Amaç ve Kapsam

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi (EARDE), Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Eğitimi alanında çevrim içi (online) olarak yayımlanan, açık erişimli, ücretsiz, çift taraflı kör hakemli, uluslararası bilimsel bir dergidir. 2015 yılından bu yana yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) olmak üzere Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlamaktadır. Bilimsel araştırma odaklı bir yaklaşımı benimseyen dergi Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Eğitimi alanında özgün bilimsel fikir ve düşünce üretmeyi, sorunları tespit etmeyi ve çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi (EARDE), okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yüksek öğretim, lisansüstü ve yetişkin eğitim düzeyinde Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Eğitimi alanlarında bilimsel düşünce ortaya koyan, sorunları araştıran, çözüm önerileri sunan özgün araştırma ve derleme makalelerini dikkate almaktadır. Derginin odaklandığı alanlar şöyledir:

Öğretmen Eğitimi; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi; Açık ve Uzaktan Öğretim; Eğitim Programları ve Öğretim; Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi; Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme; Biyoloji Eğitimi; Fen Bilgisi Eğitimi; Fizik Eğitimi; Kimya Eğitimi; Matematik Eğitimi; Özel Eğitim ve Engelli Eğitimi; Özel Yetenekli Eğitimi; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; Okul Öncesi Eğitim; İlköğretim; Yetişkin Eğitimi; Sınıf Eğitimi; Coğrafya Eğitimi; Felsefe Eğitimi; Sosyal Bilgiler Eğitimi; Tarih Eğitimi; Türkçe Eğitimi; Yükseköğretim Çalışmaları; Eğitim Alanındaki Diğer Çalışmalar

Yayımlanma Ayları
Nisan Ağustos Aralık

open-access-logo-png-transparent.png   by.png 

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisinde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) ile lisanslanmıştır.