Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 159 - 169 2019-11-30

YAŞAYAN MİT OLARAK DOĞUM LEKELERİ: SİMGELERİ VE ANNE-KADIN

Harika ZÖHRE ERYILMAZ [1]


Mit, diğer tür tanımları içerisinde insanlığın tarihlerini ve içinde bulundukları zamanı kavramaları açısından diğer türlere göre görece önemli bir konumdadır. Bununla birlikte en genel tanımıyla ilkel ya da ilksel eskilikteki zamanların yeryüzünde var olan toplumlarının bilinmeyeni bilinene dönüştüren düşüncelerin sonucudur. Arkaik insanlar için mit, tam anlamıyla olayların bilimsel nedenlerinin bir açıklaması değilse de onların anlamlandırılması için önemlidir. Yani mitler her zaman bir başlangıcın öyküsüdür. Bu bağlamda, konumuzu oluşturan ‘doğum lekeleri’ yüzyıllardan bu yana toplumda yaşayan bir olgu olarak karşımıza çıkmakta, bu olgunun etrafında şekillenen anlatılar ise “mitsel” bir anlatıyı hatırlatmaktadır. 

Genel anlamda, varlığının nedeni henüz netleşmemiş olan doğum lekeleri, çalışmamızda, öncelikle bu anlatıların birer “yaşayan mit” olup olmadığı sorusu bağlamında ele alınmış; ardından köken mitleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. 

Doğum lekeleri ile ilgili dikkat çeken bir başka unsur, bu lekelerin anne-kadının yediği/yemediği yiyeceklerle ilgili sınıflandırmaya gidilebileceğidir. Çalışmanın son bölümünde kadından bebeğe geçen lekeler ve hikayeleri değerlendirilmekle birlikte, leke görünümleri feminist-vejetaryen eleştirel kuram açısından değerlendirilmiştir ve modern insanın bir bilinmeyeni olan bu lekelerin güzel/çirkin leke ayrımında anneden bebeğe geçişinin ardında hiyerarşik yasak ve doğurganlığın ölüme tepkisitespit edilmiştir. 

yaşayan mit, doğum lekeleri, simge, feminist-vejetaryen eleştirel kuram, mitsel anlatı
 • Adams, Carol J (2015). Etin Cinsel Politikası Feminist-Vejetaryen Eleştirel Kuram, 2.b., Çev. Güray Tezcan, Mehmet Emin Boyacıoğlu, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • Campbell, Joseph (2006). İlkel Mitoloji Tanrının Maskeleri. 3.b., Çev. Kudret Emiroğlu, Ankara: İmge Kitabevi.
 • Çobanoğlu, Özkul (2016). Bilim ve Ütopya. Toplumsal ve İktisadi Kökleriyle Türk Mitolojisi, S.270, s.11-35.
 • Çobanoğlu, Özkul (2001). Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Türk Dünyası Edebiyat Tarihi. C.1., Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.
 • Eliade, Mircea (2016). Mitlerin Özellikleri. Çev. Sema Rifat, Orijinal Basım 1963, İstanbul: Alfa Basım.
 • Eliade, Mircea (1992). İmgeler ve Simgeler. Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara: Gece Yayınları.
 • Honko, Lauri (2014). Miti Tanımlama Problemi. Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar II, 3.b., Çev. Nezir Temür, Ankara, Geleneksel Yayınları, s. 145-153.
 • Prose, Francine (2012). Living Legends. University of Mississippi, Vol.39, No.1/3, s.449-459.
 • P. Thomas Ziegler (1966). The Meat We Eat. The Interstate Printers and Publishers: Danville, IL.
 • Schreiner, Olive (1978). Woman and Labour. Virago: Londra.
 • Segal, Robert A (2014). Dinsel Mit-Ritüel Kuram. Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar IV, Çev. Naim Atabağsoy, Ankara, Geleneksel Yayınları, s.271-284.
Birincil Dil tr
Konular Folklor
Bölüm Özgün Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6442-4457
Yazar: Harika ZÖHRE ERYILMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { uhad621811, journal = {Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2667-4173}, eissn = {2667-4173}, address = {şarkiye mah. Osman Paşa Cad. No:68/A Altınordu/ORDU}, publisher = {Halkbilimi Araştırmaları Derneği}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {159 - 169}, doi = {}, title = {YAŞAYAN MİT OLARAK DOĞUM LEKELERİ: SİMGELERİ VE ANNE-KADIN}, key = {cite}, author = {Zöhre Eryılmaz, Harika} }
APA Zöhre Eryılmaz, H . (2019). YAŞAYAN MİT OLARAK DOĞUM LEKELERİ: SİMGELERİ VE ANNE-KADIN . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi , 2 (3) , 159-169 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uhad/issue/50308/621811
MLA Zöhre Eryılmaz, H . "YAŞAYAN MİT OLARAK DOĞUM LEKELERİ: SİMGELERİ VE ANNE-KADIN" . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 159-169 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uhad/issue/50308/621811>
Chicago Zöhre Eryılmaz, H . "YAŞAYAN MİT OLARAK DOĞUM LEKELERİ: SİMGELERİ VE ANNE-KADIN". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 159-169
RIS TY - JOUR T1 - YAŞAYAN MİT OLARAK DOĞUM LEKELERİ: SİMGELERİ VE ANNE-KADIN AU - Harika Zöhre Eryılmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 159 EP - 169 VL - 2 IS - 3 SN - 2667-4173-2667-4173 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi YAŞAYAN MİT OLARAK DOĞUM LEKELERİ: SİMGELERİ VE ANNE-KADIN %A Harika Zöhre Eryılmaz %T YAŞAYAN MİT OLARAK DOĞUM LEKELERİ: SİMGELERİ VE ANNE-KADIN %D 2019 %J Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi %P 2667-4173-2667-4173 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Zöhre Eryılmaz, Harika . "YAŞAYAN MİT OLARAK DOĞUM LEKELERİ: SİMGELERİ VE ANNE-KADIN". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 / 3 (Kasım 2019): 159-169 .
AMA Zöhre Eryılmaz H . YAŞAYAN MİT OLARAK DOĞUM LEKELERİ: SİMGELERİ VE ANNE-KADIN. UHAD. 2019; 2(3): 159-169.
Vancouver Zöhre Eryılmaz H . YAŞAYAN MİT OLARAK DOĞUM LEKELERİ: SİMGELERİ VE ANNE-KADIN. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi. 2019; 2(3): 159-169.