PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Determination of Pre-Service Elementary Science Teachers' Knowledge Level about Greenhouse Effect

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 1, 31 - 45, 01.04.2011

Öz

Kaynakça

 • Arslan, M. 2008. Çevre bilincindeki değişimler ve çevre eğitimi, Retrieved 28 October 2008 from http://ekutuphane.egitimsen.org.tr/pdf/108.pdf
 • Ayvaz, Z. 1998. Çevre eğitimi: Metot ve özel konular. ÇEV-KOR Çevre Eğitimi Merkezi Yayınları:2. Onur Ofset, İzmir.
 • Bahar, M., Aydın, F. 2002. Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin sera gazları ve global ısınma ile ilgili anlama düzeyleri ve hatalı kavramları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 16-18 Eylül, ODTÜ, Ankara.
 • Boyes, E., Stannisstreet, M. 1992. Students perceptions of global warming. International Journal of Environmental Studies, 42, 287-300.
 • Boyes, E., Chuckran, D., Stanisstreet, M. 1993. How do high school students perceive global climatic change: What are its manifestations? What are its origins? What corrective action can be taken? Journal of Science Education and Technology, 2: 541–557.
 • Boyes, E., Stanisstreet, M. 1993. The “Greenhouse Effect”: children’s perceptions of causes, consequences and cures. International Journal of Science Education, 15, 531-552.
 • Boyes, E., Stannisstreet, M. 1997. Children’s models of understanding of two major global environmental ıssues (ozone layer and greenhouse effect). Research in Science and Technological Education, 15 (1), 19-28.
 • Boyes, E., Stanisstreet, M. 1998. High school students’ perceptions of how major global environmental effects might cause skin cancer. Journal of Environmental Education, 29:2, 31-36.
 • Boyes, E., Stannısstreet, M., Papantonıou, V.S. 1999. The ideas of Greek high school students about the “Ozone Layer”. Science Education, (83): 724-737.
 • Bozkurt, O., Cansüngü, K. 2002. İlköğretim öğrencilerinin çevre eğitiminde sera etkisi ile kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 67-73.
 • Bush, M. 2003. Ecology of a changing planet (Third Edition). New Jersey: Prentice Hall.
 • Chiras, D. 2001. Environmental science, creating a sustainable future (Sixth Edition). Sudbury: Jones and Bartlett Publishers.
 • Çepel, N. 2003. Ekolojik sorunlar ve çözümler, Ağustos 2. Baskı, Tübitak.
 • Daniel, B., Stanisstreet, M., Boyes, E. 2004. How can we best reduce global warming? School students’ ideas and misconceptions. International Journal of Environmental Studies, 61(2), 211-222.
 • Darçın, E.S., Bozkurt, O., Hamalosmanoğlu, M. 2006. İlköğretim öğrencilerinin sera etkisi hakkındaki bilgi düzeylerinin ve kavram yanılgılarının tespit edilmesi. International Journal of Environmental and Science Education, 1(2), 104-115.
 • Dove, J. 1996. Student teacher understanding of the greenhouse effect, ozone layer depletion and acid rain. Environmental Education Research, 2(1), 89-100.
 • Groves, F.H., Pugh, A. 1999. Elementary pre-service teacher perceptions of the greenhouse effect. Journal of Science Education and Technology, 8(1), 76-77.
 • Jeffries, H., Stanisstreet, M., Boyes, E. 2001. Knowledge about the ‘Greenhouse Effect’: have college students improved?. Research in Science and Technological Education, 19(2), 205-221.
 • Khalid, T. 2003. Pre-service high school teachers’ perceptions of three environmental phenomena. Environmental Education Research, 9(1), 35-50.
 • Kılınç, A., Stanisstreet, M., Boyes, E. 2008. Turkish students’ ideas about global warming. International Journal of Environmental and Science Education. 3:2, 89-98.
 • Kuterdem, K., Onacak T., Evirgen, M. 1996. Artan sera etkisi ve küresel ısınma. Çevre Bilimleri Dergisi, 3,47-48.
 • McKinney, M., Schoch, R. 2003. Environmental science system and solutions (Third Edition) Canada and London: Jones and Bartlett Publishers.
 • Selvi, M., Yıldız, K. 2009. Biyoloji öğretmeni adaylarının sera etkisi ile ilgili algılamaları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 813-852.
 • Syibo, K. 1995. Using concept maps to analyze textbook presentation of respiration. The American Biology Teacher, 57(6), 344-351.
 • Uzmen, R. 2007. Küresel ısınma ve iklim değişikliği insanlığı bekleyen büyük felaket mi? İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınevi.
 • Yeşiltaş, N. K. 2009. I. ve II. Dünya Savaşları arasında Dünya’da bilim, teknoloji ve sosyal değişme (1914-1945). (Ed. B. Ata) Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme. Ankara: Pegem Akademi.

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sera Etkisi Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Saptanması

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 1, 31 - 45, 01.04.2011

Öz

Bu araştırma ile Fen Bilgisi öğretmen adaylarının sera etkisi hakkındaki bilgi düzeylerinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılarak 36 ifadeden oluşan anket 319 Fen Bilgisi öğretmen adayına uygulanmıştır. Uygulamadan elde edilen verilere SPSS istatistik paket programı kullanılarak yüzde (%), frekans (f) ve tek faktörlü varyans analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda öğrencilerin sera etkisi ile ilgili bazı yanlış kavramalarının olduğu ve Fen Bilgisi öğretmen adaylarının sera etkisi hakkındaki bilgi düzeyleri arasında, sınıf seviyelerine göre anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır.

Kaynakça

 • Arslan, M. 2008. Çevre bilincindeki değişimler ve çevre eğitimi, Retrieved 28 October 2008 from http://ekutuphane.egitimsen.org.tr/pdf/108.pdf
 • Ayvaz, Z. 1998. Çevre eğitimi: Metot ve özel konular. ÇEV-KOR Çevre Eğitimi Merkezi Yayınları:2. Onur Ofset, İzmir.
 • Bahar, M., Aydın, F. 2002. Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin sera gazları ve global ısınma ile ilgili anlama düzeyleri ve hatalı kavramları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 16-18 Eylül, ODTÜ, Ankara.
 • Boyes, E., Stannisstreet, M. 1992. Students perceptions of global warming. International Journal of Environmental Studies, 42, 287-300.
 • Boyes, E., Chuckran, D., Stanisstreet, M. 1993. How do high school students perceive global climatic change: What are its manifestations? What are its origins? What corrective action can be taken? Journal of Science Education and Technology, 2: 541–557.
 • Boyes, E., Stanisstreet, M. 1993. The “Greenhouse Effect”: children’s perceptions of causes, consequences and cures. International Journal of Science Education, 15, 531-552.
 • Boyes, E., Stannisstreet, M. 1997. Children’s models of understanding of two major global environmental ıssues (ozone layer and greenhouse effect). Research in Science and Technological Education, 15 (1), 19-28.
 • Boyes, E., Stanisstreet, M. 1998. High school students’ perceptions of how major global environmental effects might cause skin cancer. Journal of Environmental Education, 29:2, 31-36.
 • Boyes, E., Stannısstreet, M., Papantonıou, V.S. 1999. The ideas of Greek high school students about the “Ozone Layer”. Science Education, (83): 724-737.
 • Bozkurt, O., Cansüngü, K. 2002. İlköğretim öğrencilerinin çevre eğitiminde sera etkisi ile kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 67-73.
 • Bush, M. 2003. Ecology of a changing planet (Third Edition). New Jersey: Prentice Hall.
 • Chiras, D. 2001. Environmental science, creating a sustainable future (Sixth Edition). Sudbury: Jones and Bartlett Publishers.
 • Çepel, N. 2003. Ekolojik sorunlar ve çözümler, Ağustos 2. Baskı, Tübitak.
 • Daniel, B., Stanisstreet, M., Boyes, E. 2004. How can we best reduce global warming? School students’ ideas and misconceptions. International Journal of Environmental Studies, 61(2), 211-222.
 • Darçın, E.S., Bozkurt, O., Hamalosmanoğlu, M. 2006. İlköğretim öğrencilerinin sera etkisi hakkındaki bilgi düzeylerinin ve kavram yanılgılarının tespit edilmesi. International Journal of Environmental and Science Education, 1(2), 104-115.
 • Dove, J. 1996. Student teacher understanding of the greenhouse effect, ozone layer depletion and acid rain. Environmental Education Research, 2(1), 89-100.
 • Groves, F.H., Pugh, A. 1999. Elementary pre-service teacher perceptions of the greenhouse effect. Journal of Science Education and Technology, 8(1), 76-77.
 • Jeffries, H., Stanisstreet, M., Boyes, E. 2001. Knowledge about the ‘Greenhouse Effect’: have college students improved?. Research in Science and Technological Education, 19(2), 205-221.
 • Khalid, T. 2003. Pre-service high school teachers’ perceptions of three environmental phenomena. Environmental Education Research, 9(1), 35-50.
 • Kılınç, A., Stanisstreet, M., Boyes, E. 2008. Turkish students’ ideas about global warming. International Journal of Environmental and Science Education. 3:2, 89-98.
 • Kuterdem, K., Onacak T., Evirgen, M. 1996. Artan sera etkisi ve küresel ısınma. Çevre Bilimleri Dergisi, 3,47-48.
 • McKinney, M., Schoch, R. 2003. Environmental science system and solutions (Third Edition) Canada and London: Jones and Bartlett Publishers.
 • Selvi, M., Yıldız, K. 2009. Biyoloji öğretmeni adaylarının sera etkisi ile ilgili algılamaları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 813-852.
 • Syibo, K. 1995. Using concept maps to analyze textbook presentation of respiration. The American Biology Teacher, 57(6), 344-351.
 • Uzmen, R. 2007. Küresel ısınma ve iklim değişikliği insanlığı bekleyen büyük felaket mi? İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınevi.
 • Yeşiltaş, N. K. 2009. I. ve II. Dünya Savaşları arasında Dünya’da bilim, teknoloji ve sosyal değişme (1914-1945). (Ed. B. Ata) Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme. Ankara: Pegem Akademi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dilek ÇELİKLER Bu kişi benim


Zeynep AKSAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2011
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Çelikler, D. & Aksan, Z. (2011). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sera Etkisi Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Saptanması . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (1) , 31-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16693/173505