Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yeni Sınır Güvenliği Anlayışında Yapay Zekâ Yönetişimi: Fırsatlar ve Tehditler

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 83 - 95, 31.12.2021

Öz

Küreselleşme ile birlikte hızlı bir şekilde gelişen bilgi, iletişim ve ulaşım teknolojileri sonucunda ulusal sınırlar daha fazla belirsizleşmeye başlamış ve ulus ötesi sorunlar daha görünür hale gelmiştir. Bu nedenle, günümüzde dar kapsamlı coğrafi “sınır” anlayışı yerine geniş yüzeyleri kapsayan sınır güvenliği politikaları kabul görmektedir. Bu çalışmada, özellikle sınır güvenliği alanındaki yeni politika ve stratejiler kapsamında siber istihbarat, terör, insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve yasa dışı göç gibi sorunlara karşı yaygın olarak kullanılmaya başlanan yapay zekâ sistemleri ele alınmaktadır. Bu kapsamda, hâlihazırda kullanılmakta olan insansız hava araçları, yüz tanıma sistemli silahlar, sınır hatlarına yerleştirilmiş akıllı bariyerler gibi yapay zekâ temelli sistem incelenmektedir. Bunun sonucunda; insani yetenekleri aşarak büyük ve karmaşık verilerle çalışabilme, kendi kendini düzeltebilme, insani bilişsel süreçleri simülasyon haline getirebilme ve karmaşık süreçleri etkili bir şekilde analiz ederek geri bildirim sağlayabilme gibi analitik yeteneklere sahip olan çok disiplinli ve çok paydaşlı yapay zekâ yönetişiminin yerleşebilmesi için politika önerilerinde bulunulmuştur. Ayrıca, bu çalışmada yapay zekâ sistemlerine yönelik dikkat edilmesi gereken teknik ve yasal hususlara dikkat çekilmiştir. Yasal altyapısı yetersiz olan bu sistemler insanlardan daha üstün yeteneklere sahip oldukları için insan kontrolünden çıkma riskini barındırmaktadırlar.

Kaynakça

 • Aktaş, T. (2020). Sudan ve Etiyopya çatışmalara neden olan sınır sorununu görüşecek. Anadolu Ajansı. Erişim: 12.12.2021, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/sudan-ve-etiyopya-catismalara-neden-olan-sinir-sorununu-gorusecek/2084420
 • Atalay, M. ve Çelik, E. (2017). Büyük Veri Analizinde Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi Uygulamaları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(22), 155-172.
 • Ayhan, İ. (2016). Çin ile Hindistan Arasında Sınır Anlaşmazlığının Çözümünü Etkileyen Faktörler. Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi, 2(2), 81-99.
 • BBC (2017). Uzmanlardan BM'ye 'Katil Robot' Uyarısı: Pandora'nın Kutusu Açıldıktan Sonra Kapatması Zor Olur. Erişim: 12.12.2021, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40996679
 • Binici, D. (2020). Otonom Silah Sistemlerinin Yeni Nesil Savaş Üzerine Etkileri: Aramco Saldırısı Örneği. Güney Güvenlik Okulu, Çağ Üniversitesi.
 • Ceyhan, E. B., Ceyhan, İ. F., Demiryürek, E. ve Bodur, R. (2018). Akıllı Kimlik Kartlarının Finansal İşlemlerde Kullanımı: Olası Güvenlik Tehditleri ve Alınacak Önlemler. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 14(3), 745-760.
 • Chohlas-Wood, A. (2020). Understanding risk assessment instruments in criminal justice. Erişim: 12.12.2021, https://www.brookings.edu/research/understanding-risk-assessment-instruments-in-criminal-justice/
 • Das, S. (2014). “The Sino-Indian Border Dispute: What Role for the European Union”, European Institue for Asian Studies Briefing Paper. Erişim: 12.12.2021, https://eias.org/briefing-paper/the-sino-indian-border-dispute-what-role-for-the-european-union-february-2014/
 • Ergan, U. (2021). İşte Erdoğan’ın Bahsettiği Duvar: Tam 1040 Kilometre Göç Seddi. Hürriyet Gazetesi. Erişim: 12.12.2021, https://www.hurriyet.com.tr/gundem/iste-erdoganin-bahsettigi-duvar-tam-1040-kilometre-goc-seddi-41872859
 • Gertler, J. (2012). U.S. Unmanned Aerial System, Congressional Research Service Report. Erişim: 12.12.2021,https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UDMMQDRFpqAJ:https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R42136+&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=tr&client=firefox-b-d
 • Göçerler, B. (2015). Yapay Zekâ Tabanlı Plaka Tanıma İle Bariyer Kontrolü. Trakya Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi. Heaven, D. (2018). An AI lie detector will interrogate travelers at some EU borders. NewScientist. Erişim: 12.12.2021, https://www.newscientist.com/article/mg24032023-400-an-ai-lie-detector-will-interrogate-travellers-at-some-eu-borders/
 • Hristozov, S. ve Shishkov B. (2017). Usability Assessment of Drone Technology With Regard to Land Border Security. Proceedings of the Seventh International Symposium on Business Modeling and Software Design (BMSD 2017), 216-222. Erişim: 12.12.2021, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0qPC8vN70AhXYSvEDHfuEA4cQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.scitepress.org%2FPapers%2F2017%2F65292%2F65292.pdf&usg=AOvVaw2dsMVu2d5Nm6xQo4coVXCE
 • İlhan, L. ve Canik, M. E. (2019). Meksika'daki Kartel Savaşları ve Şiddetin Bilançosu Ağır. Anadolu Ajansı. Erişim: 12.12.2021, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/meksikadaki-kartel-savaslari-ve-siddetin-bilancosu-agir/1622067
 • Karakurt, O. (2021). Etiyopya ve Sudan Arasındaki Sınır Krizinin Anatomisi. TRTHABER. Erişim: 12.12.2021, https://www.trthaber.com/haber/dunya/etiyopya-ve-sudan-arasindaki-sinir-krizinin-anatomisi-548171.html
 • Kaur, H. (2021). Machine Learning And Border Security. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 18(1), 3467-3475. Erişim: 12.12.2021, https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5425
 • Koç, F., Çetli, E. ve Özkoçak, V. (2020). Biyometrik Verilerin Ülke Giriş- Çıkış Noktalarında Kullanılması ile Suç- Geçiş Bölgelerinin Güvenliğinin Sağlanması. Electronic Turkish Studies, 15(1), 447-456.
 • Kokkalis, K. (2019). Contbution Of Artificial Intelligence To Border Security, Naval Postgraduate School Master’s Thesis.
 • Koslowski, R. ve Schulzke, M. B. (2018). Drones along Borders: Border Security UAVs in the United States and the European Union. International Studies Perspectives, 19(4), 305-324.
 • Köylü, M. ve Önder, M. (2017). Karmaşıklık Kuramı ve Kamu Yönetiminde Uygulanması: Yalova Kent İçi Ulaşım Hizmetlerinin Dijital Modelleme ve Simülasyonu. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(Kayfor 15 Özel Sayısı), 1707-1726.
 • Laitinen, K. (2003). Geopolitics of the Northern Dimension: A Critical View on Security Borders. Geopolitics, 8(1), 20-44.
 • Menge, G. (2012). 15 yıl önce bugün bir bilgisayar en iyi satranç oyuncusu oldu. Sabah Gazetesi. Erişim: 12.12.2021, https://www.sabah.com.tr/teknokulis/haberler/2012/05/11/15-yil-once-bugun-bir-bilgisayar-en-iyi-satranc-oyuncusu-oldu
 • Mehr, H. (2017). Artificial Intelligence for Citizen Services and Government. Harvard Kennedy School. Erişim: 12.12.2021, https://ash.harvard.edu/publications/artificial-intelligence-citizen-services-and-government
 • Milliyet (2020). Bu silah sadece Çin'de var: Düşmanın dokusunu pişirdi! Erişim: 12.12.2021, https://www.milliyet.com.tr/galeri/bu-silah-sadece-cinde-var-dusmanin-dokusunu-pisirdi-6357269/1
 • Önder, M. (2020). Yapay Zekâ: Kavramsal Çerçeve. (Ed. İ. Demir) Disiplinlerarası Politika Vizyonu ve Stratejiler (sayfa 91-102). Ankara: Iksad Publishing House.
 • Önder, M. ve Saygılı, H. (2018). Yapay zekâ ve kamu yönetimine yansımaları. Türk İdare Dergisi, 90(487), 629-668.
 • Önder, M. ve Akıncı, N. (2019). Akdeniz’de Petrol ve Doğalgaz Aramalarının Bölge Enerji ve Güvenlik Politikalarına Etkisi. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu: Uluslararası Siyaset ve Güvenlik Stratejileri, Gaziantep.
 • Önder, M. ve Ulaşan, F. (2016). The Impact of Public Administration on Economic Growth: The Case of South Korea. International Journal of Leadership Education and Management Studies, 1(1), 23-43.
 • Özer, A. (2020). Savaşlarda üçüncü devrim otonom silah sistemleri. Erişim: 12.12.2021, https://tasam.org/Files/Icerik/File/Gelecegin_güvenigi_İGK_4_EKT_(6)_pdf_044826e2-84ec-42dc-9120-232d7e62ebd4.pdf
 • Öztürk, B. ve Bulut, İ. (2017). Küreselleşen Dünyada Devletlerin Sınır Güvenliği: Uludere Sınırı Örneği, Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları, Tasam Yayınları, Uluslararası İlişkiler Serisi, İstanbul.
 • Pettit, H. (2018). Digital border guards with an AI lie detector will interrogate travellers over what is in their suitcase at EU borders in a bid to toughen security. Mailonline. Erişim: 12.12.2021, https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6341801/AI-lie-detector-interrogate-travellers-EU-borders.html
 • Rusya’da Bugün (2018). Metroya Yüz Tanıma Sistemi. Erişim: 12.12.2021, https://rbg24.ru/news/metroya-yuz-tanima-sistemi-6733.html
 • Sabah Gazetesi (2020). Suriye sınırına 832 kilometre duvar kurulumu tamamlandı, https://www.sabah.com.tr/hatay/2020/11/26/suriye-sinirina-832-kilometre-duvar-kurulumu-tamamlandi
 • Sayler, K. M. ve Daniel S. Hoadley (2019). Artificial Intelligence and National Security. CRS Report No. R45178, Washington, DC: Congressional Research Service. Erişim: 12.12.2021, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwio55Glvt70AhVGR_EDHbrQA5wQFnoECB4QAQ&url=https%3A%2F%2Fcrsreports.congress.gov%2Fproduct%2Fpdf%2FR%2FR46795&usg=AOvVaw2YasVcC0Xz1gbC5Aj_2Fdf Schmidt, C. (2018). Çin haber ajansı yapay zekâyla yenileniyor. Journo. Erişim: 12.12.2021, https://journo.com.tr/cin-haber-ajansi-yapay-zeka
 • Stendustri (2021). Ülkelerin Sınır Güvenliğini Yapay Zekâ Sağlayacak. Erişim: 12.12.2021, https://www.stendustri.com.tr/insaat-ve-malzeme/ulkelerin-sinir-guvenligini-yapay-zeka-saglayacak-h110738.html
 • Sucu, İ. (2019). Yapay Zekânın Toplum Üzerindeki Etkisi ve Yapay Zekâ (A.I.) Filmi Bağlamında Yapay Zekâya Bakış. Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi, 2(2), 203-215.
 • Şaşmaz, A. (2018). Bazı Ülkelerin Ulusal Yapay Zekâ Stratejileri. Medium. Erişim: 12.12.2021, https://medium.com/deep-learning-turkiye/baz%C4%B1-%C3%BClkelerin-ulusal-yapay-zek%C3%A2-stratejileri-d9f762759afd
 • Taş, E. N. (2020). Göçün Güvenlikleştirilmesi Çerçevesinde Meksika Duvarı Örneği. International Journal of Afro-Eurasian Research (IJAR), Aralık Özel Sayısı, 59-70.
 • US Department of Defense (2012). Directive 3000.09, Autonomy in Weapon Systems. Erişim: 12.12.2021,https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjZlPDC9970AhXvS_EDHbGvBtQQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.esd.whs.mil%2Fportals%2F54%2Fdocuments%2Fdd%2Fissuances%2Fdodd%2F300009p.pdf&usg=AOvVaw39ns4u_eKCfjkR0nnK-Hpe
 • Ulaşan, F. (2020). Ulusal Yapay Zekâ Strateji Belgeleri ve Değerlendirmeler. (Ed. İ. Demir) Disiplinlerarası Politika Vizyonu ve Stratejiler (sayfa 103-123). Ankara: Iksad Publishing House.
 • UNICRI - United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (2019). Artificial Intelligence and Robotics for Law Enforcement. Erişim: 12.12.2021, http://www.unicri.it/artificial-intelligence-and-robotics-law-enforcement
 • Uzman, N. (2016). Türkiye’nin Sınır Güvenliği Açısından Suriyeli Sığınmacılar Meselesi. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15, 135-158.
 • Working Group on AI (2018). Mauritius Artificial Strategy. A Report by the Working Group on Artificial Intelligence. Erişim: 12.12.2021, https://mitci.govmu.org/Documents/Strategies/Mauritius%20AI%20Strategy.pdf
 • Yenişafak (2018). AB'den sınırlara yapay zekâ destekli yalan makinesi. Erişim: 12.12.2021, https://www.yenisafak.com/teknoloji/abden-sinirlara-yapay-zeka-destekli-yalan-makinesi-3405909
 • Yeşiltaş, M. (2015). İç Savaşa Komşu Olmak Türkiye’nin Suriye Sınır Güvenliği Siyaseti. SETA Analiz, 136, 7-37. https://www.setav.org/ic-savasa-komsu-olmak-turkiyenin-suriye-sinir-guvenligi-siyaseti/
 • Yıldız A., Soyluk A. ve Sarıcıoğlu P. (2018). Geçmişten Günümüze Sınır Duvarları. International Journal Of Social Sciences, 6(Özel Sayı), 1-17.
 • Yıldız, M. ve Uzun, M. M. (2020). Koronavirüsle mücadelede kriz yönetimi ve kamu politikası yapımı. SETA Yayınları, 165, 25.
 • Zhao, W., Chellappa R., Phillips J. ve Rosenfeld A. (2003). Face Recognition in still and video images: A literature survey. ACM Computing Surveys, 35(4), 399-458.

Artificial Intelligence Governance in New Border Security Approach: Opportunities and Challenges

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 83 - 95, 31.12.2021

Öz

As a result of rapidly developing information, communication and transportation technologies together with globalization, national borders have begun to blur more, and transnational problems have become more visible. Therefore, recently, instead of a narrow geographical understanding of “border”, a border security politics covering a wide geography has been recognized. In this study, artificial intelligence systems, which are widely used against problems such as cyber intelligence, terrorism, human trafficking, drug trade and illegal immigration, are discussed, especially within the scope of new policies and strategies in the field of border security. In this context, artificial intelligence-based systems such as currently used armed/unarmed and unmanned aerial vehicles, weapons with facial recognition systems, smart barriers placed on border lines are examined. Consequently, policy recommendations have been made to build and improve artificial intelligence governance, which have analytical abilities beyond human capabilities such as working with large and complex data, self-correcting, simulating human cognitive processes, and providing feedback by effectively analyzing complex processes from multiple disciplines and stakeholders. In addition, in this study, attention has been drawn to the technical and legal issues that should be considered for artificial intelligence systems. These systems, which have insufficient legal infrastructure, have the risk of getting out of human control because they have superior abilities than humans.

Kaynakça

 • Aktaş, T. (2020). Sudan ve Etiyopya çatışmalara neden olan sınır sorununu görüşecek. Anadolu Ajansı. Erişim: 12.12.2021, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/sudan-ve-etiyopya-catismalara-neden-olan-sinir-sorununu-gorusecek/2084420
 • Atalay, M. ve Çelik, E. (2017). Büyük Veri Analizinde Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi Uygulamaları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(22), 155-172.
 • Ayhan, İ. (2016). Çin ile Hindistan Arasında Sınır Anlaşmazlığının Çözümünü Etkileyen Faktörler. Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi, 2(2), 81-99.
 • BBC (2017). Uzmanlardan BM'ye 'Katil Robot' Uyarısı: Pandora'nın Kutusu Açıldıktan Sonra Kapatması Zor Olur. Erişim: 12.12.2021, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40996679
 • Binici, D. (2020). Otonom Silah Sistemlerinin Yeni Nesil Savaş Üzerine Etkileri: Aramco Saldırısı Örneği. Güney Güvenlik Okulu, Çağ Üniversitesi.
 • Ceyhan, E. B., Ceyhan, İ. F., Demiryürek, E. ve Bodur, R. (2018). Akıllı Kimlik Kartlarının Finansal İşlemlerde Kullanımı: Olası Güvenlik Tehditleri ve Alınacak Önlemler. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 14(3), 745-760.
 • Chohlas-Wood, A. (2020). Understanding risk assessment instruments in criminal justice. Erişim: 12.12.2021, https://www.brookings.edu/research/understanding-risk-assessment-instruments-in-criminal-justice/
 • Das, S. (2014). “The Sino-Indian Border Dispute: What Role for the European Union”, European Institue for Asian Studies Briefing Paper. Erişim: 12.12.2021, https://eias.org/briefing-paper/the-sino-indian-border-dispute-what-role-for-the-european-union-february-2014/
 • Ergan, U. (2021). İşte Erdoğan’ın Bahsettiği Duvar: Tam 1040 Kilometre Göç Seddi. Hürriyet Gazetesi. Erişim: 12.12.2021, https://www.hurriyet.com.tr/gundem/iste-erdoganin-bahsettigi-duvar-tam-1040-kilometre-goc-seddi-41872859
 • Gertler, J. (2012). U.S. Unmanned Aerial System, Congressional Research Service Report. Erişim: 12.12.2021,https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UDMMQDRFpqAJ:https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R42136+&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=tr&client=firefox-b-d
 • Göçerler, B. (2015). Yapay Zekâ Tabanlı Plaka Tanıma İle Bariyer Kontrolü. Trakya Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi. Heaven, D. (2018). An AI lie detector will interrogate travelers at some EU borders. NewScientist. Erişim: 12.12.2021, https://www.newscientist.com/article/mg24032023-400-an-ai-lie-detector-will-interrogate-travellers-at-some-eu-borders/
 • Hristozov, S. ve Shishkov B. (2017). Usability Assessment of Drone Technology With Regard to Land Border Security. Proceedings of the Seventh International Symposium on Business Modeling and Software Design (BMSD 2017), 216-222. Erişim: 12.12.2021, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0qPC8vN70AhXYSvEDHfuEA4cQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.scitepress.org%2FPapers%2F2017%2F65292%2F65292.pdf&usg=AOvVaw2dsMVu2d5Nm6xQo4coVXCE
 • İlhan, L. ve Canik, M. E. (2019). Meksika'daki Kartel Savaşları ve Şiddetin Bilançosu Ağır. Anadolu Ajansı. Erişim: 12.12.2021, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/meksikadaki-kartel-savaslari-ve-siddetin-bilancosu-agir/1622067
 • Karakurt, O. (2021). Etiyopya ve Sudan Arasındaki Sınır Krizinin Anatomisi. TRTHABER. Erişim: 12.12.2021, https://www.trthaber.com/haber/dunya/etiyopya-ve-sudan-arasindaki-sinir-krizinin-anatomisi-548171.html
 • Kaur, H. (2021). Machine Learning And Border Security. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 18(1), 3467-3475. Erişim: 12.12.2021, https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5425
 • Koç, F., Çetli, E. ve Özkoçak, V. (2020). Biyometrik Verilerin Ülke Giriş- Çıkış Noktalarında Kullanılması ile Suç- Geçiş Bölgelerinin Güvenliğinin Sağlanması. Electronic Turkish Studies, 15(1), 447-456.
 • Kokkalis, K. (2019). Contbution Of Artificial Intelligence To Border Security, Naval Postgraduate School Master’s Thesis.
 • Koslowski, R. ve Schulzke, M. B. (2018). Drones along Borders: Border Security UAVs in the United States and the European Union. International Studies Perspectives, 19(4), 305-324.
 • Köylü, M. ve Önder, M. (2017). Karmaşıklık Kuramı ve Kamu Yönetiminde Uygulanması: Yalova Kent İçi Ulaşım Hizmetlerinin Dijital Modelleme ve Simülasyonu. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(Kayfor 15 Özel Sayısı), 1707-1726.
 • Laitinen, K. (2003). Geopolitics of the Northern Dimension: A Critical View on Security Borders. Geopolitics, 8(1), 20-44.
 • Menge, G. (2012). 15 yıl önce bugün bir bilgisayar en iyi satranç oyuncusu oldu. Sabah Gazetesi. Erişim: 12.12.2021, https://www.sabah.com.tr/teknokulis/haberler/2012/05/11/15-yil-once-bugun-bir-bilgisayar-en-iyi-satranc-oyuncusu-oldu
 • Mehr, H. (2017). Artificial Intelligence for Citizen Services and Government. Harvard Kennedy School. Erişim: 12.12.2021, https://ash.harvard.edu/publications/artificial-intelligence-citizen-services-and-government
 • Milliyet (2020). Bu silah sadece Çin'de var: Düşmanın dokusunu pişirdi! Erişim: 12.12.2021, https://www.milliyet.com.tr/galeri/bu-silah-sadece-cinde-var-dusmanin-dokusunu-pisirdi-6357269/1
 • Önder, M. (2020). Yapay Zekâ: Kavramsal Çerçeve. (Ed. İ. Demir) Disiplinlerarası Politika Vizyonu ve Stratejiler (sayfa 91-102). Ankara: Iksad Publishing House.
 • Önder, M. ve Saygılı, H. (2018). Yapay zekâ ve kamu yönetimine yansımaları. Türk İdare Dergisi, 90(487), 629-668.
 • Önder, M. ve Akıncı, N. (2019). Akdeniz’de Petrol ve Doğalgaz Aramalarının Bölge Enerji ve Güvenlik Politikalarına Etkisi. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu: Uluslararası Siyaset ve Güvenlik Stratejileri, Gaziantep.
 • Önder, M. ve Ulaşan, F. (2016). The Impact of Public Administration on Economic Growth: The Case of South Korea. International Journal of Leadership Education and Management Studies, 1(1), 23-43.
 • Özer, A. (2020). Savaşlarda üçüncü devrim otonom silah sistemleri. Erişim: 12.12.2021, https://tasam.org/Files/Icerik/File/Gelecegin_güvenigi_İGK_4_EKT_(6)_pdf_044826e2-84ec-42dc-9120-232d7e62ebd4.pdf
 • Öztürk, B. ve Bulut, İ. (2017). Küreselleşen Dünyada Devletlerin Sınır Güvenliği: Uludere Sınırı Örneği, Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları, Tasam Yayınları, Uluslararası İlişkiler Serisi, İstanbul.
 • Pettit, H. (2018). Digital border guards with an AI lie detector will interrogate travellers over what is in their suitcase at EU borders in a bid to toughen security. Mailonline. Erişim: 12.12.2021, https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6341801/AI-lie-detector-interrogate-travellers-EU-borders.html
 • Rusya’da Bugün (2018). Metroya Yüz Tanıma Sistemi. Erişim: 12.12.2021, https://rbg24.ru/news/metroya-yuz-tanima-sistemi-6733.html
 • Sabah Gazetesi (2020). Suriye sınırına 832 kilometre duvar kurulumu tamamlandı, https://www.sabah.com.tr/hatay/2020/11/26/suriye-sinirina-832-kilometre-duvar-kurulumu-tamamlandi
 • Sayler, K. M. ve Daniel S. Hoadley (2019). Artificial Intelligence and National Security. CRS Report No. R45178, Washington, DC: Congressional Research Service. Erişim: 12.12.2021, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwio55Glvt70AhVGR_EDHbrQA5wQFnoECB4QAQ&url=https%3A%2F%2Fcrsreports.congress.gov%2Fproduct%2Fpdf%2FR%2FR46795&usg=AOvVaw2YasVcC0Xz1gbC5Aj_2Fdf Schmidt, C. (2018). Çin haber ajansı yapay zekâyla yenileniyor. Journo. Erişim: 12.12.2021, https://journo.com.tr/cin-haber-ajansi-yapay-zeka
 • Stendustri (2021). Ülkelerin Sınır Güvenliğini Yapay Zekâ Sağlayacak. Erişim: 12.12.2021, https://www.stendustri.com.tr/insaat-ve-malzeme/ulkelerin-sinir-guvenligini-yapay-zeka-saglayacak-h110738.html
 • Sucu, İ. (2019). Yapay Zekânın Toplum Üzerindeki Etkisi ve Yapay Zekâ (A.I.) Filmi Bağlamında Yapay Zekâya Bakış. Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi, 2(2), 203-215.
 • Şaşmaz, A. (2018). Bazı Ülkelerin Ulusal Yapay Zekâ Stratejileri. Medium. Erişim: 12.12.2021, https://medium.com/deep-learning-turkiye/baz%C4%B1-%C3%BClkelerin-ulusal-yapay-zek%C3%A2-stratejileri-d9f762759afd
 • Taş, E. N. (2020). Göçün Güvenlikleştirilmesi Çerçevesinde Meksika Duvarı Örneği. International Journal of Afro-Eurasian Research (IJAR), Aralık Özel Sayısı, 59-70.
 • US Department of Defense (2012). Directive 3000.09, Autonomy in Weapon Systems. Erişim: 12.12.2021,https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjZlPDC9970AhXvS_EDHbGvBtQQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.esd.whs.mil%2Fportals%2F54%2Fdocuments%2Fdd%2Fissuances%2Fdodd%2F300009p.pdf&usg=AOvVaw39ns4u_eKCfjkR0nnK-Hpe
 • Ulaşan, F. (2020). Ulusal Yapay Zekâ Strateji Belgeleri ve Değerlendirmeler. (Ed. İ. Demir) Disiplinlerarası Politika Vizyonu ve Stratejiler (sayfa 103-123). Ankara: Iksad Publishing House.
 • UNICRI - United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (2019). Artificial Intelligence and Robotics for Law Enforcement. Erişim: 12.12.2021, http://www.unicri.it/artificial-intelligence-and-robotics-law-enforcement
 • Uzman, N. (2016). Türkiye’nin Sınır Güvenliği Açısından Suriyeli Sığınmacılar Meselesi. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15, 135-158.
 • Working Group on AI (2018). Mauritius Artificial Strategy. A Report by the Working Group on Artificial Intelligence. Erişim: 12.12.2021, https://mitci.govmu.org/Documents/Strategies/Mauritius%20AI%20Strategy.pdf
 • Yenişafak (2018). AB'den sınırlara yapay zekâ destekli yalan makinesi. Erişim: 12.12.2021, https://www.yenisafak.com/teknoloji/abden-sinirlara-yapay-zeka-destekli-yalan-makinesi-3405909
 • Yeşiltaş, M. (2015). İç Savaşa Komşu Olmak Türkiye’nin Suriye Sınır Güvenliği Siyaseti. SETA Analiz, 136, 7-37. https://www.setav.org/ic-savasa-komsu-olmak-turkiyenin-suriye-sinir-guvenligi-siyaseti/
 • Yıldız A., Soyluk A. ve Sarıcıoğlu P. (2018). Geçmişten Günümüze Sınır Duvarları. International Journal Of Social Sciences, 6(Özel Sayı), 1-17.
 • Yıldız, M. ve Uzun, M. M. (2020). Koronavirüsle mücadelede kriz yönetimi ve kamu politikası yapımı. SETA Yayınları, 165, 25.
 • Zhao, W., Chellappa R., Phillips J. ve Rosenfeld A. (2003). Face Recognition in still and video images: A literature survey. ACM Computing Surveys, 35(4), 399-458.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa Kürşat ŞAHİNER
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
0000-0002-7863-7162
Türkiye


Emrah AYHAN (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ
0000-0001-6152-7509
Türkiye


Murat ÖNDER
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
0000-0001-8300-862X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 14 Aralık 2021
Kabul Tarihi 30 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ulisa1036294, journal = {Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi}, eissn = {2602-3245}, address = {Güvenevler Mah., Cinnah Cad., No 16, Çankaya / ANKARA}, publisher = {Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {5}, number = {2}, pages = {83 - 95}, title = {Yeni Sınır Güvenliği Anlayışında Yapay Zekâ Yönetişimi: Fırsatlar ve Tehditler}, key = {cite}, author = {Şahiner, Mustafa Kürşat and Ayhan, Emrah and Önder, Murat} }
APA Şahiner, M. K. , Ayhan, E. & Önder, M. (2021). Yeni Sınır Güvenliği Anlayışında Yapay Zekâ Yönetişimi: Fırsatlar ve Tehditler . Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi , 5 (2) , 83-95 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulisa/issue/67601/1036294
MLA Şahiner, M. K. , Ayhan, E. , Önder, M. "Yeni Sınır Güvenliği Anlayışında Yapay Zekâ Yönetişimi: Fırsatlar ve Tehditler" . Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi 5 (2021 ): 83-95 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulisa/issue/67601/1036294>
Chicago Şahiner, M. K. , Ayhan, E. , Önder, M. "Yeni Sınır Güvenliği Anlayışında Yapay Zekâ Yönetişimi: Fırsatlar ve Tehditler". Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi 5 (2021 ): 83-95
RIS TY - JOUR T1 - Yeni Sınır Güvenliği Anlayışında Yapay Zekâ Yönetişimi: Fırsatlar ve Tehditler AU - Mustafa Kürşat Şahiner , Emrah Ayhan , Murat Önder Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 95 VL - 5 IS - 2 SN - -2602-3245 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi Yeni Sınır Güvenliği Anlayışında Yapay Zekâ Yönetişimi: Fırsatlar ve Tehditler %A Mustafa Kürşat Şahiner , Emrah Ayhan , Murat Önder %T Yeni Sınır Güvenliği Anlayışında Yapay Zekâ Yönetişimi: Fırsatlar ve Tehditler %D 2021 %J Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi %P -2602-3245 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Şahiner, Mustafa Kürşat , Ayhan, Emrah , Önder, Murat . "Yeni Sınır Güvenliği Anlayışında Yapay Zekâ Yönetişimi: Fırsatlar ve Tehditler". Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi 5 / 2 (Aralık 2021): 83-95 .
AMA Şahiner M. K. , Ayhan E. , Önder M. Yeni Sınır Güvenliği Anlayışında Yapay Zekâ Yönetişimi: Fırsatlar ve Tehditler. Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi. 2021; 5(2): 83-95.
Vancouver Şahiner M. K. , Ayhan E. , Önder M. Yeni Sınır Güvenliği Anlayışında Yapay Zekâ Yönetişimi: Fırsatlar ve Tehditler. Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi. 2021; 5(2): 83-95.
IEEE M. K. Şahiner , E. Ayhan ve M. Önder , "Yeni Sınır Güvenliği Anlayışında Yapay Zekâ Yönetişimi: Fırsatlar ve Tehditler", Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 83-95, Ara. 2021
ULİSA: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. ULİSA Enstitüsü tarafından yayımlanmaktadır.