Yıl 2019, Cilt , Sayı 23, Sayfalar 1 - 16 2019-04-09

PERSONNEL SELECTION METHOD BASED ON TOPSIS MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHOD
PERSONNEL SELECTION METHOD BASED ON TOPSIS MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHOD

Oya KORKMAZ [1]


Bu çalışmada lojistik sektöründe kişisel seçim yöntemi olarak çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem bu çalışmada bir dizi üstünlük taşımasından dolayı tercih edilmiştir. Yirmi kişi boş pozisyon için Mersin’de bulunan bir lojistik firmasına başvurmuş ve ön değerlendirme sonucunda geriye kalan 9 aday 6 kriter, 6 insan kaynağı uzmanı ve bir bölge müdürü tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Uygulamasının kısa, kolay ve daha iyi sonuç vermesi nedeniyle tercih edilen TOPSIS yöntemi sayesinde 9 adayın sıralaması yapılmış, en uygun aday işe alınmıştır.

In this study, TOPSIS method, which is one of the multi-criteria decision making techniques, was used as a personal selection method in the logistics sector. This method was preferred in this study since it carries a set of superiorities. Twenty individuals applied for the vacant position to a logistics firm located in Mersin, Turkey and as a result of shortlisting process, only 9 candidates were qualified for interview by 6 human resource specialists and a regional director using 6 criteria. By means of the TOPSIS method, which was preferred as its application takes less time, is easy and as it gives better results, the 9 candidates were ranked and the most suitable candidate was recruited.  

 • Aguado, D., Rico, R., Rubio J. V. and Fernández, L. (2016). Applicant Reactions to Social Network Web Use in Personnel Selection and Assessment. Journal of Work and Organizational Psychology, 32, 183-190.
 • Akar, G. S. and Çakır, E. (2016). Lojistik Sektöründe Bütünleştirilmiş Bulanık AHP - MOORA Yaklaşımı İle Personel Seçimi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(2), 185-199.
 • Aksakal, E. and Dağdeviren, M. (2010). ANP ve DEMATEL Yöntemleri İle Personel Seçimi Problemine Bütünleşik Bir Yaklaşım. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 25(4), 905-913.
 • Coşgun, E. (2005). Teknik Personel Seçiminde Bir Uzman Sistem Modeli. Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11(3), 417-423.
 • Dumanoğlu, S. and Ergül, N. (2010). İMKB’de İşlem Gören Teknoloji Şirketlerinin Mali Performans Ölçümü. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 48, 101-111.
 • Erenel, Fahri (2012). Personel Temin ve Seçim Sürecinde Adaylarda Oluşan Adalet Algısının Örgüte Etkilerinin Analizi. Maliye Finans Yazıları, 95, 9-21.
 • Eroğlu, E., Yıldırım, F. B. and Özdemir, M. (2014). Çok Kriterli Karar Vermede “Oreste” Yöntemi Ve Personel Seçiminde Uygulanması. YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, 25(76), 1-19.
 • Kabak, M. and Kazançoğlu, Y. (2012). Bulanık Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Öğretmen Seçimi ve Bir Uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, XIV(I), 95-111.Karabašević, D., Stanujkić, D. and Urošević, S. (2015). The MCDM Model for Personnel Selection Based on SWARA and ARAS Methods. Management, 77, 43-52.Kenger, M. D. and Organ, A. (2017). Banka Personel Seçiminin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden Entropi Temelli Aras Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(4), 152-170.
 • Khandekar, V. A. and Chakraborty, S. (2016). Personnel Selection Using Fuzzy Axiomatic Design Principles. Business: Theory and Practice, 17(3), 251-260.
 • Lievens, F. and Sackett, R. P. (2017). The Effects of Predictor Method Factors on Selection Outcomes: A Modular Approach to Personnel Selection Procedures. Journal of Applied Psychology, 102(1), 43-66.
 • Mutlu, M. and Sarı, M. (2017). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ve Madencilik Sektöründe Kullanımı. Bilimsel Madencilik Dergisi, 56(4), 181-196.Ömürbek, N., Demirci, N. and Akalin, P. (2013). Analitik Ağ Süreci Ve TOPSIS Yöntemleri İle Bilimdalı Seçimi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(9), 118-140.
 • Özçelik, H. and Kandemir, B. (2015). BIST’de İşlem Gören Turizm İşletmelerinin TOPSIS Yöntemi İle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(33), 97-114.
 • Ployhart, E. R., Schmitt, N. and Tippins, T. N. (2017). Solving the Supreme Problem: 100 Years of Selection and Recruitment at The Journal of Applied Psychology. Journal of Applied Psychology, 102(3), 291-304.
 • Supçiller, A. A. and Çapraz, O. (2011). AHP-TOPSIS Yöntemine Dayalı Tedarikçi Seçimi Uygulaması. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 13, 1-22.
 • Şenel, B., Şenel, M. and Aydemir, G. (2017). Çok Kriterli Karar Verme Metodu TOPSIS İle Personel Seçimi. Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi, 13, 19-70.
 • Urfalıoğlu, F. and Genç, T. (2013). Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İle Türkiye’nin Ekonomik Performansının Avrupa Birliği Üye Ülkeleri İle Karşılaştırılması. Maramara Üniversitesi İİBF Dergisi, XXXV(II), 329-360.
 • Uygurtürk, H. and Korkmaz, T. (2012). Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(2), 95-115.
 • Uzun, S. and Kazan, H. (2016). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden AHP TOPSIS ve PROMETHEE Karşılaştırılması: Gemi İnşada Ana Makine Seçimi Uygulaması. Journal of Transportation and Logistics, 1(1), 99-113.
 • Yıldız, M.S. and Aksoy, S. (2015). Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Personel Seçimi Üzerine Bir Çalışma. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 59-83.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4570-803X
Yazar: Oya KORKMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 9 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ulikidince468486, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {}, publisher = {Kenan ÇELİK}, year = {2019}, volume = {}, pages = {1 - 16}, doi = {10.18092/ulikidince.468486}, title = {PERSONNEL SELECTION METHOD BASED ON TOPSIS MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHOD}, key = {cite}, author = {KORKMAZ, Oya} }
APA KORKMAZ, O . (2019). PERSONNEL SELECTION METHOD BASED ON TOPSIS MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHOD. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (23) , 1-16 . DOI: 10.18092/ulikidince.468486
MLA KORKMAZ, O . "PERSONNEL SELECTION METHOD BASED ON TOPSIS MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHOD". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019 ): 1-16 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulikidince/issue/41810/468486>
Chicago KORKMAZ, O . "PERSONNEL SELECTION METHOD BASED ON TOPSIS MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHOD". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019 ): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - PERSONNEL SELECTION METHOD BASED ON TOPSIS MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHOD AU - Oya KORKMAZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.468486 DO - 10.18092/ulikidince.468486 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - IS - 23 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.468486 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.468486 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi PERSONNEL SELECTION METHOD BASED ON TOPSIS MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHOD %A Oya KORKMAZ %T PERSONNEL SELECTION METHOD BASED ON TOPSIS MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHOD %D 2019 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 23 %R doi: 10.18092/ulikidince.468486 %U 10.18092/ulikidince.468486
ISNAD KORKMAZ, Oya . "PERSONNEL SELECTION METHOD BASED ON TOPSIS MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHOD". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 23 (Nisan 2019): 1-16 . https://doi.org/10.18092/ulikidince.468486
AMA KORKMAZ O . PERSONNEL SELECTION METHOD BASED ON TOPSIS MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHOD. UİİİD. 2019; (23): 1-16.
Vancouver KORKMAZ O . PERSONNEL SELECTION METHOD BASED ON TOPSIS MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHOD. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2019; (23): 16-1.


Entropi ve MABAC Yöntemleri ile Personel Seçimi
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Alptekin Ulutaş
https://doi.org/10.26466/opus.580456