Cilt: 5 - Sayı: 2, 31.12.2021

Yıl: 2021

        Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından yayınlanmaktadır. Ulisa, yılda iki sayı yayınlanan, uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Yayın dili Türkçe olmakla birlikte, nadiren İngilizce eserlere de yer verilebilir.

        Ulisa’nın temel yayın ilkesi, nicelikten ziyade niteliği ön plana çıkarmak, Türkçe literatürün zenginleşmesini sağlamak ve disiplinlerarası çalışmayı teşvik etmek üzerine kuruludur. Ulisa, açık erişim politikasını benimsemektedir.

        Dergide, Uluslararası İlişkiler disiplininin akademik olarak ilgilendiği alanlardaki çalışmalara bilhassa öncelik verilmektedir. Ayrıca İktisat, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Tarih, Hukuk, Antropoloji, Çevre ve Kent Çalışmaları eserlerine de yer verilebilmektedir. Kısaca, Ulisa, uluslararası ilişkilerin herhangi bir boyutunu ele alan bütün makalelere açıktır.

   Makalenizi göndermeden önce, eserinizi, aşağıdaki doğrultuda düzenlemeyi unutmayınız.   


Ulisa Yayın İlkeleri

1) Ulisa’ya gönderilecek eserler, işlediği konuya yeni bir yaklaşım getiren ve daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış nitelikte olmalıdır.

2) Kabul edilen eserin yayınlanması halinde, eserin bütün hakları Ulisa’ya aittir. Yayınlanan eserlerden alıntı yapılması halinde kaynak gösterilmesi zorunludur.

3) Gönderilen eserler, kör hakem değerlendirmesinden ve en az bir hakemin olumlu görüşünden sonra yayınlanabilmektedir.

4) Yayınlanan eserlerdeki her türlü görüş ve sorumluluk, yazar(lar)a aittir.

5) Makaleler, dipnotlar dahil, 6.500 – 7.500 kelime arasında olmalıdır.

6) Eserler, Microsoft Office Word programlarının birinde, 97-2003 formatıyla uyumlu şekilde ('.docx' değil '.doc' formatı), Cambria karakterinde ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalı, başlıklar için 12, gövde metni ve kaynakça için 11, dipnotlar için 10 punto kullanılmalıdır.

7) Eserlerin baş kısmına 100 kelime uzunluğunda Türkçe ve İngilizce öz (abstract) eklenmelidir. Ayrıca, en az üç, en çok beş tane, Türkçe ve İngilizce anahtar kelimelere (keywords) yer verilmelidir.

8) Yararlanılan bütün kaynakların yer aldığı ve yazarların soyadına göre alfabetik sıralanmış bir Kaynakça'ya (veya bibliyografyaya) yer verilmelidir. Hazırlanılan kaynakça, '.doc' uzantılı ayrı bir dosya şeklinde de hazırlanarak, makale ile birlikte ayrıca da gönderilmelidir.

9) Eserde kullanılan şekil ve tablolar, sırasıyla numaralandırılmalı ve şekil altlarına açıklamaları yazılmalıdır. Örnek: "Şekil 1. Suriye'deki Etnik Dağılım (Kaynak: Anadolu Ajansı)", "Tablo 1. Türkiye'nin Elektrik Tüketiminin Yıllara Göre Değişimi (Kaynak: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)".

10) Eserlerin sonuna, yararlanılan kaynakların alfabetik olarak sıralandığı bir kaynakça eklenmelidir.

11) Türkçe eserlerin sonuna, 700 kelime uzunluğunda bir İngilizce özet (summary) eklenmelidir.

12) Eserlerde, güncel metin içi APA atıf sistemi kullanılmalıdır. Güncel APA atıf sistemi hakkında detaylı bilgiye, American Psychological Association tarafından hazırlanan bu siteden erişebilirsiniz. Dipnotlar ise, yalnızca gerekli hallerde kullanılmalıdır.

13) Makalenin baş kısmına, Ulisa Makale Kapak Sayfası Örneği'ne uygun olarak hazırlanmış bir kapak sayfası eklenmelidir. Ulisa Makale Kapak Sayfası Örneği'ne, buradan erişebilirsiniz.

Dergide, Uluslararası İlişkiler disiplininin akademik olarak ilgilendiği alanlardaki çalışmalara bilhassa öncelik verilmektedir. Ayrıca İktisat, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Tarih, Hukuk, Antropoloji, Çevre ve Kent Çalışmaları veya uluslararası ilişkilere dair sosyal bir meseleyi ele alan fen ve mühendislik eserlerine de yer verilebilmektedir. Kısaca, Ulisa, uluslararası ilişkilerin herhangi bir boyutunu ele alan bütün makalelere açıktır.

Makale gönderim/süreç işletimi ücretsizdir.

ULİSA: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. ULİSA Enstitüsü tarafından yayımlanmaktadır.