Yazım Kuralları

Makale Taslağını İndirmek için Tıklayınız

KU Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi

Yazarlar İçin Rehber

Dosya Formatı

Manuskript dosyası DOC, DOCX, formatında olabilir. Teslim ettiğiniz Microsoft Word belgeleri kilitli veya korumalı olmamalıdır.

Uzunluk

Genel olarak, teslim ettiğiniz makale 10.000 kelimeyi ve 30 sayfayı geçmemelidir.

Font

Times New Roman yazı tipi kullanın ve yazının boyutu metinde 10 punto, ara başlıklarda 10 punto ve kalın, ana başlıklarda 10 punto ve kalın olmalıdır.

Düzen

Metinde tek satır aralığı kullanın, tek sütunda hazırlayın ve metinleri her iki yana yaslayın.  

Sayfa numaraları

Manuskript dosyasında sayfa numaraları gösterilmelidir. Kapak (ilk) sayfada sayfa numarası olmamalıdır.

Dipnotlar

Dipnotlara izin verilmez. Manuskript dosyanız dipnot içeriyorsa, içeriğine bağlı olarak, ana metin veya referans listesine bilgileri taşıyın.

Dil

International Journal of Engineering Research and Development dergisi hem Türkçe hem de İngilizce makaleleri kabul etmektedir. Türkçe makale gönderdiğiniz takdirde, makalenizin başlığı, öz ve anahtar kelimeler bölümlerinin İngilizce olarak da Manuskript dosyanıza eklemeniz gerekmektedir.  

Öz     

Kısa, özlü ve eksiksiz bir özet gerekmektedir. Öz bölümü kısaca araştırmanın amacını, temel bulguları ve ana sonuçları belirtmelidir. Öz bölümü genellikle makaleden ayrı sunulur ve bu yüzden tek başına çalışmanızı anlatmalıdır. Öz bölümünde kaynak kullanmadan kaçınılmalı ancak gerekli ise sadece yazar (lar)'ın adları ve çalışmanın yılı belirtilmelidir. Ayrıca, standart dışı ya da nadir kısaltmalardan kaçınılmalı, ancak gerekli ise ilk bahsedildikleri yerde tanımlanmalıdır. Özet 200 kelimeyi geçmemelidir.

Anahtar Kelimeler    

Özden hemen sonra, maksimum altı anahtar kelime belirtiniz. Anahtar kelimelerde çoğul kelimeler ve gibi bağlaçlar kullanmayınız. Bu anahtar kelimeler indeksleme amacıyla kullanılacaktır.

Kısaltmalar

Makalenin ilk sayfasında yerleştirilmek üzere bir dipnotta, bu alanda standart olmayan kısaltmaları tanımlayın. Kısaltmaları dipnotta tanımladığınız gibi makalenizde ilk bahsedilen yerde tanımlayınız. Makale boyunca kısaltmalar tutarlılığından emin olun.

Başlıklar

Bölümlerin Numaralandırılması

Makalenizi açıkça tanımlanmış ve numaralandırılmış bölümlere ayırın. Alt bölümler 1.1 (sonrasında 1.1.1, 1.1.2,....) şeklinde numaralandırılmalıdır. Özet bölümünü numaralandırılmaya dahil değildir. Makale içinde iç çapraz referans verirken sadece metini değil bölüm numarasını da kullanınız. Her bölüme kısa bir başlık veriniz. Her başlık ayrı bir satırda olmalıdır.

Makaleniz çalışmanızın özetini anlattıktan sonra okuyucular için konuyu anlatan kısa bir literatür bilgisi içerdikten sonra bilimsel çalışmanızı nasıl yaptığınızı, hangi sonuçları bulduğunuz ve bu sonuçlarla ilgili tartışma bölümlerini içermelidir. Başlıkları kendiniz belirleyebilirsiniz.

Giriş

Çalışmanızın amacını ve detaylı bir literatür araştırması yapmaktan ya da sonuçlarınızın özetini yapmaktan kaçınarak okuyucular için konuya yeterli bir arka plan sağlayacak bilgileri belirtin.

Materyal ve Metot

Çalışmanın tekrardan yapılmasını sağlayacak yeterli bilgileri veriniz. Literatürde zaten var olan metotlar referansı ile gösterilmeli ve sadece yapılan değişiklikler belirtilmelidir.

Bulgular

Sonuçlar açık ve anlaşılır olmalıdır. Sonuçlar ve Tartışma Bölümü beraber olabilir.

Tartışma

Bu bölümde önceki çalışmalar eşliğinde araştırmanızın sonuçları yorumlamalı ve tartışmalısınız. Materyal ya da Bulgular bölümünü tekrarından kaçınılmalıdır. 

Sonuç

Çalışmanın ana sonuçları Sonuç başlığı altında ya da Tartışma bölümünün devamında kısaca açıklanmalıdır.

Teşekkür

Teşekkür bölümünü referanslardan önce makalenin son bölümüne ekleyin ve bu bölüme başlık numarası vermeyiniz. Bu bölümde araştırmaya katkıda bulunan kurum ve bireyleri belirtiniz.

Referans Stili

Makalenizde kaynaklarınızı belirtmek için APA atıf stilini kullanınız. APA atıf stili bilimsel çalışmalarda kullanılan kaynakların belgelenmesi için APA (American Psychological Association) tarafından belirlenen kurallardan oluşturulmuştur. APA stili hem metin alıntıları ve birde referans listesi istemektedir. Metin içerisindeki her bir atıf için referans listesinde atıf yapılan kaynak olmalıdır ve bunun tersi de doğrudur.

Ayrıca, uygun stilde atıfların otomatik olarak oluşturulması için Refworks ve EndNote gibi bibliyografik atıf yönetim programları kullanabilirsiniz.

APA stilinde metin içerisindeki atıflar cümlenin ve paragrafın içine yerleştirilir ve kimin bilgileri atıf ediliyor açıkça görülebilir.

Örnekler:

Tek yazarlı bir eser için;

Yazarın soyadı ve eserin yılını aşağıda metinde gösterildiği gibi ekleyiniz.

from theory on bounded rationality (Simon, 1945)

ya da

Simon (1945) posited that

Birden fazla yazar var ise;

Çalışmada iki yazar var ise metin içerisinde ne zaman kaynak gösterecekseniz her zaman iki yazarında soyadlarını ve çalışmanın yılını belirtiniz. Yazarların soyadları arasına işareti (&) yerleştiriniz, aşağıda örneklendirilmesi verilmiştir;

as has been shown (Leiter&Maslach, 1998)

Metin içerisinde alıntı yapılacaksa yazarların soyadlarını ve ile birleştirin;

as Leiterand and Maslach (1998) demonstrated

Leiterand ve Maclach (1998)’ın gösterdiği gibi

Çalışma üç, dört ya da daha fazla yazar tarafından yapılmışsa, bütün alıntılarda ilk yazarın soyadını ve diğerlerini ifade etmek için vd., ve eserin yayın yılını belirtiniz.

Kahneman vd., (1991)

Kaynağın Tek Yazarlı Bilimsel Periyodik Dergi Olması Halinde;

Ku, G. (2008). Learning to de-escalate: The effects of regret in escalation of commitment. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 105(2), 221-232. doi:10.1016/j.obhdp.2007.08.002

Kaynağın İki Yazarlı Bilimsel Periyodik Dergi Olması Halinde;

Sanchez, D., & King-Toler, E. (2007). Addressing disparities consultation and outreach strategies for university settings. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 59(4), 286-295. doi:10.1037/1065- 9293.59.4.286

Kaynağın İkiden Fazla Yazarlı Bilimsel Periyodik Dergi Olması Halinde;

Van Vugt, M., Hogan, R., & Kaiser, R. B. (2008). Leadership, followership, and evolution: Some lessons from the past. American Psychologist, 63(3), 182-196. doi:10.1037/0003-066X.63.3.182

Kaynak Kitap ise;

Tüm kitap kaynaklar şu unsurları içermelidir: Yazar (lar) ya da editör (ler) adları, yayın tarihi, başlık, yayın yeri ve yayınevinin adı.

Yazar ya da editör belli değilse;

Merriam-Webster's collegiate dictionary (11th ed.). (2003). Springfield, MA: Merriam- Webster.

Tek yazarlı ise;

Kidder, T. (1981). The soul of a new machine. Boston, MA: Little, Brown & Company.

İki yazarlı ise;

Frank, R. H., & Bernanke, B. (2007). Principles of macro-economics (3rd ed.). Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin.

Online erişilen kitaplar;

Australian Bureau of Statistics. (2000). Tasmanian year book 2000 (No. 1301.6). Canberra, Australian Capital Territory: Author. Retrieved from http://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/CA2568710006989... $File/13016_2000.pdf

Tezler;

Tezlere ait referanslar yazarın adını, tezin terihini, başlığını ve tezin yapıldığı kurumun adını içermelidir.

Adan, O.C.G. (1994). On the fungal defacement of interior finishes, PhD thesis, Eindhoven University of Technology, Eindhoven, The Netherlands.

Güve, K. (2001). Lazer Işınının N,N’-Bis (5-Kloro-2-Hidroksifenon)-1,3-Propandiamin   Kristal Yapısı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.

APA referans stili hakkında daha fazla bildi için  https://www.library.cornell.edu/research/citation/apa web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Tablo ve Şekiller

Şekil ve tablolar metin içerisinde bahsedildiği paragraftan hemen sonra eklenmelidir. Makalenizin kabul olması halinde, derginin editörleri şekil ve tabloları sizden ayrı ayrı da isteyebilir.

Denklemler

Denklemler Word programının kendi denklem editöründe oluşturulmalıdır. Ancak Word programının denklem editörü yetersiz kalıyor ve üçüncü parti bir denklem editörü kullanılması gerekiyorsa, bu durum makalenin yükleme aşamasında editöre bildirilmeli ve makalenin Word formatı yanında yazar bilgilerini içermeyen PDF formatında ki bir kopyasıda sisteme yüklenmelidir.

İsimlendirme

 Doğru ve yayınlanmış isimlendirmeleri kullanınız.

Ölçü Birimleri

SI birimlerini kullanın. Eğer sadece bunu kullanmak istemiyorsanız, her değerden sonra parantez içinde SI değerlerini belirtiniz. SI birimleri hakkında daha fazla bilgi için Read more about SI units linkine tıklayınız.

İlaçların İsimlendirilmesi

Önerilen uluslararası marka olmayan isimleri kullanınız.

Tür Adları

Tür adlarını italik yazınız. (ör; Homo sapiens). Başlıkta ve bütün metin içinde her zaman hem cins hem de tür adlarını yazınız. Metinde ilk söz ettikten sonra cins adının ilk harfi H. sapiens şeklinde yazılabilir.

Gen, mutasyonlar,genotipler ve alleller

İtalik yazınız. Veri tabanlarının uygun gördüğü genetik isimlendirmeleri kullanınız (örneğin insan genleri için HUGO).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuskript Organizasyonu

Başlangıç Bölümü

Aşağıdaki öğeleri içermelidir.

• Başlık sayfası: Makalenin başlığı, yazarların isimleri

• Özet

• Giriş

Orta Bölüm

Aşağıda ki gibi sıralanabilir ya da ara başlıklar yeniden adlandırılabilir.

• Materyal ve Yöntem

• Sonuçlar,  Sonuçlar ve Tartışma

• Tartışma

• Sonuçlar

Bitiş Bölüm

Sırası ile aşağıdaki başlıklar gereklidir,

• Teşekkür

• Referanslar

• Destekleyici Bilgiler Başlığı (varsa)

Diğer Unsurlar

  • Şekiller atıf edildiği birinci paragraftan hemen sonra dosyaya eklenir. Yazınızın kabul edildikten sonra Şekiller ayrı ayrı istenebilir.

  • Tablolar alıntı yapıldıkları ilk paragrafın hemen sonra Manuskriptinize eklenir.

  • Destekleyici bilgi dosyaları ayrı ayrı yüklenir.

 

Teslim ettiğiniz makalenizin dergimizin gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için lütfen indirilebilir şablon dosyasına bakınız ve makalenizi hazırlamak için bu şablon dosyasını kullanınız.

Not: Makaleleriniz teslim edildikten sonra Referans listeniz dışında metinleriniz Ithenticate Programında karşılaştırılacak ve literatürdeki eserler ile metin benzerliğinin % 20’nin altında olması istenmektedir.