Yıl 2018, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 364 - 373 2018-12-24

Yeniden Yurtlanma Sürecinde Suriyeli Mülteciler: Türkiye'nin Göç Mevzuatının Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi
Syrian Refugees in the Process of Resettlement: Analyzing Turkey’s Migration Legislation in the Context of Gender

Hakan CAVLAK [1]


2011 yılında Suriye’de patlak veren iç savaş sonucu, çatışmalardan etkilenen çok sayıda Suriyeli Türkiye’ye göçmek zorunda kalmıştır. Bu zorunlu göç sonucu yerinden edilen Suriyelilerden 3,5 milyon mülteci ve göçmen Türkiye’ye yerleşmiştir. Bu çalışmada Suriyeli mültecilere uygulanan yasa ve mevzuatlar toplumsal cinsiyet perspektifiyle incelenmiştir. Verilerin toplanmasında ve yorumlanmasında doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Yerinden edilmiş bu kişilerin büyük bir kısmı bu durumdan olumsuz etkilenmekte ama özellikle toplumun daha dezavantajlı kesimlerinden olan kadınlar ve LGBTİ+’lar daha da olumsuz etkilenmektedir. Toplumsal cinsiyete duyarlı yasaların var olması kadınlar ve LGBTİ+’lar için önemlidir.  Türkiye’nin göç mevzuatı, başta Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği olmak üzere, bu durumu daha da derinleştirmektedir. Bu durumun yerinden edilen göçmenler lehine düzeltilebilmesi için başta Birleşmiş Milletlerin (BM) Mülteci Sözleşmesi ve diğer Uluslararası göç sözleşmeleri dikkate alınarak düzenleme yapılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin ilgili mevzuatındaki toplumsal cinsiyete karşı duyarsız hükümleri tespit edip uluslararası sözleşmelere göre neler yapılabileceğini göstermektir. Araştırmada Suriyeli Mültecilere uygulanan Türkiye’nin ilgili mevzuatının toplumsal cinsiyete duyarlı olmadığı, toplumsal cinsiyete duyarlı uluslararası anlaşmalarla başta İstanbul Sözleşmesi ile uyumlu olmadığı anlaşılmıştır.

Numbers of Syrians, affected from conflicts had to migrate to Turkey as a result of the Civil War began in 2011.  3.5 millions of those Syrian refugees, who have been forced to be uprooted, settled down in Turkey. In this study, laws and legislation applied for Syrian refugees are evaluated through a gender perspective. Document analyzes is chosen as the main methodology for collecting data and interpreting them. Most of those people who have been uprooted being affected negatively by this situation, however, the disadvantaged parts of society like women and LGBTI+ individuals are affected more negatively. Presence of gender sensitive legislation is important for women and LGBTI+s. It is important to Turkey’s legislations on migration, primarily the Law on Foreigners and International Protection and Regulation on Temporary Protection, worsen this situation. In order to be regulated in favor of the refugees, Turkish legislation on migration has to be aligned with the international migration charters, mainly with the UN Migration Charter. The objective of this study is to find out the insensitive articles about gender in Turkish migration legislation and offer more sensitive ones which are in line with the international migration charters. It is unveiled by this study that the legislation implemented for Syrian refugees are not gender sensitive in Turkey and they are compatible with neither Istanbul Agreement nor other relevant international agreements.        

 • Bakırcı, K. (2015). “İstanbul Sözleşmesi”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı 2015/4, Ankara.
 • Berktay, F. (2009). Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın, Metis Yayınları, İstanbul.
 • Castles, S. ve Miller, M, J. (2008). Göçler Çağı Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Connell, R, J. (2017). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Demirel, A, C. (2015). Türkiye’deki Suriyeliler: Statüler ve Hükümet Politikaları, Göçler Ülkesi, s. 45-68, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Deniz O. (2009). Mülteci Hareketleri Açısından Van Kentinin Durumu ve Kentteki Mültecilerin Demografik Profili. Doğu Coğrafya Dergisi, 14 (22).
 • Doğanay, Ü., ve Çoban Keneş, H. (2016). Yazılı basında Suriyeli ‘mülteciler’: Ayrımcı söylemlerin rasyonel ve duygusal gerekçelerinin inşası. Mülkiye dergisi, 40(1), 143-184.
 • Elçik, Nur. (2017). “Misafir Misafiri İstemez, Ev Sahibi İkisini de”, Ayrıntı Dergi, Sayı 22, İstanbul.
 • Geçici Koruma Yönetmeliği. (2014). T.C. Resmi Gazete, 29153, 22 Ekim 2014.
 • İçduygu A., Erder, S. ve Gençkaya Ö. F. (2014). Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları: 1923-2023. İstanbul: TÜBİTAK&MİREKOÇ.
 • Karakaş, Burcu. (2018). Uluslararası Kriz Grubu’ndan Mülteci Raporu. 18.02.2018 tarihinde http://www.dw.com/tr/uluslararas%C4%B1-kriz-grubundan-m%C3%BClteci-raporu/a-42626503 adresinden erişildi.
 • Kaygalak, S. (2009). Kentin Mültecileri Neoliberalizm Koşullarında Zorunlu Göç ve Kentleşme, Dipnot Yayınları, Ankara.
 • Köse, Elifhan. (2016). “Cinsiyet/Toplumsal Cinsiyet İkiciliği Üzerine Eleştirel Yaklaşımlar Ya Da Doğa Doğal Mıdır?”, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Sayı 64, Ankara.
 • Nurcan Özgür Baklacıoğlu ve Zeynep Kıvılcım. (2015). Sürgünde Toplumsal Cinsiyet, Derin Yayınları, İstanbul.
 • Oflazoğlu, S., ve Sabah, Ş. (2016). Travmatik Süreçlerde Yaşanan Sahiplik Kayıpları Ve Benlik Aşınması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 319-341.
 • Pala, Asena. (2015). “Yerinden Edilme ve Yeniden Yurtlanma: Zorunlu Göç ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Evin Kaybı ve Yeniden Kuruluşu”, Moment Dergi, C 2, Sayı 1, Ankara.
 • Sözcü Gazetesi, (2017). Son dakika: Türkiye’de kaç milyon mülteci var? Bakan Soylu açıkladı. 15.11.2017 tarihinde http://www.sozcu.com.tr adresinden erişildi.
 • Şimşek, Doğuş. (2017). Göç Politikaları ve İnsan Güvenliği: Türkiye’deki Suriyeliler Örneği, Toplum ve Bilim, Sayı 140, İstanbul.
 • Tümtaş, M. S., ve Ergun, C. (2016). Göçün Toplumsal Ve Mekansal Yapı Üzerindeki Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(4).
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Yasası. (2013). T.C. Resmi Gazete, 28615, 4 Nisan 2013.
 • Yalçın, G. M. (2017). Göç Psikolojisi, Pharmakon Yayınevi, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1119-9900
Yazar: Hakan CAVLAK (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 3 Ekim 2018
Kabul Tarihi : 24 Kasım 2018
Yayımlanma Tarihi : 24 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { uicd467015, journal = {Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8641}, address = {}, publisher = {Zeynel KARACAGİL}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {364 - 373}, doi = {10.35235/uicd.467015}, title = {Yeniden Yurtlanma Sürecinde Suriyeli Mülteciler: Türkiye'nin Göç Mevzuatının Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Cavlak, Hakan} }
APA Cavlak, H . (2018). Yeniden Yurtlanma Sürecinde Suriyeli Mülteciler: Türkiye'nin Göç Mevzuatının Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi . Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi , 1 (2) , 364-373 . DOI: 10.35235/uicd.467015
MLA Cavlak, H . "Yeniden Yurtlanma Sürecinde Suriyeli Mülteciler: Türkiye'nin Göç Mevzuatının Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi" . Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 1 (2018 ): 364-373 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uicd/issue/41464/467015>
Chicago Cavlak, H . "Yeniden Yurtlanma Sürecinde Suriyeli Mülteciler: Türkiye'nin Göç Mevzuatının Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 1 (2018 ): 364-373
RIS TY - JOUR T1 - Yeniden Yurtlanma Sürecinde Suriyeli Mülteciler: Türkiye'nin Göç Mevzuatının Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi AU - Hakan Cavlak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.35235/uicd.467015 DO - 10.35235/uicd.467015 T2 - Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 364 EP - 373 VL - 1 IS - 2 SN - -2636-8641 M3 - doi: 10.35235/uicd.467015 UR - https://doi.org/10.35235/uicd.467015 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi Yeniden Yurtlanma Sürecinde Suriyeli Mülteciler: Türkiye'nin Göç Mevzuatının Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi %A Hakan Cavlak %T Yeniden Yurtlanma Sürecinde Suriyeli Mülteciler: Türkiye'nin Göç Mevzuatının Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi %D 2018 %J Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi %P -2636-8641 %V 1 %N 2 %R doi: 10.35235/uicd.467015 %U 10.35235/uicd.467015
ISNAD Cavlak, Hakan . "Yeniden Yurtlanma Sürecinde Suriyeli Mülteciler: Türkiye'nin Göç Mevzuatının Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 1 / 2 (Aralık 2018): 364-373 . https://doi.org/10.35235/uicd.467015
AMA Cavlak H . Yeniden Yurtlanma Sürecinde Suriyeli Mülteciler: Türkiye'nin Göç Mevzuatının Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi. 2018; 1(2): 364-373.
Vancouver Cavlak H . Yeniden Yurtlanma Sürecinde Suriyeli Mülteciler: Türkiye'nin Göç Mevzuatının Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi. 2018; 1(2): 364-373.
IEEE H. Cavlak , "Yeniden Yurtlanma Sürecinde Suriyeli Mülteciler: Türkiye'nin Göç Mevzuatının Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi", Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, c. 1, sayı. 2, ss. 364-373, Ara. 2018, doi:10.35235/uicd.467015