Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Variables Predicting Psychological Help Seeking Attitudes of University Students: Self Stigma, Self Esteem, Willingness to Seek Psychological Help

Yıl 2016, Cilt 29, Sayı 1, 75 - 93, 30.06.2016
https://doi.org/10.19171/uuefd.52149

Öz

Attitudes toward seeking psychological support are influenced by many factors. Recent studies point to a relationship between self stigma, self-esteem and willingness to seek psychological support. As institutions providing psychological support services, universities have a responsibility to increase the quality of the services they provide and also ensure they reach students. This study examines attitudes towards seeking psychological support of 2nd and 3rd year university students (n=586) studying in Faculties of Educational Sciences, Communication and Political Sciences of Ankara University, in the Fall Semester of the 2014-2015 academic year. The variables of self stigma, self-esteem, gender and having received psychological support in the past were undertaken in this study, reflecting the areas of interest in the literature, and the predictive power of these variables in regard to attitudes towards seeking psychological support was investigated. Self Stigma of Seeking Help Scale, Rosenberg Self-Esteem Scale and Attitude Towards Seeking Psychological Help Scale were used to collect the data and students were asked a question as to whether they had received psychological support in the past. Independent samples t-test and multiple regression analysis were used in order to analyze the data The study found that self stigma, self-esteem and gender significantly predict attitudes toward seeking psychological support and variables of gender and receiving psychological support in the past affected the attitudes of individuals in seeking help. 

Psikolojik Yardım Arama Tutumlarını Yordayan Değişkenler: Kendini Damgalama, Özsaygı, Psikolojik Yardım Almış Olma

Yıl 2016, Cilt 29, Sayı 1, 75 - 93, 30.06.2016
https://doi.org/10.19171/uuefd.52149

Öz

Psikolojik yardım arama tutumları birçok faktörden etkilenmektedir. Son yıllardaki çalışmalar, kendini damgalama, özsaygı ve psikolojik yardım aramaya isteklilik arasında bir ilişki olduğuna dikkat çekmektedir. Medikososyaller ve üniversite kampüslerindeki psikolojik danışma ve rehberlik merkezleri (PDRM) bünyesinde psikolojik yardım hizmetleri de sunan kurumlar olarak üniversitelerin, sundukları yardım hizmetlerinin kalitesini artırma ve öğrencilere ulaşma sorumluluğu vardır. Bu araştırmada 2014-2015 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri, İletişim ve Siyasal Bilgiler fakültelerinin 2. ve 3. sınıflarına devam etmekte olan öğrencilerin (n:586) psikolojik yardım arama tutumları incelenmiştir. Çalışmada alan yazında psikolojik yardım arama tutumları ile ilişkisine dikkate çekilen kendini damgalama, özsaygı, cinsiyet ve daha önce psikolojik yardım almış olma gibi değişkenler ele alınmış ve bu değişkenlerin hep birlikte psikolojik yardım arama tutumlarını yordama gücü incelenmiştir. Veri toplamak amacıyla Psikolojik Yardım Aramada Kendini Damgalama Ölçeği, Rosenberg Özsaygı Ölçeği, Psikolojik Yardım Arama Tutumları Ölçeği kullanılmış, ayrıca bir soru ile öğrencilerin daha önce psikolojik yardım alıp almadıkları sorulmuştur. Verilerin çözümlenmesinde bağımsız örneklemler için t testi ile çoklu doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır Araştırmada kendini damgalama, özsaygı ve cinsiyetin psikolojik yardım arama tutumlarını anlamlı şekilde yordadığı, cinsiyete ve daha önce psikolojik yardım almış olmaya göre de yardım arama tutumlarının farklılaştığı görülmüştür.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sevgi Sezer>


Deniz Gülleroğlu>

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2016
Başvuru Tarihi 30 Haziran 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 29, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Sezer, S. & Gülleroğlu, D. (2016). Psikolojik Yardım Arama Tutumlarını Yordayan Değişkenler: Kendini Damgalama, Özsaygı, Psikolojik Yardım Almış Olma . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 29 (1) , 75-93 . DOI: 10.19171/uuefd.52149