PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Okul Öncesinde Müzik Aracılığı İle Yabancı Dil Öğretimi

Yıl 2010, Cilt 23, Sayı 2, 505 - 516, 01.08.2010

Öz

Kaynakça

 • Amstrong. T. 2000. In Their Own Way Discovering and Encouraging Your Child’s Multiple Inteligences, ASCD Publishing, Canada.
 • Denk, D. 2000. Anaokuluna Devam Eden 6 Yaş Grubundaki Çocukların Alıcı Dil Gelişim Düzeylerine Müzik Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Dikici, A. 2002. Orff Tekniği İle Verilen Müzik Eğitiminin Matematik Yeteneğine Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Ankara üniversitesi, Ankara.
 • Elibol, O. F. 2000. Anasınıfına Devam Eden 6 Yaş Grubu Çocukların Çoklu Zeka Teorisine Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Gardner, H. 1993. Multiple Intelligences A Theory In Practice. Published By Basic Books, A. Division Of Herper Collins Publishers, Chicago.
 • Genç, Ş. ve Senemoğlu, N. 2001. Okul Öncesi Eğitimi. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Modül 12, Ankara.
 • Gültek, B. 2002. Müziğin Çocuklar Üzerindeki Olumlu Etkileri. Çoluk- Çocuk Dergisi, 11, 29s., Ankara.
 • Jones, M. 2000. Çocuk ve Oyun. Kaknüs Yayınları, 77, İstanbul.
 • Karşal, E. 2004. Okul Öncesi Dönemi Çocuklarda Müzik Yeteneği ve Matematik Yeteneği İlişkisi ve Müzik Eğitiminin Matematik Performansı Üzerine Etkileri. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Kılık,T. 2001. Müzikli Oyunların Çocuk Gelişimine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Mentiş, A. 1999. Tekerlemelerin İlkokul ve Okulöncesi Müzik Eğitimindeki Yeri ve Önemi Üzerine Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Saban, A. 1998. Öğrenme, Öğretme Süreci. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Uysal, E. 2006. Farklı okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Altı Yaş Grubundaki Çocukların Çoklu Zeka Kuramına Göre İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Ülgen, G. 1997. Eğitim Psikolojisi, Alkım Yayınevi, İstanbul.
 • Yılmaz, E. 2006. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 6 Yaş çocuklarının Sayı ve İşlem Kavramlarını Kazanmalarında Müzikli Oyun Etkinliklerinin Kullanılmasının Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • www.genetikbilimi.com/genbilim/bellegiduzenlemek.htm (erişim tarihi: 15.03.2009)
 • www.bellek.net (erişim tarihi: 15.03.2009)
 • www.dilegitimi.com(erişim tarihi: 15.03.2009)

Okul Öncesinde Müzik Aracılığı İle Yabancı Dil Öğretimi

Yıl 2010, Cilt 23, Sayı 2, 505 - 516, 01.08.2010

Öz

Bu çalışmada, 5 yaş grubu çocuklarda müzik aracılığı ile yabancı dil öğrenmeyi test etmek amacıyla çalışma grubuna birbirine denk ve eşit sayıda iki farklı ana okuldan random olarak seçilen öğrencilerden bir deney ve bir kontrol grubu alınmıştır (n=15+15). Deney grubuna, yabancı sözcükler ve cümlelerden oluşan ve araştırmacı tarafından hazırlanan çocuk şarkıları ile aktif katılımlı öğrenme yaşantıları düzenlenirken, kontrol grubuna geleneksel öğretim yöntemi uygulanmıştır. Araştırma sonunda araştırmacı tarafından geliştirilen gözlem ve değerlendirme formu aracılığı ile veriler toplanmış ve ulaşılan veriler üzerinde istatistiksel analizler yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda müzik aracılığı ile eğitim verilen çalışma grubunun, diğer gruba göre üstün başarı sağladığı ve iki grup puanları arasındaki farklılığın p< 0,00 düzeyinde anlamlı olduğu anlaşılmıştır.

Kaynakça

 • Amstrong. T. 2000. In Their Own Way Discovering and Encouraging Your Child’s Multiple Inteligences, ASCD Publishing, Canada.
 • Denk, D. 2000. Anaokuluna Devam Eden 6 Yaş Grubundaki Çocukların Alıcı Dil Gelişim Düzeylerine Müzik Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Dikici, A. 2002. Orff Tekniği İle Verilen Müzik Eğitiminin Matematik Yeteneğine Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Ankara üniversitesi, Ankara.
 • Elibol, O. F. 2000. Anasınıfına Devam Eden 6 Yaş Grubu Çocukların Çoklu Zeka Teorisine Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Gardner, H. 1993. Multiple Intelligences A Theory In Practice. Published By Basic Books, A. Division Of Herper Collins Publishers, Chicago.
 • Genç, Ş. ve Senemoğlu, N. 2001. Okul Öncesi Eğitimi. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Modül 12, Ankara.
 • Gültek, B. 2002. Müziğin Çocuklar Üzerindeki Olumlu Etkileri. Çoluk- Çocuk Dergisi, 11, 29s., Ankara.
 • Jones, M. 2000. Çocuk ve Oyun. Kaknüs Yayınları, 77, İstanbul.
 • Karşal, E. 2004. Okul Öncesi Dönemi Çocuklarda Müzik Yeteneği ve Matematik Yeteneği İlişkisi ve Müzik Eğitiminin Matematik Performansı Üzerine Etkileri. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Kılık,T. 2001. Müzikli Oyunların Çocuk Gelişimine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Mentiş, A. 1999. Tekerlemelerin İlkokul ve Okulöncesi Müzik Eğitimindeki Yeri ve Önemi Üzerine Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Saban, A. 1998. Öğrenme, Öğretme Süreci. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Uysal, E. 2006. Farklı okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Altı Yaş Grubundaki Çocukların Çoklu Zeka Kuramına Göre İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Ülgen, G. 1997. Eğitim Psikolojisi, Alkım Yayınevi, İstanbul.
 • Yılmaz, E. 2006. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 6 Yaş çocuklarının Sayı ve İşlem Kavramlarını Kazanmalarında Müzikli Oyun Etkinliklerinin Kullanılmasının Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • www.genetikbilimi.com/genbilim/bellegiduzenlemek.htm (erişim tarihi: 15.03.2009)
 • www.bellek.net (erişim tarihi: 15.03.2009)
 • www.dilegitimi.com(erişim tarihi: 15.03.2009)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İşıl Güneş MODİRİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2010
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 23, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Modiri, İ. G. (2010). Okul Öncesinde Müzik Aracılığı İle Yabancı Dil Öğretimi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (2) , 505-516 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16692/173495