Yıl 2018, Cilt , Sayı , Sayfalar 73 - 82 2018-09-19

GELİR DAĞILIMI, DEMOKRASİ, REEL GELİR VE DIŞA AÇIKLIK İLİŞKİSİ: BALKAN ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA
RELATIONSHIPS of INCOME DISTRIBUTION, DEMOCRACY, REAL INCOME and TRADE OPENNESS: THE EMPIRICAL EVIDENCE FROM BALKAN STATES

Ali ACARAVCI [1] , Sinan ERDOĞAN [2] , Seyfettin ARTAN [3]


İktisat bilimciler her ne kadar erken dönemde iktisadi büyüme odaklanmış olsa da, izleyen dönemde yaratılan gelirin bölüşümü de iktisatta öne çıkan çalışma alanı olmuştur. Bu çalışma, Balkan Ülkelerinde gelir dağılımı, demokrasi, reel gelir ve dışa açıklık arasındaki nedensellik ilişkilerini, yatay-kesit bağımlılığı dikkate alan ikinci nesil panel veri yöntemleri kullanarak 1996-2010 dönemi için araştırmaktadır. Yatay kesit bağımlılık ve eğim katsayıları homojenlik test sonuçlarına göre, model yatay kesit bağımlıdır ve hesaplanacak eğim katsayıları heterojendir. Değişkenler arasındaki nedensel ilişkiler, yatay kesit bağımlılığı dikkate alan, ülke bazlı sonuçlar elde etmeye olanak sağlayan ve iki açıklayıcı değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini aynı anda test etmeye olanak sağlayan Konya (2006) panel nedensellik modeliyle incelenmiştir. Analiz sonuçları şu şekilde özetlenebilir: Demokrasi,  gelir reel gelir ve ticari açıklıktan gelir dağılımına doğru nedensellik ilişkisi mevcuttur. Demokrasi ve dışa açıklık, gelir dağılımı üzerinde daha güçlü ortak etkiye sahiptir. 

Although economists have focused on economic growth issue in the early period, distribution of income which is created by economic growth has become one of the prominent field in economics as well. This study explores the causal relationships between income distribution, democracy, real income and trade openness in Balkan States for 1996-2010 period by using the second generation panel data methods under cross-sectional dependence. According to cross-sectional dependence and homogeneity tests, model is cross-sectionally dependent and slope coefficients are heterogeneous. Causal relationships between variables have been examined by using Konya (2006) panel data causality approach which allows cross-sectional dependence and gives possibility to examine two explanatory variables’ effects on dependent variable and obtain country-specific results. The results can be summarized as follows: There exist causal relationships from democracy, real income and trade openness to income distribution. Democracy and trade openness have more powerful common effects on income distribution.

 • Acemoğlu, D., Naidu, S., Restrepo, P., Robinson J. A., (2013). Democracy, Redistribution and Inequality. http://www.nber.org/papers/w19746.pdf . (Erişim Tarihi: 10.04.2017)
 • Artan, S., Kalaycı C. (2014). Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Dışa Açıklık, Demokrasi ve Geliş Dağılımı İlişkisi. Sosyal Güvenlik Dergisi, 4(2): 69-88.Azzoni, C. R. (2001). Economic Growth and Regional Income Inequality in Brazil. The Annals of Regional Science. 35, 133-152.
 • Bababones, S. J. ve Vonada, D. C. (2009). Trade Globalization and National Income Inequality: Are They Related?. Journal of Sociology, 45(1); 5-30.Barro, R. J. (2000). Inequality and Growth in a Panel of Countries. Journal of Economic Growth, 5: 5-32.
 • Bollen, K. A.; Jackman R. W. (1985). Political Democracy and the Size Distribution of Income. American Sociological Review, 50(4): 438-457.
 • Breusch, P. S.; Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in Econometrics. Review of Economic Studies, 11(7); 239-253.
 • Calderon, C. ve Chong, A. (2001). External Sector and Income Inequality in Interdependent Economies Using a Dynamic Panel Data Approach. Economics Letters, 71, 225-231.
 • Chakrabarti, A. (2000). Does Trade Cause Inequality?. Journal of Economic Development, 25(2); 1-21.
 • Chong, A. (2001).Inequality, Democracy and Persistence: Is There a Political Kuznets Curve?. (https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/1905/Inequality%2c%20Democracy%2c%20and%20Persistence%3a%20Is%20There%20a%20Political%20Kuznets%20Curve%3f.pdf?sequence=1) (Erişim Tarihi: 10.4.2017).
 • Chun Zhu, S. ve Terfler, D. (2005). Trade and Inequality in Developing Countries: A General Equilibrium Analysis. Journal of International Economics, 65, 21-48.Deninger, K.; Squire, L. (1998). New Ways of Looking at Old Issues: Inequality and Growth. Journal of Development Economics, 57: 259-287.
 • Edwards, S. (1997). Trade Policy, Growth and Income Distribution. The American Economic Review, 87(2); 205-210.
 • Gradstein, M., Milanovic, B., Ying, Y. (2001). Democracy and Income Inequality. The World Bank Policy Research Working Paper, WPS 2561.
 • Konya, L. (2006). Export and Growth: Granger Causality Analysis on OECD Countries with a Panel Data Approach. Economic Modelling, 23, 978-992.
 • Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. The American Economic Review, 45(1): 1-28.
 • Lee, C. S. (2005). Income Inequality, Democracy and Public Sector Size. American Sociological Review, 70: 158-191.
 • Muller, E. N. (1988). Democracy, Economic Development and Income Inequality. American Sociological Review, 53(1): 50-68.
 • Pesaran, M. Hasheem; Yamagata, Takashi (2008). Testing Slope Homogenity in Large Panels. Journal of Econometrics, 142, 50-98.
 • Reuveny, R.; Quan, L. (2003), Economic Openness, Democracy, and Income Inequality: An Empiricial Analysis, Comparative Political Studies, 36: 575-601.
 • Shen, Y., Yao, Y. (2008). Does Grassroots Democracy Reduce Income Inequality in China?. Journal of Public Economics, 92, 2182-2198.
 • Shin, I. (2012). Income Inequality and Economic Growth. Economic Modelling, 29, 2049-2057
 • Solt, F. (2009). The Standardized World Income Inequality Database. Social Science Quarterly, 97(5), 1267-1281.
 • Szekely, M. ve Sámano, C. (2012). Did Trade Openness Affect Income Distribution in Latin America? Evidence for the Years 1980-2010. UNU World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER), Working Paper No. 2012/03.
 • Wagle, U. R. (2009). Inclusive Democracy and Economic Inequality in South Asia: Any Discernible Link?. Review of Social Economy, 67(3), 329-357, DOI:10.1080/00346760902908617
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6662-6175
Yazar: Ali ACARAVCI

Orcid: 0000-0003-3491-8234
Yazar: Sinan ERDOĞAN

Orcid: 0000-0003-4310-550X
Yazar: Seyfettin ARTAN (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Eylül 2018

Bibtex @araştırma makalesi { ulikidince427485, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {}, publisher = {Kenan ÇELİK}, year = {2018}, volume = {}, pages = {73 - 82}, doi = {10.18092/ulikidince.427485}, title = {GELİR DAĞILIMI, DEMOKRASİ, REEL GELİR VE DIŞA AÇIKLIK İLİŞKİSİ: BALKAN ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {ACARAVCI, Ali and ERDOĞAN, Sinan and ARTAN, Seyfettin} }
APA ACARAVCI, A , ERDOĞAN, S , ARTAN, S . (2018). GELİR DAĞILIMI, DEMOKRASİ, REEL GELİR VE DIŞA AÇIKLIK İLİŞKİSİ: BALKAN ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , () , 73-82 . DOI: 10.18092/ulikidince.427485
MLA ACARAVCI, A , ERDOĞAN, S , ARTAN, S . "GELİR DAĞILIMI, DEMOKRASİ, REEL GELİR VE DIŞA AÇIKLIK İLİŞKİSİ: BALKAN ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018 ): 73-82 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulikidince/issue/37268/427485>
Chicago ACARAVCI, A , ERDOĞAN, S , ARTAN, S . "GELİR DAĞILIMI, DEMOKRASİ, REEL GELİR VE DIŞA AÇIKLIK İLİŞKİSİ: BALKAN ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018 ): 73-82
RIS TY - JOUR T1 - GELİR DAĞILIMI, DEMOKRASİ, REEL GELİR VE DIŞA AÇIKLIK İLİŞKİSİ: BALKAN ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA AU - Ali ACARAVCI , Sinan ERDOĞAN , Seyfettin ARTAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.427485 DO - 10.18092/ulikidince.427485 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 82 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.427485 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.427485 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi GELİR DAĞILIMI, DEMOKRASİ, REEL GELİR VE DIŞA AÇIKLIK İLİŞKİSİ: BALKAN ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA %A Ali ACARAVCI , Sinan ERDOĞAN , Seyfettin ARTAN %T GELİR DAĞILIMI, DEMOKRASİ, REEL GELİR VE DIŞA AÇIKLIK İLİŞKİSİ: BALKAN ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA %D 2018 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.427485 %U 10.18092/ulikidince.427485
ISNAD ACARAVCI, Ali , ERDOĞAN, Sinan , ARTAN, Seyfettin . "GELİR DAĞILIMI, DEMOKRASİ, REEL GELİR VE DIŞA AÇIKLIK İLİŞKİSİ: BALKAN ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (Eylül 2018): 73-82 . https://doi.org/10.18092/ulikidince.427485
AMA ACARAVCI A , ERDOĞAN S , ARTAN S . GELİR DAĞILIMI, DEMOKRASİ, REEL GELİR VE DIŞA AÇIKLIK İLİŞKİSİ: BALKAN ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA. UİİİD. 2018; 73-82.
Vancouver ACARAVCI A , ERDOĞAN S , ARTAN S . GELİR DAĞILIMI, DEMOKRASİ, REEL GELİR VE DIŞA AÇIKLIK İLİŞKİSİ: BALKAN ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2018; 82-73.