Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Uluslararası İlişkiler Kuramlarının Güvenlik Yaklaşımları: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 51 - 87, 31.05.2021

Öz

Geleneksel güvenlik yaklaşımları devlet merkezli bir dünya görüşünü idealize ederken, yeni güvenlik anlayışı büyük ölçüde birey merkezli bir bakış açısına sahiptir. Böylesi bir farklılık, bu iki yaklaşımın güvenliği ele alış biçimlerini derinden etkilemektedir. Bu iki farklı güvenlik anlayışının uluslararası ilişkiler kuramlarındaki karşılığı ise pozitivist kuramlar ve post-pozitivist kuramlardır. Bu bağlamda çalışmanın temel sorunsalı; Pozitivist yöntemi benimseyen uluslararası ilişkiler kuramları ile post-pozitivist yöntemi kullanan kuramların güvenlik yaklaşımları arasında benzer yönler var mıdır? Yoksa iki yaklaşım arasındaki farklılaşma/ayrışma çok daha derin epistemolojik ve ontolojik anlamlar mı içermektedir? Bu kapsamda çalışmada uluslararası ilişkiler kuramlarının güvenlik anlayışları karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir.

Kaynakça

 • ALBERT, Mathias, “Introduction”, Mathias Albert and Lena Hilkermeier (Ed.), Observing International Relations: Niklas Luhmann and World Politics, Routledge, London, 2004.
 • AGGESTAM, Karin, Annika Bergman Rosamond and Annica Kronsell, “Theorising feminist foreign policy”, International Relations, 33(1), 2019, s.23-39.
 • ALLISON, Katherine, “Feminist Security Studies and Feminist International Political Economy: Considering Feminist Stories”, Politics and Gender, 11(2), 2015, s.430-434.
 • ARADAU, Claudia, Jef Huysmans, Andrew Neal, Nadine Voelkner, “Introducing Critical Security Methods”, Claudia Aradau, Jef Huysmans, Andrew Neal, Nadine Voelkner (Ed.), Critical Security Methods: New frameworks for analysis, Routledge, Oxon, 2015, s.1-23.
 • ASLAN, Seyfettin ve Abdullah Yılmaz, “Modernizme Bir Başkaldırı Projesi Olarak Postmodernizm”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(2), 2001, s.93-108.
 • ATAMAN, Muhittin, “Feminizm: Geleneksel Uluslararası İlişkiler Teorilerine Alternatif Yaklaşımlar Demeti”, Alternatif Politika, 1(1), 2009, s.1-41.
 • AYDIN, Mustafa, “Uluslararası İlişkilerin “Gerçekçi” Teorisi: Kökeni, Kapsamı, Kritiği”, Uluslararası İlişkiler, 1(1), 2004, s.33-60.
 • BEITZ, Charles R., Political Theory and International Relations, Princeton University Press, Oxford, 1999.
 • BOOTH, Ken, Theory of World Security, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
 • BUZAN, Barry, People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, Harvester Wheatsheaf, New York, 1991.
 • CHATTERJEE, A., International Relations Today -Concepts and Applications-, Pearson Education India, New Delhi, 2010.
 • CHIARUZZI, Michele, “Realism”, R. Evatek, A. Burke and J. George (Ed.), An Introduction to International Relations, Cambridge University Press, Cambridge, 2012.
 • CRAWFORD, Robert M. A., Idealism and Realism in International Relations: Beyond the discipline, Routledge, London, 2000.
 • DEVETAK, Richard, “Critical Theory”, S. Burchill, A. Linklater, R. Devetak, J. Donnelly, T. Nardin, M. Paterson, C. Reus-Smit and J. True (Ed.), Theories of International Relations, Palgrave Macmillan, Hampsihire, 2013.
 • DEVETAK, Richard, J. George and M. Weber, “Marxism and Critical Theory”, R. Devetak, A. Burke and J. George (Ed.), An Introduction to International Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, s.62-75.
 • DONNELLY, Jack, Realism and International Relations, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
 • DURDU, Zafer, “Frankfurt Okulu’nun Sosyal Bilim Anlayışı”, Sosyoloji Dergisi, 3(15), 2006, s.15-32.
 • EMEKLİER, Bilgehan, “Uluslararası İlişkiler Disiplininde Epistemolojik Paradigma Tartışmaları: Postpozitivist Kuramlar”, Bilge Strateji, 2(4), 2011, s.139-184.
 • FERNANDES, Vitor R., “Idealism and realism in international relations: an ontological debate”, Janus.Net e-journal of International Relations, 7(2), 2016, s.14-25.
 • FRIEDRICHS, Jörg, European Approaches to International Relations Theory: A House with Many Mansions, Routledge, Oxon, 2004.
 • GOULD, Harry and Nicholas Onuf, “Pragmatism, legal realism and constructivism”, H. Bauer and E. Brighi (Ed.), Pragmatism in International Relations, Routledge, Oxon, 2009.
 • JOAS, Hans and Wolfgang Knöbl, Social Theory: Twenty Introductory Lectures, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.
 • KÜÇÜKSOLAK, Övgü Kalkan, “Güvenlik Kavramının Realizm, Neo-realizm ve Kopenhag Okulu Çerçevesinde Tartışılması”, Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, 4(14), 2012, s.202-208.
 • KARABULUT, Bilal, “Birinci Dünya Savaşı ve Uluslararası İlişkilerde İdealizmin Yükselişi”, Akademik Bakış, 8(15), 2014, s.57-72.
 • KAUFMAN, Joyce P., Introduction to International Relations: Theory and Practice, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, 2013.
 • LEBOW, Richard, A Cultural Theory of International Relations, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.
 • LEGRO, Jeffrey W. and Andrew Moravcsik, “Is Anybody Still a Realist?”, International Security, 24(2), 1999, s.5-55.
 • LINKLATER, Andrew, Beyond Realism and Marxism: Critical Theory and International Relations, The Macmillan Press, London, 1990.
 • MİŞ, Nebi, “Güvenlikleştirme Teorisi ve Siyasal Olanın Güvenlikleştirilmesi”, Akademik İncelemeler Dergisi, 6(2), 2011, s.345-381.
 • POULIOT, Vincent. and Frédéric Merand, “Bourdieu’s Concepts”, R. Adler-Nissen (Ed.), Bourdieu in International Relations, Routledge, Oxon, 2013.
 • SARI ERTEM, Helin, “Kimlik ve Güvenlik İlişkisine İnşacı Bir Yaklaşım: “Kimliğin Güvenliği” ve “Güvenliğin Kimliği”, Güvenlik Stratejileri, 8(16), 2016, s.177-237.
 • SCHEU, Dagmar and Jose Saura, “Introduction”, D. Scheu (Ed.), Discourse and International Relations, Peter Lang, Bern, 2007.
 • SERDAR, İskender, “Neo-realizm, Neoliberalizm, Konstraktivizm ve İngiliz Okulu Modellerinde Uluslararası Sistemsel Değişikliklere Bakış”, The Journal Of Europe-Middle East Social Science Studies, 1(1), 2015, s.14-38.
 • SPRINZ, Detlef F., Models, Numbers, and Cases: Methods for Studying International Relations, University of Michigan Press, Michigan, 2004.
 • TICKNER, J. Ann, “Feminist responses to international security studies”, Peace Review, 16(1), 2004, s.43-48.
 • TRACHTENBERG, Marc, “The Question of Realism”, Security Studies, 13(1), 2003, s.156-194.
 • TÜR, Özlem ve Çiğdem Aydın Koyuncu, “Feminist Uluslararası İlişkiler Yaklaşımı: Temelleri, Gelişimi, Katkı ve Sorunları”, Uluslararası İlişkiler, 7(26), 2010, s.3-24.
 • VIOTTI, Paul R. and Mark V. Kauppi, International Relations Theory, Longman, New York, Fourth Edition, 2019.
 • WAEVER, Ole, “Aberystwyth, Paris, Copenhagen New ‘Schools’ in Security Theory and their Origins between Core and Periphery”, International Studies Association Panel Paper, Montreal, 2004.
 • WALKER, R. B. J., Inside/Outside: International Relations as Political Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.
 • WALTZ, Kenneth N., Theory of International Politics, Addison-Wesley Publishing Company, California, 1979.
 • WENDT, Alexander, “The Agent-Structure Problem in International Relations Theory”, International Organization, 41(3), 1987, s.335-370.
 • WILLIAMS, Michael C., “Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics”, International Studies Quarterly, 47 (4), 2003, s.511–531.
 • ZEHFUSS, Maja, Constructivism in International Relations: The Politics of Reality, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal, Siyasi Bilimler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bilal KARABULUT (Sorumlu Yazar)
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { uksad889731, journal = {Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1269}, address = {Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. Sümer İş Merkezi 15/17 Balgat Çankaya – Ankara/Türkiye}, publisher = {Mehmet Seyfettin EROL}, year = {2021}, volume = {5}, pages = {51 - 87}, doi = {}, title = {Uluslararası İlişkiler Kuramlarının Güvenlik Yaklaşımları: Karşılaştırmalı Bir Analiz}, key = {cite}, author = {Karabulut, Bilal} }
APA Karabulut, B. (2021). Uluslararası İlişkiler Kuramlarının Güvenlik Yaklaşımları: Karşılaştırmalı Bir Analiz . Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 51-87 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uksad/issue/62621/889731
MLA Karabulut, B. "Uluslararası İlişkiler Kuramlarının Güvenlik Yaklaşımları: Karşılaştırmalı Bir Analiz" . Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi 5 (2021 ): 51-87 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uksad/issue/62621/889731>
Chicago Karabulut, B. "Uluslararası İlişkiler Kuramlarının Güvenlik Yaklaşımları: Karşılaştırmalı Bir Analiz". Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi 5 (2021 ): 51-87
RIS TY - JOUR T1 - Uluslararası İlişkiler Kuramlarının Güvenlik Yaklaşımları: Karşılaştırmalı Bir Analiz AU - Bilal Karabulut Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 87 VL - 5 IS - 1 SN - -2587-1269 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi Uluslararası İlişkiler Kuramlarının Güvenlik Yaklaşımları: Karşılaştırmalı Bir Analiz %A Bilal Karabulut %T Uluslararası İlişkiler Kuramlarının Güvenlik Yaklaşımları: Karşılaştırmalı Bir Analiz %D 2021 %J Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi %P -2587-1269 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Karabulut, Bilal . "Uluslararası İlişkiler Kuramlarının Güvenlik Yaklaşımları: Karşılaştırmalı Bir Analiz". Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (Mayıs 2021): 51-87 .
AMA Karabulut B. Uluslararası İlişkiler Kuramlarının Güvenlik Yaklaşımları: Karşılaştırmalı Bir Analiz. UKSAD. 2021; 5(1): 51-87.
Vancouver Karabulut B. Uluslararası İlişkiler Kuramlarının Güvenlik Yaklaşımları: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi. 2021; 5(1): 51-87.
IEEE B. Karabulut , "Uluslararası İlişkiler Kuramlarının Güvenlik Yaklaşımları: Karşılaştırmalı Bir Analiz", Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 51-87, May. 2021