Yıl 2020, Cilt , Sayı 26, Sayfalar 167 - 180 2020-01-13

MARKETING PROBLEMS OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS: A RESEARCH IN THE DISTRICT OF SAFRANBOLU
MARKETING PROBLEMS OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS: A RESEARCH IN THE DISTRICT OF SAFRANBOLU

Hilal UYGURTÜRK [1]


Gelişen ve büyüyen bir sektör olan turizmin ülke ekonomisine sağladığı yararlar oldukça fazladır. Ülke ekonomisinde ve bölgelerin kalkınmasında önemli rol oynayan turizm sektöründe birçok işletme rol üstlenmektedir. Söz konusu bu işletmelerin başında konaklama işletmeleri yer almaktadır. Gelişen ülke ekonomileri, teknolojideki ilerlemeler ve rekabetin artmasıyla birlikte konaklama işletmeleri var olan müşterileri ellerinde tutmak, daha fazla yeni müşteri bulmak ve faaliyetlerini sürdürmek amacıyla pazarlama çalışmalarına ağırlık vermektedir. Bu durum birtakım sorunlarla birlikte pazarlama sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada, Türkiye de turizm sektöründe önemli yer tutan Safranbolu ilçesinde faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin pazarlama sorunlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Safranbolu’da yer alan konaklama işletmelerinde anket çalışması yapılmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir.

Tourism which is a developing and growing sector provides many benefits to the national economy. Playing an important role in the national economy and the development of regions; tourism sector is managed by several establishments. In this respect, accommodation establishments are the leading businesses. Together with the developing national economies, technological progresses and the increasing competition; accommodation establishments have concentrated on marketing studies for the purpose of keeping hold of their present customers, finding new customers and sustaining their activities. This condition brings along some problems; marketing problems in particular. In this study, it is aimed to determine the marketing problems of accommodation establishments operating in the district of Safranbolu, which plays an important role in the Turkish tourism sector. According to that purpose, a questionnaire study was conducted in the accommodation establishments in Safranbolu and the data were analyzed.  

 • Çatı, K. and Yıldız, S. (2007). Türkiye’de Kuru Kayısı Üretim ve Pazarlama Problemleri ve Çözüm Önerileri. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1), 337-360.
 • Çimen, Z. Aktaş (2001). Antalya İli Kumluca İlçesindeki Sera Üreticilerinin Pazarlama Sorunları. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 1, 1-14.
 • Ebitu, E. T., Ufot, J. A. and Olom, P. A. (2015). Marketing Problems and the Performance of Se-lected Small and Medium Enterprises (SMEs) in Southern Senatorial District of Cross River State, Nigeria. American International Journal of Contemporary Research, 5(5), 70-76.
 • Gelibolu, L. (2009). Kars Kaşar Peyniri İşletmelerinin Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Alan Araştırması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(3), 151-165.
 • İnal, M. E. and Toksarı, M. (2006). Mobilyacılık Sektöründe Karşılaşılan Pazarlama Sorunları ve Bu Sorunlara Çözüm Üretmeye Yönelik Bir Araştırma: Kayseri Örneği. ZKÜ Sosyal Bilim-ler Dergisi, 2(4), 105–121.
 • Köksal, Y. (2014). Yöresel Ürünlerin Ulusal Pazarlara Açılmasında Karşılaşılan Pazarlama Sorun-ları ve Çözüm Önerileri; Burdur Ceviz Ezmesi Örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(3), 159- 171.
 • Öztaş K. and Sezgin, M. (1998). Hizmet Pazarlamasında Çekirdek Ürün Oluşturulması Konya Yöresinin İnanç Turizmi Açısından Analizi. Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Turizm İşlet-meciliği ve Otelcilik Y.O, Turizm Sektöründe Rekabet Stratejileri, V. Hafta Sonu Semine-ri, 135-158.
 • Scheer, L. V. (2011). SMEs’ Marketing Skills Challenges in South Africa. African Journal of Busi-ness Management, 5(13), 5048-5056.
 • STIO (2019). Safranbolu Turizm Danışma Bürosu- Konaklama Tesisleri. Erişim Adresi http://www.safranboluturizmdanismaburosu.gov.tr/TR-156254/konaklama---yeme-icme.html. (Erişim tarihi: 13.05.2019)
 • Şahin, A. and Demir, H. (2005). Tekstil ve/veya Konfeksiyon Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Pazarlama Sorunları ve Elektronik Ticaretten Beklentileri: Mersin Ölçekli Bir Uygulama. D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 20(1), 1-13.
 • Torlak, Ö. and Uçkun, N. (2005). Eskişehir’deki Kobi’lerin Pazarlama ve Finansman Sorunları Ara Kesiti. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 199-215.
 • Tunçsiper, B. and İlban, M. O. (2006). Turizm İşletme Belgeli Otel İşletmelerinin Pazarlama So-runları: Balıkesir İlinde Bir Alan Araştırması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Der-gisi, 6(1), 225-244.
 • Yıldırım, S. (2011). Kurumsallaşamayan Aile Şirketlerinde Pazarlama Sorunları Üzerine Nitel Bir Çalışma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (22)2, 185-202.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6925-0150
Yazar: Hilal UYGURTÜRK (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { ulikidince588855, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {}, publisher = {Kenan ÇELİK}, year = {2020}, volume = {}, pages = {167 - 180}, doi = {10.18092/ulikidince.588855}, title = {MARKETING PROBLEMS OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS: A RESEARCH IN THE DISTRICT OF SAFRANBOLU}, key = {cite}, author = {UYGURTÜRK, Hilal} }
APA UYGURTÜRK, H . (2020). MARKETING PROBLEMS OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS: A RESEARCH IN THE DISTRICT OF SAFRANBOLU. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (26) , 167-180 . DOI: 10.18092/ulikidince.588855
MLA UYGURTÜRK, H . "MARKETING PROBLEMS OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS: A RESEARCH IN THE DISTRICT OF SAFRANBOLU". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2020 ): 167-180 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulikidince/issue/50945/588855>
Chicago UYGURTÜRK, H . "MARKETING PROBLEMS OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS: A RESEARCH IN THE DISTRICT OF SAFRANBOLU". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2020 ): 167-180
RIS TY - JOUR T1 - MARKETING PROBLEMS OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS: A RESEARCH IN THE DISTRICT OF SAFRANBOLU AU - Hilal UYGURTÜRK Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.588855 DO - 10.18092/ulikidince.588855 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 167 EP - 180 VL - IS - 26 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.588855 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.588855 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi MARKETING PROBLEMS OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS: A RESEARCH IN THE DISTRICT OF SAFRANBOLU %A Hilal UYGURTÜRK %T MARKETING PROBLEMS OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS: A RESEARCH IN THE DISTRICT OF SAFRANBOLU %D 2020 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 26 %R doi: 10.18092/ulikidince.588855 %U 10.18092/ulikidince.588855
ISNAD UYGURTÜRK, Hilal . "MARKETING PROBLEMS OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS: A RESEARCH IN THE DISTRICT OF SAFRANBOLU". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 26 (Ocak 2020): 167-180 . https://doi.org/10.18092/ulikidince.588855
AMA UYGURTÜRK H . MARKETING PROBLEMS OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS: A RESEARCH IN THE DISTRICT OF SAFRANBOLU. UİİİD. 2020; (26): 167-180.
Vancouver UYGURTÜRK H . MARKETING PROBLEMS OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS: A RESEARCH IN THE DISTRICT OF SAFRANBOLU. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2020; (26): 180-167.