PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Le Concept d'Obstacle Didactique dans l'Analyse des Erreurs en Production Ecrite en FLE: Cas de l'Adjectif

Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 2, 469 - 486, 01.08.2014
https://doi.org/10.19171/uuefd.23566

Öz

Constrastive Linguistics and Error Analysis, a branch of Applied Linguistics, constitute the theoretical bases of this research. In this part of the present research, our aim is to determine and examine the errors made by Turkish students who learn English as their first foreign language. By examining the mistakes that are made by students on their written products and final exams, we applied grammar exams to our Turkish students who are learning French at elementary and pre-intermediate level between the years 2008-2011 at Ankara University Tömer Turkish and Foreign Language Research and Application Center, Ankara Kızılay Branch Office. After correcting their mistakes, we hope to clarify main reasons of mistakes made by the students through integrating didactical obstacle concept arising from mathematical study for effective solutions

Yabancı dil olarak Fransızcanın Öğretiminde Yazılı Anlatım Yanlışlarının Incelenmesinde Didaktik Engel Kavramı: Iyelik Sıfatı Örneği

Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 2, 469 - 486, 01.08.2014
https://doi.org/10.19171/uuefd.23566

Öz

Bu araştırmanın kuramsal tabanını Uygulamalı Dilbilimin bir dalı olan Ayrımsal Dilbilim ve Yanlış Çözümlemesi oluşturmaktadır. Araştırmamızın bu kısmında amacımız birinci yabancı dil İngilizceyi öğrenmiş Türk öğrencilerin yaptıkları yanlışları saptayıp incelemektir. Öğrencilerin yazılı anlatım ve final sınavlarındaki yanlışlar incelenerek, 2008-2011 yılları arasında Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi Tömer Ankara Kızılay Şubesi’nde temel ve orta seviyede Fransızca öğrenen Türk öğrencilerimize dilbilgisi sınavları uyguladık. Yanlışlarını düzelttikten sonra matematik öğretiminden kaynaklanan didaktik engel kavramını entegre ederek etkin çözümler önerebilmek için bu öğrenciler tarafından yapılan yanlışların ana sebeplerini açıklayabilmeyi umuyoruz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Deniz KARAN Bu kişi benim


Jonathan BROUTIN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2014
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Karan, D. & Broutın, J. (2014). Yabancı dil olarak Fransızcanın Öğretiminde Yazılı Anlatım Yanlışlarının Incelenmesinde Didaktik Engel Kavramı: Iyelik Sıfatı Örneği . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 27 (2) , 469-486 . DOI: 10.19171/uuefd.23566