PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

La Compréhension Écrite En Langue Étrangère Et L'apprentissage Coopératif

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 1, 263 - 285, 01.04.2011

Öz

Yabancı Dilde Okuma ve İşbirlikli Öğrenme

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 1, 263 - 285, 01.04.2011

Öz

Öğrenme-öğretme sürecinde, öğrenciyi güdülemek, derse aktif katılımını sağlamak, dersi daha verimli ve eğlenceli bir hale getirmek için birçok yöntem ve teknik geliştirilmiştir. Bu yöntemler arasında, etkililiği yapılan birçok araştırmayla kanıtlanmış olan işbirlikli öğrenme yöntemi de bulunmaktadır. İşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda, küçük gruplar halinde çalışarak, birbirlerinin öğrenmesinden sorumlu oldukları bir öğretim yöntemidir. Bu betimsel çalışmada amacımız, yabancı dilde okuma dersinin özelliklerinden bahsedip, işbirlikli öğrenme yöntemiyle arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve bu alanda yapılmış olan bazı çalışmalardan bahsetmektir

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zühre YILMAZ GÜNGÖR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2011
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Güngör, Z. Y. (2011). Yabancı Dilde Okuma ve İşbirlikli Öğrenme . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (1) , 263-285 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16693/173517