Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

CUMHURİYETİN İLANINDAN SONRA TÜRKİYE’DE İNKILÂP ALGISI

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 31 - 47, 08.11.2018

Öz

Tanzimat’tan günümüze kadar
Türkiye’de sürekli bir toplumsal değişim yaşanmıştır. Tanzimat Fermanı ile
Osmanlı birçok alanda çağdaşlaşma hareketleri ile yüzünü Batı’ya çevirmiştir.
Cumhuriyet bu oluşumun bir sonucudur. Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya çalışan Jön
Türk hareketinin devamında ve tarihsel birikimin gücü ile ortaya çıkan Kemalist
hareket yeni bir devlet kurmuştur. Kemalizm Türk İnkılâbı’nın düşünsel
potansiyeli ifadesi değişim sancıları yaşayan bir toplumun düşünce üretim
süreçlerinin niteliğini belirleme amacıyla kullanılmıştır. 1927, 1931 ve 1935
CHP Kurultaylarında inkılâbın düşünsel boyutu olarak Kemalizm, “Altı Ok”
çerçevesinde oluşturulmuştur. Tez çalışması Celal Nuri İleri, Ahmet Ağaoğlu,
Şevket Süreyya Aydemir, Recep Peker, Mahmut Esat Bozkurt, Tekin Alp, Şeref
Aykut gibi aydınların bu süreçte yazdıkları eserleri konu edinmiştir. 

Kaynakça

 • Bozkurt, M.E. (1930) “Muasır Demokrasilerin Istırabı” Hâkimiyeti Milliye, No:3079: 1-4.
 • Bozkurt, M.E. (1931) “Demokraside Fırkalar I”, Anadolu, No:5076:1-7.
 • Bozkurt, M.E. (1930) “Muasır Demokrasilerin Istırabı” Hâkimiyeti Milliye, No:3079:2-5.
 • Ertan, T F. (1997) “Ahmet Cevat Emre ve Kemalizm’de Öncü Bir Dergi: Muhit”, Kebikeç Dergisi,5: 17-34.
 • Kuyaş, A. (1999) “Cumhuriyetin 75 Yılı” . A. Feridun (Edt). Yeni Rejim içinde ( s.1-20).İstanbul: YKY.
 • Koçak, C. (2009) “Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce”, İnsel A. (Edt). Tek Parti Yönetimi Kemalizm, Şeflik Sistemi içinde (s.119-124), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Peker, Recep (1933) “Ülkü Niçin Çıkıyor”, Ülkü Dergisi, I:1-2.
 • Uyar, H. (2007) “1930’lar Türkiye’sinde Kemalizm Algılamaları” Atatürkçü Düşüncenin Bilimsel ve Felsefi Temelleri, Nafize Güngör (Edt), Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.
 • Yeğen, M. (2009) “Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce” İnsel A. (Edt). Kemalizm Ve Hegemonya içinde (s.56-57) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Afetinan, (1984) “Atatürk Hakkında Hatıralar Ve Belgeler”, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Akşin, S. (1998) “Jön Türkler İttihat ve Terakki”, Ankara: İmge Yayınları.
 • Ahmad, F. (2009) “Modern Türkiye’nin Oluşumu” (Yavuz Alogan çev.), İstanbul: Kaynak Yayınları.
 • Ağaoğlu, A. (1930) “Serbest İnsanlar Ülkesinde”, İstanbul: Sanayi Nefise Matbaası.
 • Ağaoğlu, A. (1933) “Devlet Ve Fert”, İstanbul: Sanayi Nefise Matbaası.
 • Aydemir, Ş. S. (2011) “İnkılâp ve Kadro”, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Aydemir, Ş. S. (2011) “Tek Adam”, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Alp, T. (1998)“Kemalizm”, İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları.
 • Alp, T. (2001) “Türkleştirme”, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Aykut, Ş.(2008) “Kamâlizm”, İstanbul: Kaynak Yayınları.
 • Bozkurt, M.E. (1940) “Atatürk İhtilali”, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
 • Dumont, P. (1999) “Atatürk ve Türkiye’nin Modernleşmesi ” (Meral Alakuş çev.), İstanbul: Sarmal Yayınları.
 • Goloğlu, M. (2009) “Tek Partili Cumhuriyet”, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Goloğlu, M. (2009) “Devrimler ve Tepkiler”, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • İleri, C. N. 2000 “Türk İnkılabı” İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Karpat, K. (2008) “Türk Demokrasi Tarihi Sosyal Kültürel Ekonomik Temeller”, İmge Yayınları, Ankara.
 • Kongar, E. (2009) “Devrim Tarihi ve Toplumbilim Açısından Atatürk”, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Lewis, B. (2007) “Modern Türkiye’nin Doğuşu” (M. Kıratlı, çev.), Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Mardin, Ş. (1991) “Türk Modernleşmesi”, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Peker, R. (1935) “İnkılâp Dersleri Notları”, Ankara: Ulus Basımevi.
 • Timur , T. (2008) “Türk Devrimi Ve Sonrası”, Ankara: İmge Yayınları.
 • Tunçay, M. (1989) “Türkiye Cumhuriyetinde Tek Parti Yönetiminin Kurulması”, İstanbul: Cem yayınları.
 • Zürcher, E. J. (1996). Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • CHF Programı (1931), Ankara: Ulus Basımevi,
 • CHP Programı (1935), Ankara: Ulus Basımevi.
Toplam 34 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Suat Burak Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 8 Kasım 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Burak, S. (2018). CUMHURİYETİN İLANINDAN SONRA TÜRKİYE’DE İNKILÂP ALGISI. Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi, 1(1), 31-47.
AMA Burak S. CUMHURİYETİN İLANINDAN SONRA TÜRKİYE’DE İNKILÂP ALGISI. UİD/Jird. Kasım 2018;1(1):31-47.
Chicago Burak, Suat. “CUMHURİYETİN İLANINDAN SONRA TÜRKİYE’DE İNKILÂP ALGISI”. Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi 1, sy. 1 (Kasım 2018): 31-47.
EndNote Burak S (01 Kasım 2018) CUMHURİYETİN İLANINDAN SONRA TÜRKİYE’DE İNKILÂP ALGISI. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi 1 1 31–47.
IEEE S. Burak, “CUMHURİYETİN İLANINDAN SONRA TÜRKİYE’DE İNKILÂP ALGISI”, UİD/Jird, c. 1, sy. 1, ss. 31–47, 2018.
ISNAD Burak, Suat. “CUMHURİYETİN İLANINDAN SONRA TÜRKİYE’DE İNKILÂP ALGISI”. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi 1/1 (Kasım 2018), 31-47.
JAMA Burak S. CUMHURİYETİN İLANINDAN SONRA TÜRKİYE’DE İNKILÂP ALGISI. UİD/Jird. 2018;1:31–47.
MLA Burak, Suat. “CUMHURİYETİN İLANINDAN SONRA TÜRKİYE’DE İNKILÂP ALGISI”. Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi, c. 1, sy. 1, 2018, ss. 31-47.
Vancouver Burak S. CUMHURİYETİN İLANINDAN SONRA TÜRKİYE’DE İNKILÂP ALGISI. UİD/Jird. 2018;1(1):31-47.

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi birbirinden ayrılamaz bir bütünün iki parçasıdır. Uluslararası İlişkiler disiplini içerisinde yer alan çoğu konu diplomasi ışığında ele alınmakta, en başta gelen politik, ekonomik konular uluslararası ilişkiler ve diplomasinin birlikte hareket etmesi ile açıklanmakta ya da çözüme kavuşturulabilmektedir. Bu nedenle derginin isminin Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi olmasına karar verilmiştir. Dergimizin; Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Ekonomi, Temel Bilimler ve Sosyal Bilimlerin, siyaset, ekonomi, ekonomi-politik, diplomasi uygulamaları, siyasi tarih, uluslararası antlaşmalar, uluslararası örgütler, hukuk, uluslararası hukuk gibi alanları ile alakalı olarak bilim dünyasına önemli katkı yapması beklenmektedir.