PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

İlkokulda İngilizce Öğretiminin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 26/2, 28.04.2016

Öz

İlkokullarda İngilizce öğretiminin öğretmen görüşlerine göre incelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Şanlıurfa ili Eyyubiye ve Birecik ilçelerinde görevli 357 İngilizce ve sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri SPSS 20 paket programında değerlendirilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda yapısal sorunlar, kazanım elde etme, etkileşim sağlama, seviye oluşturma ve öğretimsellik boyutları oluşmuştur. Yapısal sorunlar arttıkça kazanım elde etme azalmaktadır. İngilizce dersini kendisi yürüten öğretmenler öğrencilerin daha çok kazanım elde ettiğini düşünmektedir. Birleştirilmiş sınıflarda öğretim yapan okullarda, taşımalı eğitimin uygulandığı okullarda yapısal sorunlar daha çok yaşanmaktadır. Sosyo-ekonomik durumu iyi okullarda öğrenim gören öğrenciler İngilizce öğretiminde daha çok kazanım elde etmektedir. İlkokul İngilizce programı öğretmenlerce yeterli bulunmuştur.

Kaynakça

 • Kaynakça
 • Akpınar Delal, N. (2011). Çocuklara Yabancı Dil Eğitimi ve Dil Edinimi Nedir? Niçin? Nasıl? İstanbul: Çanakkale Kitaplığı Akademi 1. Baskı
 • Arıbaş, S., Tok, H. (2004). İlköğretim birinci kademede yabancı dil öğretiminde karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi, XIII. Eğitim Bilimleri Kurultayı 6-9 Temmuz İnönü Üniversitesi Malatya
 • Avşar, Z. (2001). Yabancı Dil Nasıl Öğrenilir. İstanbul: Avesta Yayınları. I. Baskı.
 • Bozavlı, E. (2015). İlkokul ikinci sınıf İngilizce programına ilişkin öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesi, Uluslar arası Eğitim Bilimleri Dergisi (2 (2) 74-83
 • Büyüköztürk, Ş.(2014). Sosyal Bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem..
 • Çelebi, M., D., (2006). Türkiye’de anadili eğitimi ve yabancı dil öğretimi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı: 21. s: 285-307.
 • Doğan, İ. (2009). İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlilik Algıları ve İngilizce Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Demirel, Ö. (2010). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Akademi
 • Erkır, S. (2010). Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi Bağlamında Türkçeden İngilizceye Çeviride İnternet Kullanımının Öğrencilerin Hedef Dil Başarı Düzeyleri Üzerinde Etkililiği. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir
 • Hisar, Ş,G. (2006). 4. ve 5. Sınıf İngilizce Derslerinde Kullanılabilecek Etkili Öğretim Yöntemleri Üzerine Deneysel Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi Süleyman Demirel Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Isparta.
 • Hişmanoğlu, M. (2012) An investigation of pronunciation learning strategies of advanced efl learners, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 246-257
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 21.Basım
 • Karcı, C., Akar Vural, R. (2011). Birleştirilmiş Sınıflarda Zorunlu İngilizce Dersinin Yürütülmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri. İlköğretim Online. Sayı 10 (2). s: 593-607.
 • Merter, F., Şeker, H., Bozkurt, H. (2014). İngilizce öğretmenlerinin ikinci sınıf İngilizce dersine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 2 (5) 199-210
 • Küçüktepe, C., Eminoğlu Küçüktepe, S., Baykın,Y. (2014). İkinci sınıf İngilizce programına ilişkin öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (22) 55-78
 • Seçkin, H. (2011). İlköğretim 4. sınıf İngilizce programına ilişkin öğretmen görüşleri, Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi (2 (2) 550-578
 • Su Bergil, A. (2010) İngilizce Öğretiminde Konuşma Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Alternatif Bir Teknik: Yaratıcı Drama. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tokat.
 • Tekin Özel, R. (2011). İlköğretim İngilizce öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin belirlenmesi (Ankara İli Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Yıldıran, Ç., Tanrıseven, I. (2015). İngilizce öğretmenlerinin ikinci sınıf İngilizce dersine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi, International Journal of Language Academy, 3 (1) 210-22

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat Başar>

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 26/2

Kaynak Göster

Bibtex @ { usaksosbil233051, journal = {Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1308-738X}, eissn = {2651-4672}, address = {}, publisher = {Uşak Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {9}, number = {26/2}, pages = { - }, doi = {10.12780/uusbd.39242}, title = {İlkokulda İngilizce Öğretiminin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Başar, Murat} }
APA Başar, M. (2016). İlkokulda İngilizce Öğretiminin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (26/2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/21663/233051
MLA Başar, M. "İlkokulda İngilizce Öğretiminin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi" . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2016 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/21663/233051>
Chicago Başar, M. "İlkokulda İngilizce Öğretiminin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2016 ):
RIS TY - JOUR T1 - İlkokulda İngilizce Öğretiminin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi AU - Murat Başar Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 9 IS - 26/2 SN - 1308-738X-2651-4672 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İlkokulda İngilizce Öğretiminin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi %A Murat Başar %T İlkokulda İngilizce Öğretiminin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi %D 2016 %J Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1308-738X-2651-4672 %V 9 %N 26/2 %R %U
ISNAD Başar, Murat . "İlkokulda İngilizce Öğretiminin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 / 26/2 (Nisan 2016): - .
AMA Başar M. İlkokulda İngilizce Öğretiminin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 9(26/2): -.
Vancouver Başar M. İlkokulda İngilizce Öğretiminin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 9(26/2): -.
IEEE M. Başar , "İlkokulda İngilizce Öğretiminin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 9, sayı. 26/2, Nis. 2016, doi:10.12780/uusbd.39242
Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr