Yayın ve Danışma Kurulu

Dr. Abdelrehim Sad Aldin – Al-Azhar University / Egypt

Dr. Abdullah Harouna – Al Baha University / KSA

Dr. Abdullah M. Nuri Al Dersawi – King Faisal University / KSA

Dr. Abdülcebbar Kavak – Ağrı İbrahim Çeçen University / Turkey

Dr. Abdülkerim Seber – Ağrı İbrahim Çeçen University / Turkey

Dr. Ahmet Yarlıkapov- Moskow State Enstitu of İnternational Relation /Russia

Dr. Ali Yılmaz- Ankara University- Turkey

Dr. Azad Said Sumo – Duhok University / Iraq

Dr. Abdülhadi Sağlam – Erzincan University / Turkey

Dr. Ahmet Koç- Marmara University / Turkey

Dr. Cemal Ağırman- Cumhuriyet University/Turkey

Dr. Fazlı Polat-Atatürk University / Turkey

Dr. Ferhat Maksudov- Institute of Archaeology, Uzbek Academy of Sciences/ Uzbekistan

Dr. Hakkı Aydın- Cumhuriyet University / Turkey

Dr. Hanifi Palabıyık- Atatürk University / Turkey

Dr. Hayati Tetik – Ağrı İbrahim Çeçen University / Turkey

Dr. Hasan Akkanat- Çukurova University/Turkey

Dr. Hasan Haliloğlu- Diyanet İşleri Başkanlığı/Turkey

Dr. Hüseyin Certel- Süleyman Demirel Üniversity/Turkey

Dr. İbrahim Taha – Al Baha University / KSA

Dr. İlhami Güney- Dumlupınar Üniversitesi/Turkey

Dr. İsmail Yılmaz – Ağrı İbrahim Çeçen University / Turkey

Dr. Kamil Kömürcü- Cumhuriyet University / Turkey

Dr. Kemal Polat – Amasya University / Turkey

Dr. Mahmut Çınar- Gaziantep University / Turkey

Dr. Maksut Çetin- İzmir Kâtip Çelebi University / Turkey

Dr. M. Salih Geçit – Ağrı İbrahim Çeçen University / Turkey

Dr. M. Şevki Aydın- Erciyes University/Turkey

Dr. Muhammed Aydın- Sakarya University/Turkey

Dr. Muhammed Şakir Muhammet Salih – Selahattin University / Iraq

Dr. Mustafa Alıcı – Erzincan University / Turkey

Dr. Mustafa Safa – Ağrı İbrahim Çeçen University / Turkey

Dr. Raşit Batur- İzmir Kâtip Çelebi University / Turkey

Dr. Ruhattin Yazoğlu- Atatürk University- Turkey

Dr. Sabri Erturhan- Cumhuriyet University / Turkey

Dr. Said Al Qurani – Al-Azhar University / Egypt

Dr. Samagan Myrzaibraimov- Oş Devlet University / Kyrgyzstan

Dr. Sezai Bekdemir-  Ağrı İbrahim Çeçen University /Turkey

Dr. Şuayip Özdemir- Amasya University / Turkey

Dr. Temel Yeşilyurt- Erciyes University / Turkey

Dr. Timur Kozukulov- Oş Devlet University- Kyrgyzstan

Dr. Tuncay İmamoğlu- Atatürk University- Turkey

Dr. Vahit Celal – Bartın University / Turkey

Dr. Vahdettin Başçı- Atatürk University- Turkey

Dr. Zübeyr Saltuk-Ağrı İbrahim Çeçen University/Turkey