Universal Journal of Theology
Makale Gönderim Tarihi
Bitiş: 15 Mayıs 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2548-0952 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı KED Yayıncılık LTD ŞTİ. |


- Haziran sayıları için 15 Mayıs, Aralık sayıları için 15 Kasım makale gönderimi için son tarihler olarak belirlenmiştir.

- Kitap değerlendirmeler için 30 Mayıs ve 30 Kasım belirlenmiştir.

- Hakem süreci başlatılan Türkçe ve Arapça makaleler için yazarlardan 750-1000 kelime arası ilave İngilizce geniş özet (extended abstract) talep edilmektedir. 

Universal Journal of Theology

e-ISSN 2548-0952 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı KED Yayıncılık LTD ŞTİ. |
Kapak Resmi


- Haziran sayıları için 15 Mayıs, Aralık sayıları için 15 Kasım makale gönderimi için son tarihler olarak belirlenmiştir.

- Kitap değerlendirmeler için 30 Mayıs ve 30 Kasım belirlenmiştir.

- Hakem süreci başlatılan Türkçe ve Arapça makaleler için yazarlardan 750-1000 kelime arası ilave İngilizce geniş özet (extended abstract) talep edilmektedir. 

Cilt 5 - Sayı 2 - 31 Ara 2020
 1. Kur’an-ı Kerîm'de Aklî İstidlal Yöntem
  Sayfalar 1 - 19
  Ahmed Hazim Yahya AL-QASSAB
 2. Lafızların Delâletleri Dışında Kullanım Tezâhürleri
  Sayfalar 21 - 41
  Yasir ALOTHMAN
 3. Fıkıhta İnsan Davranışının Ölçülmesi
  Sayfalar 43 - 76
  Bünyamin KORUCU
 4. Cihad Ayetlerinde Fonetik Yapının Anlam Yapısı İle İlişkisi
  Sayfalar 77 - 107
  Malek Hassan Mahmoud ABDUL QADER
 5. Hilâf Mesailinin Hanefî Muhtasarların Metin Kurgusuna Etkisi ve Temel Şerhlerde Ele Alınışı (Kitabu’s-Salât Örneği)
  Sayfalar 109 - 134
  Abdurrahim BİLİK
 6. Anne Baba Tutumları ve Ailede Çocuğun Dini Gelişimi
  Sayfalar 135 - 171
  Hayati TETİK
 7. Bir Müsteşrik Olarak Joseph Schacht’ın İslam Hukuku Hakkındaki Yanılgıları I
  Sayfalar 173 - 196
  Arif ATALAY
 8. Hanefî Mezhebinde Şâyi‘ Malın Vakfı ve Konu Üzerindeki Tartışmalar
  Sayfalar 197 - 215
  Nurullah PAKAT
 9. Belâgat İlminin Kur’ân-ı Kerîm’in İ‘câz ve Tefsir Araştırmalarına Etkisinin Tarihi Seyri
  Sayfalar 217 - 239
  Zafer AKYÜZ
 10. Salâhuddîn Halîl b. Aybek es-Safedî’nin Tefsîru Sûreti’l-Vakıa Adlı Risâlesinin Tahkik ve Tahlili
  Sayfalar 241 - 259
  Hamza ELYASİNO
 11. Bir Fıkıh Metninin İzleğinden Hareketle İbn Nüceym ve İbn Hacer’in Salgına Dair Görüşleri
  Sayfalar 261 - 286
  Sefa ATİK
 12. Kur’ân ve Sünnette İnsanın Gelişim Dönemleri
  Sayfalar 287 - 308
  Bashar AL QAHWAJI
 13. Musarrât Hadisi Bağlamında Fıkhî Ekollerin Görüşleri Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 309 - 330
  Mehmet ÜMÜTLİ
 14. Toplumsal Birliği Sağlamada Hz. Peygamber’in Örnekliği
  Sayfalar 331 - 356
  Mahmut YAZICI
 15. Medyada Popüler Bir Tartışma Konusu Olarak Recm -Afganistan Örneği-
  Sayfalar 357 - 386
  Sadrul Eslam TAHİRİ, Sefa ATİK
 16. “The Qur'an-Science Relations Throughout History and A Linguistic Analysis of the Qur'an-Science Relationship in the Context of Scientific Discoveries”
  Sayfalar 387 - 406
  Adem YERİNDE
 17. “Çağdaş Sorunlar ve Kelâm” Eseri Üzerine
  Sayfalar 407 - 423
  Neclanur TUNÇEL
 18. İslâm Hukuk Felsefesi Gaye Problemi
  Sayfalar 425 - 430
  Furkan KAYA
 19. İslâm Düşüncesinde İlimlerin Tasnifi
  Sayfalar 431 - 436
  Soner KOCAOĞLU
Makale Gönderim Tarihi
Bitiş: 15 Mayıs 2021
Universal Journal of Theology

Universal Journal of Theology, Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan UJTE, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayınlayarak  ilahiyat  ve  sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da  yayınlanır.  

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir.

Dergimiz, ilahiyat ve sosyal bilimler alanında oldukça geniş bir yayın yelpazesi ile birçok araştırmacının dikkatini çekmekte ve çalışmalarının yayınlanmasına imkân vermektedir.

Dergimizin kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

Temel İslam Bilimleri: Kur’an-ı Kerim, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Edebiyatı;

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi;

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki

Belirtilen temel araştırma alanlarına ilave olarak Osmanlı Çalışmaları ve Orta Doğu Çalışmalarına da dergimizde yer verilmektedir.

                Dergimiz ASOS Index, SOBİAD, Scientific Indexing Services,  ve İdealonline veritabanlarınca taranmaktadır. Ayrıca, başvuru veya yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret istenmemektedir.