Yıl 2018, Cilt , Sayı , Sayfalar 335 - 346 2018-09-19

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ARMEY EĞRİSİ GEÇERLİ MİDİR?
IS ARMEY CURVE VALID IN TURKISH ECONOMY?

Rahmi YAMAK [1] , Havvanur Feyza ERDEM [2]


Armey (1995)’ e göre ekonomik büyüme ile kamu kesimi büyüklüğü arasında ikinci dereden fonksiyonel bir ilişki söz konusudur. Literatürde bu ilişki Armey eğrisi olarak isimlendirilir. Armey eğrisi iki değişken arasındaki ilişkinin ters U şeklinde olduğunu varsayar ve optimal kamu kesimi büyüklüğü ne olmalıdır sorusuyla ilgilenir. Armey eğrisine göre, bir ekonomide kamu kesiminin büyüklüğü optimal olduğunda ekonomik büyüme maksimum değerini alır. Bu çalışmada 1998-2016 dönemi için Türkiye ekonomisinde Armey eğrisinin geçerli olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmada ARDL sınır testi yaklaşımı uygulanmış ve Armey eğrisinin geçerliliği uzun dönem serileri kullanılarak test edilmiştir. Uzun dönem seriler Hodrick-Prescott yöntemi ile elde edilmiştir. Çalışmada sonuç olarak, Türkiye ekonomisinde Armey eğrisinin geçerli olduğu belirlenmiştir. Böylece uzun dönem ekonomik büyüme ve uzun dönem kamu kesimi büyüklüğü arasındaki ilişkinin doğrusal olmayan, ikinci dereceden fonksiyonel bir ilişki olduğu söylenebilir. 

According to Armey (1995), there is quadratic relationship between economic growth and government size. In the literature, this functional relationship is known as Armey curve. Armey curve assumes that the relationship between two variables is an inverted U shaped and attends to optimal government size. According to Armey curve, in an economy, the maximum value of economic growth is obtained when government size is optimal. In this study, for the Turkish economy, the validity of Armey curve was tested for the period of 1998-2016. In the study, ARDL bound test was applied and the validity of Armey curve was examined by using long-term series. The long-term series were obtained by using Hodrick-Prescott method. The results of this paper indicate that the Armey curve is valid for Turkey. It can be said that the relationship between long-term economic growth and long-term government size is nonlinear and quadratic.

 • Altunç, Ö. F. ve Aydın, C. (2012). Türkiye'de Kamu Sektörü Büyüklüğü ve Ekonomik Büyüme İlişki-sinin Ampirik Analizi, Ekonomik Yaklasim, 23, 79-98.
 • Altunç, Ö. F. ve Aydın, C. (2013). The Relationship between Optimal Size of Government and Economic Growth: Empirical Evidence from Turkey, Romania and Bulgaria, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 92, 66-75.
 • Armey, D. (1995). The Freedom Revolution: Why Big Government Failed, Why Freedom Works, and How We Will Rebuild America, Regnery Publishing, Washington.
 • Dar, A. A. ve Amirkhalkhali, S. (2002), Government Size, Factor Accumulation, and Economic Growth: Evidence from OECD Countries, Journal of Policy Modeling, 24, 679-692.
 • Facchini, F. ve Melki, M. (2011). Optimal Government Size and Economic Growth in France (1871-2008): An Explanation by the State and Market Failures, Working Papers, 77.
 • Herath, S. (2010). The Size of the Government and Economic Growth: An Empirical Study of Sri Lanka, SRE-Discussion, 05.
 • Herath, S. (2012). Size of Government and Economic Growth: A Nonlinear Analysis, Economic An-nals, 57; 7-30.
 • Gwartney, J., Lawson, R. ve Holcombe, R. (1998). The Size and Functions of Government and Eco-nomic Growth, Joint Economic Committee.
 • Hodrick, J. R. ve Prescott, E.C. (1981). Postwar Business Cycles: An Empirical Investigation, Northwestern University Discussion Paper, 451.
 • Kwiatkowski, D., Phillips, P.C.B., Schmidt, P. ve Shin, Y. (1992). Testing the Null Hypothesis of Sta-tionarity Against the Alternative of a Unit Root: How Sure Are We That Economic Time Series Have a Unit Root?, Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178.
 • Kormendi, R. C. ve Meguire, P. (1986). Government Debt, Government Spending, and Private Sec-tor Behavior: Reply, The American Economic Review, 76, 1180-1187.
 • Mavrov, H. (2007). The Size of Government Expenditure and the Rate of Economic Growth in Bul-garia, Economic Alternatives, 1, 52-63.
 • Nuta, A. C. ve Nuta, F. (2014). A Discussion Regarding the Armey Model Validity for Romania, EIRP Proceedings, 9, 173-180.
 • Pesaran, M. H., Yongcheol S. ve Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships, Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.
 • Pevcin, P. (2004). Does Optimal Size of Government Spending Exist?, University of Ljubljana, 10, 101-135.
 • Olaleye, S. O., Edun, F., Bello, H. T. ve Taiwo, S. B. (2014). Government Expenditure and Economic Growth: An Empirical Analysis of the Armey Curve in Nigeria, Romanian Economic Journal, 17, 47-66.
 • Turan, T. (2014). Optimal Size of Government in Turkey. International Journal of Economics and Financial Issues, 4, 286.
 • Vedder, R.K. ve Gallaway, L.E. (1998). Government Size and Economic Growth, Washington: Joint Economic Committee.
 • Yamak, N. ve Küçükkale, Y. (1997). Türkiye’ de Kamu Harcamaları Ekonomik Büyüme İlişkisi, İktisat, İşletme ve Finans, 131, 5-14
 • Yamak, R. ve Erdem, H. F. (2016). Armey Eğrisi: Türkiye Örneği, EYİ2016 Tam Metin Kitabı, Sivas.
 • Yamak, R. ve Erdem, H. F. (2017). Uygulamalı Zaman Serisi Analizleri, Celepler Matbaa Yayın ve Dağıtım, Trabzon.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2604-1797
Yazar: Rahmi YAMAK
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3730-1793
Yazar: Havvanur Feyza ERDEM (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Eylül 2018

Bibtex @araştırma makalesi { ulikidince442807, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {}, publisher = {Kenan ÇELİK}, year = {2018}, volume = {}, pages = {335 - 346}, doi = {10.18092/ulikidince.442807}, title = {TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ARMEY EĞRİSİ GEÇERLİ MİDİR?}, key = {cite}, author = {YAMAK, Rahmi and ERDEM, Havvanur Feyza} }
APA YAMAK, R , ERDEM, H . (2018). TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ARMEY EĞRİSİ GEÇERLİ MİDİR?. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , () , 335-346 . DOI: 10.18092/ulikidince.442807
MLA YAMAK, R , ERDEM, H . "TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ARMEY EĞRİSİ GEÇERLİ MİDİR?". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018 ): 335-346 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulikidince/issue/37268/442807>
Chicago YAMAK, R , ERDEM, H . "TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ARMEY EĞRİSİ GEÇERLİ MİDİR?". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018 ): 335-346
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ARMEY EĞRİSİ GEÇERLİ MİDİR? AU - Rahmi YAMAK , Havvanur Feyza ERDEM Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.442807 DO - 10.18092/ulikidince.442807 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 335 EP - 346 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.442807 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.442807 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ARMEY EĞRİSİ GEÇERLİ MİDİR? %A Rahmi YAMAK , Havvanur Feyza ERDEM %T TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ARMEY EĞRİSİ GEÇERLİ MİDİR? %D 2018 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.442807 %U 10.18092/ulikidince.442807
ISNAD YAMAK, Rahmi , ERDEM, Havvanur Feyza . "TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ARMEY EĞRİSİ GEÇERLİ MİDİR?". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (Eylül 2018): 335-346 . https://doi.org/10.18092/ulikidince.442807
AMA YAMAK R , ERDEM H . TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ARMEY EĞRİSİ GEÇERLİ MİDİR?. UİİİD. 2018; 335-346.
Vancouver YAMAK R , ERDEM H . TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ARMEY EĞRİSİ GEÇERLİ MİDİR?. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2018; 346-335.