PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İlköğretim I. Kademe Müzik Eğitiminde Öğretmenin Etkinliği

Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 2, 369 - 382, 01.08.2008

Öz

Kaynakça

 • Dawson, David. Müzik Öğretimi. Deneme Basımı, Ankara: Milli Eğitimi Geliştirme Projesi (Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitmi) 1996.
 • Göğüş, Gülay. “İlköğretim I.Kademe (İlkokullarda) Müzik Eğitimi” (Yayımlan- mamış bildiri metni) II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, Marmara Üniver- sitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, 1996.
 • İlköğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 1994.
 • O’Brien, James P. Teaching Music. New York: CBS College Publishing, 1983.
 • Okyay, Erdoğan. “Müzik Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar” Orta Öğretim Kurumlarında Müzik Öğretimi ve Sorunları. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları, 1990.
 • ASU School of Music. http://www.music.asu.edu/academics/undergraduate.htm, 2007.
 • FSU College of Music. http://www.music.fsu.edu/acad-degrees.htm, 2007.
 • IU Jacobs School of Music. http://www.music.indiana.edu/academics/ugdegree, 2007.
 • Teacher’s Efficiacy in Music Education at Primary Schools

İlköğretim I. Kademe Müzik Eğitiminde Öğretmenin Etkinliği

Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 2, 369 - 382, 01.08.2008

Öz

Okul öncesinde başlaması gereken müzik eğitimi, ülkemizde bu yaş çocukların çoğuna (okullaşma oranının düşük olmasından dolayı) ulaşılamaması nedeniyle gerçekleşememektedir. Bu durumda çocukların müzik eğitimine ilköğretim kurumlarında başlandığını söylemek yanlış olmaz. Ancak bu kurumlardaki müzik eğitiminin de yeterince etkili olamadığı görülmektedir. Nitekim Bursa merkez ilçelerindeki 20 ilköğretim kurumunda görev yapan ve bu araştırma için görüşlerine başvurulan sınıf öğretmenlerinin % 46’sı müzik derslerinin verimli bir şekilde yürütülemediğini, diğer % 46’sı da ”kısmen” verim alınabildiğini belirtmişlerdir. 4. ve 5. sınıfların müzik derslerini yürüten müzik öğretmenlerinin ise yine yarısı “kısmen” verim alınabildiğini belirtmişlerdir. Bunun nedeni olarak her iki grup öğretmen tarafından da genellikle “sınıf öğretmenlerinin yeterli birikime sahip olmadıkları” gösterilmiştir. İlköğretimdeki müzik derslerinin etkisi, müzik öğretmenlerinin planlama ve uygulama aşamasında sınıf öğretmenlerine yardımcı veya rehber olması, hatta bazı uygulamaları üstlenmesi ile artacaktır.

Kaynakça

 • Dawson, David. Müzik Öğretimi. Deneme Basımı, Ankara: Milli Eğitimi Geliştirme Projesi (Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitmi) 1996.
 • Göğüş, Gülay. “İlköğretim I.Kademe (İlkokullarda) Müzik Eğitimi” (Yayımlan- mamış bildiri metni) II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, Marmara Üniver- sitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, 1996.
 • İlköğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 1994.
 • O’Brien, James P. Teaching Music. New York: CBS College Publishing, 1983.
 • Okyay, Erdoğan. “Müzik Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar” Orta Öğretim Kurumlarında Müzik Öğretimi ve Sorunları. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları, 1990.
 • ASU School of Music. http://www.music.asu.edu/academics/undergraduate.htm, 2007.
 • FSU College of Music. http://www.music.fsu.edu/acad-degrees.htm, 2007.
 • IU Jacobs School of Music. http://www.music.indiana.edu/academics/ugdegree, 2007.
 • Teacher’s Efficiacy in Music Education at Primary Schools

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülay GÖĞÜŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2008
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Göğüş, G. (2008). İlköğretim I. Kademe Müzik Eğitiminde Öğretmenin Etkinliği . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 369-382 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16688/173422