PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Studierendenbefragung zum Einsatz der Lernplattform Moodle zur Schreibförderung im DaF-Studium

Yıl 2013, Cilt 26, Sayı 1, 19 - 48, 01.04.2013

Öz

The concept of Blended Learning encloses the mixture of classical class teaching and E-Learning. Therefore it is valid as an innovative learning form in which class teaching phases are combined with online phases. The present article argues the teaching of German as a foreign language at university level. Furthermore, it deals with the questions like the use and acceptance of the webbased teaching offers. The contribution of the learning platform Moodle is examined by the realization of a qualitative and quantitative survey on the study in terms of German writing skills of students. The study has the subject “Application of the learning platform Moodle for writing activities in German as a foreign language”. The results of the survey applied on 24 students of a state university in Ankara show that the interactive work with such a learning platform is taken up very positively for writing activities. However, an efficient teaching planning and a purposeful application of the learning platform are necessary so that the big potential of Blended Learning can be used adequately

Alman Dili Eğitimi Kapsamında Yazma Becerisinin Geliştirilmesi Amacıyla Moodle Öğrenme Platformunun Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri

Yıl 2013, Cilt 26, Sayı 1, 19 - 48, 01.04.2013

Öz

‘Blended Learning’ kavramı ile geleneksel ders uygulamalarının E- öğrenme uygulamalarıyla harmanlanması dile getirilmektedir. Bu çalışma, yabancı dil öğretiminde kullanılan yenilikçi öğrenme biçimlerinin sunduğu potansiyeli üniversite eğitiminden hareketle araştırmaya yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Ankara ili sınırları içerisinde bulunan bir devlet üniversitesinde Almanca öğrenen 24 kişilik öğrenci grubuna ders ortamı çerçevesinde hem geleneksel hem de harmanlanmış öğrenme imkânı sağlanmış ve Moodle öğrenme platformunun kullanıldığı uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Öğretim yılı sonunda uygulamaya katılan öğrencilerle araştırmacı tarafından geliştirilen “Almanca Yazma Etkinliklerinin Moodle Ortamında Gerçekleştirilmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri” konulu anket çalışması veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Betimsel tarama modelinde desenlenen bu çalışmada verilerin çözümlenmesinde nicel ve nitel veri analizi teknikleri kullanılmıştır. Öğrenci görüşlerinin analizinden elde edilen sonuçlara göre, ‘Blended Learning‘ ve Moodle uygulamaları özellikle yabancı dilde yazma öğretimi açısından gayet olumlu karşılanmaktadır. Ancak bu güçlü potansiyelden yararlanabilmek için dersin etkili bir biçimde yapılandırılarak yönetimi ve öğrenme platformunun dersin hedeflerine yönelik olarak kullanımı şarttır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dalım Çiğdem ÜNAL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2013
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 26, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Ünal, D. Ç. (2013). Alman Dili Eğitimi Kapsamında Yazma Becerisinin Geliştirilmesi Amacıyla Moodle Öğrenme Platformunun Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 26 (1) , 19-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16697/173568