Cilt: 5 Sayı: 2, 24.10.2019

Yıl: 2019

Araştırma Makaleleri

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, 61080, Trabzon/Türkiye

https://dergipark.org.tr/ueyd

28816

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.