PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yazma Becerisinin Kazandırılması Konusunda Eksiklikler, Hatalar ve Yeni Yöntemler

Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 1, 103 - 114, 01.04.2014
https://doi.org/10.19171/uuefd.84744

Öz

Our knowledge about the teaching of either oral or written composition in Turkish comes from Western origin. However, it’s fact that we are not able to have enough information due to uncompleted translations on the subject. Our teachers can not reach to the right sources. Due to lack of these education technics the leadership of our teachers can not be enough. Without knowing of the meaning of the term “composition”, our students pass high school education. In this article, from the translation studies we have made about the subject, the applicable ones to our language and education will be reported

Kaynakça

 • Alyılmaz, C. 2010. Türkçe öğretiminin sorunları. Turkish Studies, 5(3), 730- 731. 10.04.2011 tarihinde www.turkishstudies.net adresinden alınmıştır.
 • Börekçi, M. 2009.Türk dili ve edebiyatı ve Türkçe öğretmenlerinin yetiştirilmesi sürecinde dilbilim ve Türkçe öğretimi. Turkish Studies, 4( 3), 423-424
 • Burton, G. Silva rhetoricae the forest of rhetoric.01.04.2005 tarihinde http:// http://rhetoric.byu.edu adresinden
 • Donald, M. M. Yazma sanatı, çev. Dervişcemaloğlu, B. 2007. 18.04.2008 tarihinde http://www.ege-edebiyat.org adresinden alınmıştır.
 • Filizok, R. 2007, 27 Mart. Öğretici metinlerde anlam bilimi ilişkileri. 20.04.2008 tarihinde http://www.ege-edebiyat.org adresinden alınmıştır.
 • Filizok, R. 2007, 6 Haziran, Yazma sanatında ilk adımlar: iyi bir özet nasıl tarihinde yapılır? adresinden alınmıştır.
 • http://www.ege-edebiyat.org
 • Göçer, A. 2010, Türkçe öğretiminde yazma eğitimi, Uluslar Arası Sosyal Araştırmalar, 12 (3), 178-195
 • İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (6,7,8. Sınıflar) 2006.Ankara: T.C. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Devlet Kitapları Müdürlüğü
 • Sloane, T. O. 2001, Encyclopedia of rhetoric, New York: Oxford University Pres.
 • Sever, S. 2004. Türkçe öğretimi ve tam öğrenme (4. Baskı), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sönmez, A. 2008, Batı retoriğinin genel terimleri üzerine bir araştırma, basılmamış doktora tezi, İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Başvuru: 10.10.2013
 • Yayına Kabul:26.05.2014

Yazma Becerisinin Kazandırılması Konusunda Eksiklikler, Hatalar ve Yeni Yöntemler

Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 1, 103 - 114, 01.04.2014
https://doi.org/10.19171/uuefd.84744

Öz

Türkçede sözlü ve yazılı kompozisyonun öğretilmesi konusunda bilgilerimiz Batı’dan yaptığımız çevirilerle başlamıştır; ancak konuyla ilgili çevirilerin tamamlanmamış olması sebebiyle yeterli bilgiye sahip olamadığımız bir gerçektir. Bu eksiklik sebebiyle, öğretmenlerimiz yol ve yöntem konusunda doğru kaynaklara ulaşamamakta, öğrencilere yazma konusunda yol gösterici olamamaktadır. Öğrencilerimiz “kompozisyon” teriminin anlamını tam olarak bilemeden, yazma becerisini kazanamadan lise öğrenimine geçmektedir. Bu makalede konuyla ilgili yaptığımız tercüme çalışmalarından dilimize ve eğitimimize uygulanabilir olanlar tanıtılacaktır. Deficiencies, Errors and New Methods in

Kaynakça

 • Alyılmaz, C. 2010. Türkçe öğretiminin sorunları. Turkish Studies, 5(3), 730- 731. 10.04.2011 tarihinde www.turkishstudies.net adresinden alınmıştır.
 • Börekçi, M. 2009.Türk dili ve edebiyatı ve Türkçe öğretmenlerinin yetiştirilmesi sürecinde dilbilim ve Türkçe öğretimi. Turkish Studies, 4( 3), 423-424
 • Burton, G. Silva rhetoricae the forest of rhetoric.01.04.2005 tarihinde http:// http://rhetoric.byu.edu adresinden
 • Donald, M. M. Yazma sanatı, çev. Dervişcemaloğlu, B. 2007. 18.04.2008 tarihinde http://www.ege-edebiyat.org adresinden alınmıştır.
 • Filizok, R. 2007, 27 Mart. Öğretici metinlerde anlam bilimi ilişkileri. 20.04.2008 tarihinde http://www.ege-edebiyat.org adresinden alınmıştır.
 • Filizok, R. 2007, 6 Haziran, Yazma sanatında ilk adımlar: iyi bir özet nasıl tarihinde yapılır? adresinden alınmıştır.
 • http://www.ege-edebiyat.org
 • Göçer, A. 2010, Türkçe öğretiminde yazma eğitimi, Uluslar Arası Sosyal Araştırmalar, 12 (3), 178-195
 • İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (6,7,8. Sınıflar) 2006.Ankara: T.C. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Devlet Kitapları Müdürlüğü
 • Sloane, T. O. 2001, Encyclopedia of rhetoric, New York: Oxford University Pres.
 • Sever, S. 2004. Türkçe öğretimi ve tam öğrenme (4. Baskı), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sönmez, A. 2008, Batı retoriğinin genel terimleri üzerine bir araştırma, basılmamış doktora tezi, İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Başvuru: 10.10.2013
 • Yayına Kabul:26.05.2014

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aykar SÖNMEZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2014
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Sönmez, A. (2014). Yazma Becerisinin Kazandırılması Konusunda Eksiklikler, Hatalar ve Yeni Yöntemler . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 27 (1) , 103-114 . DOI: 10.19171/uuefd.84744