Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Ortaöğretim Mantık Ders Kitabındaki Bilimsel Yanlışlar Ve Mantık Hataları

Yıl 2020, Cilt: 6 Sayı: 2, 79 - 88, 31.08.2020

Öz

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2013-2014 eğitim- öğretim yılından itibaren beş yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilen mantık ders kitabındaki bilimsel yanlışlar ile mantık hatalarının ele alındığı bu çalışmada, yöntem olarak nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş, veriler doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Felsefe ve mantık literatürüyle desteklenen çalışmanın sonunda, ders kitabında bilimsel yanlışlar ve ironik bir biçimde mantık hataları tespit edilmiş ve bunları gidermeye yönelik öneriler sunulmuştur. Çalışmanın sonunda ayrıca, öğretim programları gibi ders kitaplarının da basılmadan önce internet ortamında askıya çıkarılması önerisinde bulunulmuştur. Böyle bir öneride bulunmanın amacı, askı sürecinde Türkiye'deki tüm sivil toplum kuruluşlarının akademisyenlerin ve öğretmenlerin görüşleri alınıp ders kitaplarındaki hataların farkına varılması ve böylece ders kitaplarının basılmadan önce revize edilmesinin sağlanmasıdır.

Kaynakça

  • Arslan, A. (2017). Felsefeye giriş, 25. Baskı, Ankara: BB101 Yayınlar Cevizci, A. (1997). Felsefe sözlüğü, 1. Baskı, Bursa: Ekin Yayınları Çüçen, K. (2004). Klasik mantık, 1.Baskı, Bursa: Asa Kitabevi Çüçen, Kadir.(2012). mantık, 7.Baskı, Bursa, Sentez Yayıncılık. Duman, E. Z. ve Üstünağ, İ. (2018). “Ortaöğretim düzeyindeki mantık terimlerinin eski ve yeni kullanımlarına ilişkin bir değerlendirme”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 22, (2): 531- 556. Gözütok, F. D. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri, 2. Baskı, Ankara: Ekinoks Kitabevi. Öner, N.(2016). Klasik mantık, 14. Baskı, İstanbul, Divan Kitap. Özlem, D. (2012). Mantık, 13. Baskı, İstanbul, Notos Kitap. Sorell, T. (2002). Düşüncenin ustaları Descartes, Çev. Cemal Atila, 1. Baskı, İstanbul, Altın Kitaplar Yayınevi. Yıldırım, C. (2011). Bilim Felsefesi, 14. Baskı, İstanbul, Remzi Kitabevi. Yıldız, M. (2016). “Mantık Yanlışları/Hataları/Yanıltmacaları” Klasik Mantık (Ed: Hüseyin Suphi Erdem), 1. Baskı, İstanbul, Lisans Yayıncılık.
Yıl 2020, Cilt: 6 Sayı: 2, 79 - 88, 31.08.2020

Öz

Kaynakça

  • Arslan, A. (2017). Felsefeye giriş, 25. Baskı, Ankara: BB101 Yayınlar Cevizci, A. (1997). Felsefe sözlüğü, 1. Baskı, Bursa: Ekin Yayınları Çüçen, K. (2004). Klasik mantık, 1.Baskı, Bursa: Asa Kitabevi Çüçen, Kadir.(2012). mantık, 7.Baskı, Bursa, Sentez Yayıncılık. Duman, E. Z. ve Üstünağ, İ. (2018). “Ortaöğretim düzeyindeki mantık terimlerinin eski ve yeni kullanımlarına ilişkin bir değerlendirme”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 22, (2): 531- 556. Gözütok, F. D. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri, 2. Baskı, Ankara: Ekinoks Kitabevi. Öner, N.(2016). Klasik mantık, 14. Baskı, İstanbul, Divan Kitap. Özlem, D. (2012). Mantık, 13. Baskı, İstanbul, Notos Kitap. Sorell, T. (2002). Düşüncenin ustaları Descartes, Çev. Cemal Atila, 1. Baskı, İstanbul, Altın Kitaplar Yayınevi. Yıldırım, C. (2011). Bilim Felsefesi, 14. Baskı, İstanbul, Remzi Kitabevi. Yıldız, M. (2016). “Mantık Yanlışları/Hataları/Yanıltmacaları” Klasik Mantık (Ed: Hüseyin Suphi Erdem), 1. Baskı, İstanbul, Lisans Yayıncılık.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdullah Durakoğlu 0000-0002-9687-8939

Aytekin Demircioğlu

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2020
Gönderilme Tarihi 23 Mart 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Durakoğlu, A., & Demircioğlu, A. (2020). Ortaöğretim Mantık Ders Kitabındaki Bilimsel Yanlışlar Ve Mantık Hataları. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 79-88.

open-access-logo-png-transparent.png   by.png 

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisinde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) ile lisanslanmıştır.