PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Elektromanyetik Kirliliğe İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Yıl 2015, Cilt 28, Sayı 2, 0 - 0, 13.06.2016
https://doi.org/10.19171/uuefd.43295

Öz

Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının elektromanyetik kirliliğe ilişkin görüşlerini belirlemektir. Çalışmanın katılımcılarını 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesinin ikinci sınıfında öğrenim gören toplam 20 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Verilerin toplandığı katılımcılar, araştırmacının araştırma problemlerine cevap bulacağına inandığı kişileri seçmesine olanak veren amaçlı örnekleme ile belirlenmiştir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik yöntem kullanılmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu sorular yolu ile toplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının elektromanyetik kirlilik hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının bu konuda bilinçlendirilmesi gerekliliği önerilmiştir.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşe Nesibe Köklükaya>


Ezgi Güven Yıldırım>


Mahmut Selvi>

Yayımlanma Tarihi 13 Haziran 2016
Başvuru Tarihi 13 Haziran 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 28, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Köklükaya, A. N. , Yıldırım, E. G. & Selvi, M. (2016). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Elektromanyetik Kirliliğe İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 28 (2) , 0-0 . DOI: 10.19171/uuefd.43295