PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

"Plastikten bir Alman Simidi" - Türk Gençlerinin Bakış Açısından Yabancı Dil Dersinde Ülke Bilgisinin Aktarılması

Yıl 2015, Cilt 28, Sayı 1, 117 - 129, 29.12.2015
https://doi.org/10.19171/uuefd.73698

Öz

Mevcut çalışmada on iki Türk gencinin yabancı dil dersinde ülke bilgisi hakkında kişisel teorileri - yani görüş, bilgi ve imgelemleri ele alınmaktadır. Nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde yabancı dil olarak Almanca öğrenen iki ve İngilizce öğrenen bir öğrenci grubu olmak üzere üç farklı yaş grubu ile farklı eğitim kurumlarında mülakat ses kaydıyla yapılmıştır. Toplanan yazıya geçirilen veriler nitel yöntemle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda öğrenilen yabancı dilden bağımsız olarak hedef ülkeye ilişkin bilgilere büyük bir ilgi olduğu kanısına varılmıştır. Buna ek olarak öğrenciler ülke bilgisi aktarımının nasıl olması gerektiği hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. Veriler kendi yaş grupları içerisinde farklılıklar göstermektedir. Ayrıca görüşme yapılan gençlerin tutumlarında aile geçmişlerinin de büyük bir etkisi olduğu belirlenmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil de;tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Anastasia Şenyıldız>


Anastasia ŞENYILDIZ>


Mehtap Dindar Bu kişi benim


Mehtap DİNDAR Bu kişi benim


Gizem Özçam Bu kişi benim


Burcu Yurtseven Bu kişi benim


Burcu YURTSEVEN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2015
Başvuru Tarihi 29 Aralık 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 28, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Şenyıldız, A. , Şenyıldız, A. , Dindar, M. , Dindar, M. , Özçam, G. , Yurtseven, B. & Yurtseven, B. (2015). "Plastikten bir Alman Simidi" - Türk Gençlerinin Bakış Açısından Yabancı Dil Dersinde Ülke Bilgisinin Aktarılması . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 28 (1) , 117-129 . DOI: 10.19171/uuefd.73698