Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Batman’da 6-12 Yaş Aralığındaki Çocukların Dijital Medya Araçları Kullanımına Annelerin Bakışı

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1, 57 - 76, 30.04.2020

Öz

Bu çalışmanın temel konusu, dijital medya araçlarını (bilgisayar, internet, tablet, akıllı telefon) kullanımının 6-12 yaş aralığındaki çocukların gelişimine ve okul başarısına etkileridir. Çalışmada 6-12 yaş aralığındaki çocuklarda dijital medya araçlarının kullanımının çocuk gelişimine etkilerinin yanı sıra çocukların dijital medya araçları kullanımında annelerin tutum, görüş ve yaklaşımlarının ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Çalışma, nitel araştırma yöntemi kapsamında görüşme tekniğine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma örneklemini, Batman kent merkezinde bulunan, sosyo-ekonomik göstergeler açısından farklılık gösteren üç mahallede yaşayan toplam 15 kadın oluşmaktadır.

Çalışmada yapılan verilerin analizleri sonucunda 6-12 yaş aralığında çocuk sahibi olan kadınların, dijital medya araçlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine odaklandığı görülmektedir. Katılımcılar, çocuklarının okuldaki başarılarının düşmesinde dijital medya araçlarını kullanımın önemli etkisinin olduğu belirtilmiştir. Ayrıca günümüzde artık ailenin ekonomik durumunun çocukların dijital medya araçları kullanımındaki etkisinin eskisi kadar ayırt edici bir faktör olmadığı görüşüne ulaşılmıştır. Çocukların dijital medya araçlarını kullanımında annelerin sergilediği görüş, tutum, yaklaşımları ile çocukları dijital medya araçlarının olumsuz etkilerinden korumak için geliştirdikleri yöntemler arasında farklılıkların olduğu gözlemlenmiştir.

Kaynakça

 • Dursun, C. (2019). Ebeveynlerin çocuklarını sosyal medyada teşhiri: Çocuk hakları bağlamında bir değerlendirme. Çocuk ve Medeniyet Dergisi, 4(8), 195-208.
 • Işık, M. (2018). İletişim bilimine giriç (2nd ed.). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • islam-tr.org. (09.08.2010). Retrieved 3 12, 2020, from https://islam-tr.org/konu/ 6-12-yas-cocugunun-gelisimsel-ozellikleri.16396/
 • Kümbetoğlu, B. (2012). Sosyolojide ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma (3rd ed.). İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Muslu, G. K., & Bolışık, B. (2009). Çocuk ve gençlerde internet kullanımı. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8(5), 445-450.
 • Numanoğlu, G., & Bayır, Ş. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre internet kullanımları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 295-323.
 • Özen, Ö., & Kartelli, F. (2017). Türkiye’de yayın yapan çocuk kanallarında yayınlanan çizgi filmlerdeki şiddet olgusunun analizi. Marmara İletişim Dergisi, (27), 81-93.
 • Tandoğan, O. (2014). Çocuk için daha yaşanılır bir kentsel mekan: Dünyada gerçekleştirilen uygulamalar. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, 9(1), 19-33.
 • terapilife.net. (10.02.2017). Retrieved 3 11, 2020, from https://terapilife.net/tag/aile-ici-iliskiler/?cv=1
 • Türk, E. (2020). Petrol, göç ve değişim: Batman kentleşmesi. Konya: Çizgi Yayınevi. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9th ed.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

A Mother's View of the Use of Digital Media Tools for Children Aged 6-12 in Batman

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1, 57 - 76, 30.04.2020

Öz

The main topic of this study is the effects of the use of digital media tools (computer, internet, tablet, smartphone) on the development and school success of children aged 6-12. The aim of the study is to demonstrate the effects of the use of digital media tools on children's development as well as the attitudes, views and approaches of mothers in the use of digital media tools in children between 6-12 years of age.

The study was conducted based on interview technique within the scope of qualitative research method. The study sample consisted of a total of 15 women living in three neighborhoods in downtown Batman that differed in terms of socio-economic indicators.

Analysis of the data in the study shows that women who have children in the age range of 6-12 focus on the negative effects of digital media tools on children. Participants noted that the use of digital media tools had a significant impact on their children's success in school. In addition, it has been found that the impact of the family's economic situation on children's use of digital media tools is not as distinctive as it used to be. It has been observed that there are differences between the views, attitudes and approaches exhibited by mothers in the use of digital media tools by children and the methods they develop to protect children from the negative effects of digital media tools.

Kaynakça

 • Dursun, C. (2019). Ebeveynlerin çocuklarını sosyal medyada teşhiri: Çocuk hakları bağlamında bir değerlendirme. Çocuk ve Medeniyet Dergisi, 4(8), 195-208.
 • Işık, M. (2018). İletişim bilimine giriç (2nd ed.). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • islam-tr.org. (09.08.2010). Retrieved 3 12, 2020, from https://islam-tr.org/konu/ 6-12-yas-cocugunun-gelisimsel-ozellikleri.16396/
 • Kümbetoğlu, B. (2012). Sosyolojide ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma (3rd ed.). İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Muslu, G. K., & Bolışık, B. (2009). Çocuk ve gençlerde internet kullanımı. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8(5), 445-450.
 • Numanoğlu, G., & Bayır, Ş. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre internet kullanımları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 295-323.
 • Özen, Ö., & Kartelli, F. (2017). Türkiye’de yayın yapan çocuk kanallarında yayınlanan çizgi filmlerdeki şiddet olgusunun analizi. Marmara İletişim Dergisi, (27), 81-93.
 • Tandoğan, O. (2014). Çocuk için daha yaşanılır bir kentsel mekan: Dünyada gerçekleştirilen uygulamalar. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, 9(1), 19-33.
 • terapilife.net. (10.02.2017). Retrieved 3 11, 2020, from https://terapilife.net/tag/aile-ici-iliskiler/?cv=1
 • Türk, E. (2020). Petrol, göç ve değişim: Batman kentleşmesi. Konya: Çizgi Yayınevi. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9th ed.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kübra EDİS> (Sorumlu Yazar)
Sakarya Üniversitesi
0000-0001-8517-9043
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Edis, K. (2020). Batman’da 6-12 Yaş Aralığındaki Çocukların Dijital Medya Araçları Kullanımına Annelerin Bakışı . Universal Journal of History and Culture , 2 (1) , 57-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ujhc/issue/53866/708247
Creative Commons License
The published articles in UJHC are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.