Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 5 - 16 2019-06-14

İnsan ihtiyaçlarının, özellikle de ekonomik ihtiyaçların giderildiği mekânlar olarak bilinen pazarların tarihi çok eskiye dayanmaktadır. Nitekim ilkel şeklinde değişme yolu ile başlayan mal mübadelesi daha sonralar üreticinin arta kalan malını ihtiyacı olduğu ancak üretemediği başka bir malla değişmek veya satarak almak yolu ile gerçekleşen mekânlar olarak gelişmiştir. Zamanla pazarlar sadece ekonomik ihtiyaçları değil, aynı zamanda sosyal ihtiyaçları da karşılayan yerler haline gelmiştir. O bakımdan pazarlarda müşteri ile satıcı arasında geçen mükâleme, satıcının sattığı mal hakkındaki söylemeleri, pazarcılara özgü dil verimleri Pazar folkloru olarak tanımlandı.

Bu yazıda Pazar folklorunun özellikleri, dil hususiyetleri ve sosyo-ekonomik durumu araştırılmıştır.

Pazar, Pazar folkloru, ekonomik ihtiyaç, pazarlama, manevi ihtiyaç
  • BARKEY Karen (1999). Eşkıyalar ve Devlet. Osmanlı Tarzı Devlet Merkezileşmesi, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları SKİNNER G.W. (1964). “Marketing and Social Structure in Rural China”, Journal of Asian Studies, 24 KOTLER Philip, Gary Armstrong, Veronica Wong, and John Saunders (2008). Principles of Marketing. London: Financial Times Prentice Hall İSLAMOĞLU Ahmet Hamdi (2008). Pazarlama Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları NİRAY Nasır (2002). “Anadolu Ahiliği’nin Sosyo-Ekonomik Yönleri”. Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Kış (24): 7-15 POYRAZ Orhan (1996). “Ahi Örgütleri”. Kültür Bakanlığı 1. Uluslar Arası Ahilik Kültürü Sempozyumu, 13-15 Ekim 1993, Ankara, 139-148 https://fatihsargin.wordpress.com/.../ahilik-ureti
Birincil Dil tr
Konular Folklor
Bölüm Özgün Makale
Yazarlar

Yazar: Fuzuli BAYAT (Sorumlu Yazar)
Ülke: Azerbaijan


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 14 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { uhad557811, journal = {Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2667-4173}, eissn = {2667-4173}, address = {şarkiye mah. Osman Paşa Cad. No:68/A Altınordu/ORDU}, publisher = {Halkbilimi Araştırmaları Derneği}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {5 - 16}, doi = {}, title = {PAZAR FOLKLORU}, key = {cite}, author = {Bayat, Fuzuli} }
APA Bayat, F . (2019). PAZAR FOLKLORU . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi , 2 (2) , 5-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uhad/issue/45772/557811
MLA Bayat, F . "PAZAR FOLKLORU" . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 5-16 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uhad/issue/45772/557811>
Chicago Bayat, F . "PAZAR FOLKLORU". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 5-16
RIS TY - JOUR T1 - PAZAR FOLKLORU AU - Fuzuli Bayat Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 16 VL - 2 IS - 2 SN - 2667-4173-2667-4173 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi PAZAR FOLKLORU %A Fuzuli Bayat %T PAZAR FOLKLORU %D 2019 %J Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi %P 2667-4173-2667-4173 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Bayat, Fuzuli . "PAZAR FOLKLORU". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (Haziran 2019): 5-16 .
AMA Bayat F . PAZAR FOLKLORU. UHAD. 2019; 2(2): 5-16.
Vancouver Bayat F . PAZAR FOLKLORU. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi. 2019; 2(2): 5-16.