitim: Görmek-Anlamak-Yaratmak, Ankara: Demircioğlu Matbaacılık, 1999
 • Saban, Ahmet, Çoklu Zekâ Teorisi ve Eğitim, , 4. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2004
 • San, İnci, Görsel Etken Olarak Güzel Sanatlar, Sanat Eğitiminin Geleceği, Seminer 20–22 Ekim 1994 Ankara: Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu Yayın Dizisi, Haziran 1995
 • San, İnci, Anadolu Üniversitesi, 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri 3, Eğitim Yönetimi-Eğitim Sosyolojisi-Sanat Eğitimi-Araştırma Yöntemleri, Eskişehir: Anadolu Ü., Basımevi. 1999
 • Gardner, Howard. Kişisel Web Sayfası: Temmuz 2007 http://www.howardgardner.com/index.html
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, (T. C. M E B), Temmuz 2007 http://iogm.meb.gov.tr/pages.php?page=mesleki_yonlendirme
 • T.C Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, (TUİK), Temmuz 2007 http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitimapp/adnks.zul
 • An Applied Approach to the Problem of Art Education in a School
 • Away From the City Centre

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dilek Şahiner BİLHAN>

0000-0001-8801-0251

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2008
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Bilhan, D. Ş. (2008). Merkezden Uzak Bir İlköğretim Okulunda Sanat Eğitimi Sorunsalına Uygulamalı Bir Yaklaşım . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 247-270 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16688/173416