PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

La Notion d'Interactivité dans la Mise en Pratique de la Démarche Actionnelle: Cas du Systéme de Tableau Numérique Interactif associé aux Tablettes Tactiles

Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 1, 49 - 66, 01.04.2014
https://doi.org/10.19171/uuefd.64241

Öz

In language teaching, action oriented approach which is originated from CEFL (common European framework for languages) and includes the usage of educational technologies appears as a contemporary approach. Educational technologies are required to be seen as a tool, a support and an aim to be able to be used in classes naturally. This research aims to analyze the usage of interactive whiteboards’ level of satisfaction of requirements in action oriented approach. For this purpose, interaction types of the tool subjecting to the research are thematized. ENST’s categories related to the interaction are used for this thematization. After the finding of interactive whiteboards’ being insufficient when used alone, the interactions in the situation when interactive whiteboards are connected to touch pads is analyzed within the frame of Theory of Didactical Situations and the notion of Milieu. As a result, it has been found that the created system is satisfying in providing the interaction that action oriented approach requires in classes in which French is taught as a foreign language

Eylemsel Yaklaşımın Uygulanmasında Etkileşim Kavramı: Akıllı Tahtanın Dokunmatik Tabletlere Bağlı Olduğu Durumun İncelenmesi

Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 1, 49 - 66, 01.04.2014
https://doi.org/10.19171/uuefd.64241

Öz

Dil öğretiminde, temellerini CECRL’den alan ve eğitim teknolojilerinin kullanımını içeren eylemsel yaklaşım güncel bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim teknolojilerinin derslerde doğal bir şekilde kullanımı için bu teknolojilerin bir araç, bir destek ve bir amaç olarak görülmesi gerekmektedir. Bu araştırma, dijital bir araç olan akıllı tahtanın kullanımının, eylemsel yaklaşımın gereklerini karşılama düzeyini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, araştırmaya konu olan aracın oluşturduğu etkileşim türleri temalandırılmıştır. Bu temalandırma için ENST’nin oluşturmuş olduğu etkileşim ile ilgili kategorilerden faydalanılmıştır. Tek başına kullanıldığında akıllı tahta teknolojisinin yetersiz kaldığı bulgusunu takiben akıllı tahtanın dokunmatik tablet bilgisayarlara bağlı olduğu durumdaki etkileşimler Didaktik Durumlar Teorisi ve Milieu (çevre) kavramı çerçevesinde analiz edilmiştir. Sonuç olarak, oluşturulan sistemin Yabancı Dil Olarak Fransızcanın Öğretimi sınıflarında, eylemsel yaklaşımın gerektirdiği etkileşimleri sağlamakta yeterli olduğu bulunmuştur

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Jonathan BROUTIN Bu kişi benim


Sercan ALABAY Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2014
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Broutın, J. & Alabay, S. (2014). Eylemsel Yaklaşımın Uygulanmasında Etkileşim Kavramı: Akıllı Tahtanın Dokunmatik Tabletlere Bağlı Olduğu Durumun İncelenmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 27 (1) , 49-66 . DOI: 10.19171/uuefd.64241