Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt: 5 Sayı: 2, 405 - 417, 24.10.2019

Öz

The relationship
between energy consumption and economic growth has recently been discussed,
especially in the energy literature. However, the results of the empirical
studies show differences according to the methods, variables and country groups
used in the analysis. In addition, the interaction between energy consumption
and economic growth has been largely ignored in the literature. In this study,
the relationship between energy consumption and economic growth in OECD
countries was investigated for the period 1990-2017 by using panel simultaneous
equation systems. The results show that there is positive relationship exists
between energy consumption and economic growth in OECD countries. Accordingly,
high economic growth requires more energy consumption and more energy
consumption needs higher level of economic growth. 

Kaynakça

 • Asafu-Adjaye, John (2000), “The Relationship between Energy Consumption, Energy Prices and Economic Growth: Time Series Evidence from Asian Developing Countries”, Energy Economics, 22, s. 615-625.
 • Ang, James B. (2007), “CO2 Emissions, Energy Consumption, and Output in France”, Energy Policy, 35, s. 4772-4778.
 • Lee, Chien-Chiang ve Chang, Chun-Ping (2008), “Energy Consumption and Economic Growth in Asian Economies: A More Comprehensive Analysis Using Panel Data”, Resource and Energy Economics, 30, s. 50-65.
 • Apergis, Nicholas ve Payne, James E. (2009), “ Energy Consumption and Economic Growth in Central America: Evidence from a Panel Cointegration and Error Correction Model”, Energy Economics, 31, s. 211-216.
 • Belloumi, Mounir (2009), “Energy Consumption and GDP in Tunisia: Cointegration and Causality Analysis”, Energy Policy, 37, s. 2745-2753.
 • Payne, James E. (2009), “On the Dynamics of Energy Consumption and Output in the US”, Applied Energy, 86, s. 575-577.Zhang, Xing-Ping ve Cheng, Xiao-Mei (2009), “ Energy Consumption, Carbon Emissions, and Economic Growth in China”, Ecological Economics, 68, s. 2706-2712.
 • Apergis, Nicholas ve Payne, James E. (2010), “Renewable Energy Consumption and Economic Growth: Evidence From a Panel of OECD Countries”, Energy Policy, 38, s. 656-660.
 • Ozturk, Ilhan ve Acaravcı, Ali (2010), “CO2 Emissions, Energy Consumption and Economic Growth in Turkey”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14, s. 3220-3225.
 • Tsani, Stela Z. (2010), “Energy Consumption and Economic Growth: A Causality Analysis for Greece”, Energy Economics, 32, s. 582-590.
 • Sadorsky, Perry (2012), “Energy Consumption, Output and Trade in South America”, Energy Economics 34, s. 476-488.
 • Tugcu, Can Tansel, Ozturk, Ilhan ve Aslan, Alper (2012), “Renewable and Non-Renewable Energy Consumption and Economic Growth Relationship Revisited: Evidence from G7 Countries”, Energy Economics, 34, s. 1942-1950.
 • Omri, Anis (2013), “CO2 Emissions, Energy Consumption and Economic Growth Nexus in MENA Countries: Evidence from Simultaneous Equations Models”, Energy Economics, 40, s. 657-664.
 • Omri, Anis, Nguyen, Duc Khuong ve Rault, Christophe (2014), “Causal Interactions between CO2 Emissions, FDI, and Economic Growth: Evidence from Dynamic Simultaneous-Equation Models”, Economic Modelling, 42, s. 382-389.
 • Omri, Anis ve Kahouli, Bassem (2014), “Causal Relationships between Energy Consumption, Foreign Direct Investment and Economic Growth: Fresh Evidence from Dynamic Simultaneous-Equations Models”, Energy Policy, 67, s. 913-922.
 • Adewuyi, Adeolu O., Awodumi, Olabanji B. (2017), “Biomass Energy Consumption, Economic Growth and Carbon Emissions: Fresh Evidence from West Africa Using a Simultaneous Equation Model”, Energy, 119, s. 453-471.
 • Bekhet,, Hussain Ali, Matar, Ali ve Yasmin, Tahira (2017) “CO2 Emissions, Energy Consumption, Economic Growth, and Financial Development in GCC Countries: Dynamic Simultaneous Equation Models”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 70, s. 117-132.
 • Tiba, Sofien ve Frikha, Mohamed (2018), “Income, Trade Openness and Energy Interactions: Evidence from Simultaneous Equation Modeling”, Energy, 147, s. 799-811.

Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşanlı Model

Yıl 2019, Cilt: 5 Sayı: 2, 405 - 417, 24.10.2019

Öz

Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisi son
zamanlarda özellikle enerji literatüründe sıklıkla tartışılmaktadır. Ancak
yapılan ampirik çalışma sonuçları analizde kullanılan yönteme, değişkene ve
ülke grubuna göre farklılıklar göstermektedir. Ayrıca çalışmalarda enerji
tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki etkileşimin büyük ölçüde ihmal edildiği
görülmektedir. Bu çalışmada, eşanlı panel veri analiz yöntemi kullanılarak OECD
ülkelerinde enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisi 1990-2017 dönemi için araştırılmıştır.
Elde edilen sonuçlar, OECD ülkelerinde enerji tüketimi ve ekonomik büyüme
arasında karşılıklı pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre,
yüksek ekonomik büyüme yüksek enerji tüketimini gerektirdiği gibi yüksek enerji
tüketimi yüksek ekonomik büyümeye neden olmaktadır. 

Kaynakça

 • Asafu-Adjaye, John (2000), “The Relationship between Energy Consumption, Energy Prices and Economic Growth: Time Series Evidence from Asian Developing Countries”, Energy Economics, 22, s. 615-625.
 • Ang, James B. (2007), “CO2 Emissions, Energy Consumption, and Output in France”, Energy Policy, 35, s. 4772-4778.
 • Lee, Chien-Chiang ve Chang, Chun-Ping (2008), “Energy Consumption and Economic Growth in Asian Economies: A More Comprehensive Analysis Using Panel Data”, Resource and Energy Economics, 30, s. 50-65.
 • Apergis, Nicholas ve Payne, James E. (2009), “ Energy Consumption and Economic Growth in Central America: Evidence from a Panel Cointegration and Error Correction Model”, Energy Economics, 31, s. 211-216.
 • Belloumi, Mounir (2009), “Energy Consumption and GDP in Tunisia: Cointegration and Causality Analysis”, Energy Policy, 37, s. 2745-2753.
 • Payne, James E. (2009), “On the Dynamics of Energy Consumption and Output in the US”, Applied Energy, 86, s. 575-577.Zhang, Xing-Ping ve Cheng, Xiao-Mei (2009), “ Energy Consumption, Carbon Emissions, and Economic Growth in China”, Ecological Economics, 68, s. 2706-2712.
 • Apergis, Nicholas ve Payne, James E. (2010), “Renewable Energy Consumption and Economic Growth: Evidence From a Panel of OECD Countries”, Energy Policy, 38, s. 656-660.
 • Ozturk, Ilhan ve Acaravcı, Ali (2010), “CO2 Emissions, Energy Consumption and Economic Growth in Turkey”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14, s. 3220-3225.
 • Tsani, Stela Z. (2010), “Energy Consumption and Economic Growth: A Causality Analysis for Greece”, Energy Economics, 32, s. 582-590.
 • Sadorsky, Perry (2012), “Energy Consumption, Output and Trade in South America”, Energy Economics 34, s. 476-488.
 • Tugcu, Can Tansel, Ozturk, Ilhan ve Aslan, Alper (2012), “Renewable and Non-Renewable Energy Consumption and Economic Growth Relationship Revisited: Evidence from G7 Countries”, Energy Economics, 34, s. 1942-1950.
 • Omri, Anis (2013), “CO2 Emissions, Energy Consumption and Economic Growth Nexus in MENA Countries: Evidence from Simultaneous Equations Models”, Energy Economics, 40, s. 657-664.
 • Omri, Anis, Nguyen, Duc Khuong ve Rault, Christophe (2014), “Causal Interactions between CO2 Emissions, FDI, and Economic Growth: Evidence from Dynamic Simultaneous-Equation Models”, Economic Modelling, 42, s. 382-389.
 • Omri, Anis ve Kahouli, Bassem (2014), “Causal Relationships between Energy Consumption, Foreign Direct Investment and Economic Growth: Fresh Evidence from Dynamic Simultaneous-Equations Models”, Energy Policy, 67, s. 913-922.
 • Adewuyi, Adeolu O., Awodumi, Olabanji B. (2017), “Biomass Energy Consumption, Economic Growth and Carbon Emissions: Fresh Evidence from West Africa Using a Simultaneous Equation Model”, Energy, 119, s. 453-471.
 • Bekhet,, Hussain Ali, Matar, Ali ve Yasmin, Tahira (2017) “CO2 Emissions, Energy Consumption, Economic Growth, and Financial Development in GCC Countries: Dynamic Simultaneous Equation Models”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 70, s. 117-132.
 • Tiba, Sofien ve Frikha, Mohamed (2018), “Income, Trade Openness and Energy Interactions: Evidence from Simultaneous Equation Modeling”, Energy, 147, s. 799-811.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Pınar HAYALOĞLU

0000-0001-7181-8801
Türkiye


Seyfettin ARTAN

0000-0003-4310-550X


Selim Koray DEMİREL Bu kişi benim

0000-0003-3051-8700

Yayımlanma Tarihi 24 Ekim 2019
Gönderilme Tarihi 20 Ağustos 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
HAYALOĞLU, P., ARTAN, S., & DEMİREL, S. K. (2019). Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşanlı Model. Uluslararası Ekonomi Ve Yenilik Dergisi, 5(2), 405-417.

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, 61080, Trabzon/Türkiye

https://dergipark.org.tr/ueyd

28816

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.